ΠΦΣ: Αίτηση για παραλαβή ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής − USB Token) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2017 06:54
Το ΔΣ του ΠΦΣ αποφάσισε ομόφωνα τη μη συμμετοχή των φαρμακοποιών στην διαδικασία παραλαβής αίτησης για τη χορήγηση ΑΔΔΥ (Ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής - usb token) της ΗΔΙΚΑ