ΦΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:27

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

             Δικηγόρος

   ΒΕΡΟΙΑ – Κεντρικής 13

         Τηλ. 23310 61581

         Κιν. 6977636401

 

 

Προς

Το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας

 

Γνωμοδότηση

Φιλίππου Σ. Γιαννούλη, Δικηγόρου Πρωτ. Βέροιας

-----------------------------------------------------

 

Κατά τον Κώδικα Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 340/1993 ΦΕΚ Α. 145 19930902) ΄΄η φαρμακευτική ασκείται αποκλειστικά από τους κατόχους Πανεπιστημιακού διπλώματος Φαρμακοποιού και νόμιμης άδειας άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος΄΄, τούτο δε γιατί το φάρμακο αποτελεί κοινωνικό αγαθό απολύτως αναγκαίο στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών.

Η υγεία ως δημόσιο αγαθό συνδέεται άρρηκτα με το φαρμακείο αλλά και με την ενεργό συμμετοχή του φαρμακοποιού, ως άμισθου δημοσίου λειτουργού, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την παραγωγή ως την χορήγηση του στο κοινό.

Οφείλουμε όμως να λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας ότι το φαρμακείο, πέραν του δημοσίου χαρακτήρα του, με τη έννοια που προαναφέρω αλλά και του άμεσου ελέγχου της λειτουργίας του από το κράτος, αποτελεί και εμπορική επιχείρηση καθόσον δεν διακινεί μόνο συνταγογραφημένα φάρμακα αλλά και μη, όπως βέβαια και μία μεγάλη ποικιλία παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Με τα δεδομένα αυτά τίθεται το ερώτημα: Έχει ο Φαρμακοποιός το δικαίωμα να διαφημίζει το φαρμακείο του; Με ποιο τρόπο και ποιες προϋποθέσεις;

Έχω τη γνώμη ότι εφ’ όσον κατά το Νόμο ο Φαρμακοποιός ασκεί το λειτούργημα του σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, τη Χάρτα του Ευρωπαϊκού Φαρμακείου και τον όρκο που έδωσε και επιπλέον με το δεδομένο ότι οφείλει να συμπεριφέρεται γενικά στη ζωή του (κατά την άσκηση και μη του λειτουργήματος του) αξιοπρεπώς και με σεβασμό στις παραδόσεις και αξίες του φαρμακευτικού επαγγέλματος, δεν είναι επιτρεπτό να μετέρχεται κατά την προβολή (διαφήμιση) του φαρμακείου του πρακτικές που δεν συνάδουν με το λειτούργημα του και τον εξομοιώνουν με τους ασκούντες το κοινό εμπόριο. Αυτό δε γιατί αντιβαίνει στην κοινή αντίληψη για την ευρύτητα της αποστολής του με αποτέλεσμα την μείωση της εκτίμησης των πολιτών όχι μόνο για το πρόσωπο του αλλά γενικότερα για τον ξεχωριστό ρόλο και την αποστολή των φαρμακοποιών.

Θεωρώ δε ότι ο Φαρμακοποιός οφείλει να μην μετέρχεται, για την ανάπτυξη του φαρμακείου του, πρακτικές και μέσα αντίθετα με την προσωπική, επαγγελματική και επιστημονική του αξιοπρέπεια, κάτι εξ άλλου που και ο Νόμος απαγορεύει, όπως χορήγηση δώρων ή άλλων ανταλλαγμάτων, χρησιμοποίηση μεσιτών, ιατρών, νοσοκόμων κλπ. Μία τέτοια πρακτική εμπίπτει και στον τομέα του αθέμιτου ανταγωνισμού. Πέραν των ανωτέρω δεν είναι επιτρεπτή η διά των μέσων μαζικής επικοινωνίας ή με άλλο μέσο διαφήμιση φαρμάκων ή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για την προσέλκυση πελατείας. Είναι όμως επιτρεπτή η προβολή και διαφήμιση δραστηριοτήτων που αναπτύσσει το Φαρμακείο με τη δημιουργία ειδικών τμημάτων όπως καλλυντικών, ορθοπεδικών ειδών, προϊόντων υγιεινής και υγιεινής διατροφής που χαρακτηρίζονται ως παραφαρμακευτικές δραστηριότητες και συνιστούν τομείς ιδιαίτερης εξειδίκευσης του φαρμακοποιού. Σε καμία δε περίπτωση αυτό δεν συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά, εφ’ όσον στη διαφήμιση δεν γίνεται αναφορά και των παρεχομένων φαρμακευτικών υπηρεσιών που το φαρμακείο παρέχει.

Τελειώνοντας, λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των προβλημάτων που θα προκύψουν στο μέλλον, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνταχθεί πρακτικό κανόνων προβολής και διαφήμισης των φαρμακείων και να τεθεί για έγκριση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που με απόφαση της θα δεσμευθεί το σύνολο των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Βέροιας.

 

                                                                                     Βέροια 1/8/2013

                                                                                Ο Νομικός Σύμβουλος

 

                                                                      

                                                                              Φίλιππος Σ. Γιαννούλης