ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ_ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Εκτύπωση
Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2018 09:14

Υπογράφηκε Συλλογική Σύμβαση παροχής φαρμάκων μεταξύ ΠΦΣ

και του ταμείου των δημοσιογράφων ΕΔΟΕΑΠ. Από την εφαρμογή του δεν ισχύουν

πια άλλες συμβάσεις. 

Όποιο φαρμακείο δεν θέλει τη σύμβαση μπορεί να αρνηθεί μέσα σε ένα μήνα.

Η ηλεκτρονική εκτέλεση των συνταγών γίνεται μέσω της ΗΔΙΚΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

 • Μπορούν να κατατεθούν λογαριασμοί περισσότερων μηνών (κάθε 3 μήνες), αν υπάρχουν λιγότερες
 • από 10 συνταγές το μήνα, αρκεί να γίνει στο ίδιος έτος της εκτέλεσης των συνταγών
 • Κατάθεση 2 συγκεντρωτικών: μία για τα κανονικά φάρμακα και μία για τα ΦΥΚ
 • Πληρωμές σε 60 μέρες χωρίς καμία άλλη κράτηση

 

Το ταμείο αποζημιώνει:

 

 • φάρμακα στις λιανικές τιμές (όχι αναφοράς) και ΦΥΚ
 • αναλώσιμα διαβήτη
 • γαληνικά
 • ομοιοπαθητικά
 • σκευάσματα με Ω3 
 • ΣΕΔ
 • εμβόλια απευαισθητοποίησης

 

Χειρόγραφες εκτελέσεις αποζημιώνονται:

 

 • σε αδυναμία του συστήματος, με την ένδειξη σημειωμένη επάνω
 • συνταγές που μόνο χειρόγραφα εκτελούνται (π.χ. εμβόλια απευαισθητοποίησης)

Αν απουσιάζει γνωμάτευση ή θεώρηση μπορεί να πληρωθεί

αν ο Φ/ός την προσκομίσει μετά από ένσταση.

Κατάθεση συνταγών μπορεί να γίνει κάθε μήνα μαζί με τις

συνταγές για τον ΕΟΠΥΥ σε ξεχωριστό φάκελο


 

 

 

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ

ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 

ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 7-8Η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο του ΕΔΟΕΑΠ μας διευκρίνισε ότι,

σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάποιυ φαρμακείου

είναι μικρότερος των 10 ανά μήνα, η υποβολή τους στον

ΔΙ.ΛΟ.Φ. (με σκοπό να διαβιβαστούν στο ΕΔΟΕΑΠ),

μπορεί να πραγματοποιηθεί όποιο μήνα το επιθυμεί ο φαρμακοποιός,

με την έκδοση ενός τιμολογίου στο τέλος κάποιου μήνα και

φυσικά εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, δηλαδή με

ημερομηνία έως 31-12.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
Υποβάλλονται σε φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφονται
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποχρεωτικά
:

 

 • την επωνυμία του φαρμακείου,
 • το πλήθος των συνταγών,
 • το συνολικό ποσό συνταγών,
 • το συνολικό ποσό συμμετοχής ασφαλισμένων,
 • το συνολικά αιτούμενο ποσό από το φαρμακείο

 

 

 

και θα περιλαμβάνει:

 

 • Ένα Τιμολόγιο (ένα για όλους τους μήνες υποβολής π.χ. σε περίπτωση υποβολής ανά τρίμηνο) με στοιχεία:

 

Εμφάνιση της εικόνας προέλευσης

 

Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

Διεύθυνση:

Γ. Σισίνη αρ. 18 & Ηριδανού

Επάγγελμα:

Ασφαλιστικός Οργανισμός

Τ.Κ.:

11528

Πόλη:

Αθήνα

Α.Φ.Μ:

090001379

ΔΟΥ:

Δ΄Αθηνών

Τηλέφωνα:

210 7264700

 

 • Συγκεντρωτική Κατάσταση συνταγών φαρμάκων εις τριπλούν (Χ3)
 • Συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών ΦΥΚ (Χ3)
 • Πακέτο Χειρόγραφων συνταγών
 • Πακέτο Ηλεκτρονικών συνταγών

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει στο φαρμακείο μόνο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής του επί της λιανικής τιμής των φαρμάκων και ΟΧΙ με βάση την τιμή αναφοράς. Η συμμετοχή υπολογίζεται επί της λιανικής τιμής. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αποζημιώνει τη λιανική τιμή του αγοραζόμενου φαρμάκου.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της προαναφερόμενης διαδικασίας τα: α) αναλώσιμα ΣΔ, β) ομοιοπαθητικά, γ) γαληνικά, δ) φαρμ. ιδιοσκευάσματα με Ω-3, ε) σκευάσματα ειδικής διατροφής, ζ) εμβόλια απευαισθητοποίησης, στα οποία ακολουθείται η ήδη υπάρχουσα διαδικασία (δλδ. δίνεται η απόδειξη λιανικής στους ασφαλισμένους και αποδίδουν την δαπάνη στο ταμείο τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

 

Όσες συνταγές απαιτούν θεώρηση (συνταγές αξίας μεγαλύτερης των 500,00€), η τελευταία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. από ειδική επιτροπή το Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Οι συνταγές αυτές για να εμφανίζονται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. έχουν λάβει την απαιτούμενη θεώρηση και μπορούν να εκτελεστούν.

 

  

 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ
(περιπτώσεις που αποζημιώνονται)

 

 • Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν  την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»
 • Συνταγές στις οποίες απουσιάζει  γνωμάτευση ή θεώρηση (όπου απαιτούνται) θα αποζημιώνονται εφ'όσον κατά την εξέταση σχετικής ένστασης του φαρμακοποιού ή κατά το στάδιο εξηγήσεων επί ελέγχου, προσκομίζεται η σχετική γνωμάτευση.
 • Συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό και δεν εκτελείται ηλεκτρονικά στο φαρμακείο δεν αποζημιώνετα

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Η οριστική εκκαθάριση και εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται από το Ταμείο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την παράδοση τους

 

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

 

Τυχόν απόρριψη εκτελεσθείσας συνταγής για τυπικές παραλείψεις θα επιστρέφεται στον ΔΙ.ΛΟ.Φ. και ο φαρμακοποιός θα έχει το δικαίωμα να την υποβάλλει ξανά μαζί με το λογαριασμό του επόμενου μήνα.