Κατάλογοι Θετικής και Αρνητικής Λίστας φαρμάκων που θα ισχύουν από 1-12-2012 Εκτύπωση
Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2012 17:08

Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Αρνητική Λίστα) ΦΕΚ Β 3046/16-11-2012

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Θετική Λίστα)

ΦΕΚ Β 3047/16-11-2012

Τα 5.737 Φάρμακα της Θετικής Λίστας  (σύμφωνα με το ΦΕΚ  3047/16-11-2012 ) Αλφαβητικά και με BARCODE γιά εύκολη ανεύρεση Αλφαβητική Ταξινόμηση και Ταξινόμηση ανά Δραστική Ουσία (Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή 25/11/2012 20:00 Επεξεργασία ΙΛΥΔΑ Α.Ε.)

Η συμμετοχή των ασθενών για φάρμακα άνω των 50 ευρώ δε δύναται να είναι άνω του 20% πλέον της κανονικής συμμετοχής.