Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2017 09:37

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 3964

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: «Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων»

Ως γνωρίζετε, κατόπιν της σχετικής υπ’ αριθμόν 5/25.10.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων με τον ΕΟΠΥΥ, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι από 01.11.2017 έως 31.10.2018, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση.  

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της νέας Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων προκειμένου να ενημερώσετε σχετικώς τα μέλη σας για τους όρους αυτής και ιδίως του άρθρου 3 για όσους φαρμακοποιούς δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Θα πρέπει, τέλος, να επισημανθεί εκ νέου ότι τα Δ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για την πίστη τήρηση των κείμενων διατάξεων της φαρμακευτικής και φορολογικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της εν λόγω Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων.

Είμαστε δε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Συνημμένο 
diavivasi_stoys_fs_tis_neas_syllogikis_symvasis_promitheias_farmakon.docx  
syl_symvsel_1.pdf  
syl_symvsel2.pdf  
syl_symvsel_3.pdf  
syl_symvsel4.pdf  
syl_symvsel_5.pdf  
syl_symvsel6.pdf  
syl_symvsel7.pdf  
syl_symvsel_8.pdf