Έναρξη Εφαρμογής Μητρώου Ασθενών Περιτοναϊκής Κάθαρσης PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018 10:29

Μαρούσι,   26/07/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Σχετικά με την καταχώρηση των ασθενών στο μητρώο περιτοναϊκής κάθαρσης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ, προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία θα γίνεται η καταγραφή των ασθενών περιτοναϊκής κάθαρσης. Στην εφαρμογή θα πρέπει να εγγραφούν από τους θεράποντες ιατρούς τους οι ασθενείς που κάνουν περιτοναϊκή κάθαρση.

Συγκεκριμένα ο πιστοποιημένος στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ νεφρολόγος, της μονάδας περιτοναϊκής κάθαρσης, με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιεί για την έκδοση γνωματεύσεων εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας www.eopyy.gov.gr στο πεδίο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ» --- «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» --- «Μητρώο Περιτοναϊκής Κάθαρσης» και εν συνεχεία ακολουθεί τις συνημμένες οδηγίες για την καταχώρηση του ασθενούς στο μητρώο.

Όταν ένας ιατρός προσπαθήσει να δημιουργήσει νέο φάκελο ασθενή, θα ενημερώνεται από το σύστημα αν είναι ήδη καταχωρημένος η όχι.

Η ανωτέρω διαδικασία είναι υποχρεωτική, καθώς σε περίπτωση που ο ασθενής/ασφαλισμένος δεν είναι καταχωρημένος στο μητρώο τότε δεν θα δύναται να εκδοθεί γνωμάτευση διαλυμάτων και εξαρτημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης και εν συνεχεία να αποδίδεται η δαπάνη.

Αναφορικά με τεχνικά προβλήματα που πιθανόν προκύψουν παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο eopyynet.registries@eopyy.gov.gr, ενώ για άλλες παρατηρήσεις ή ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία απευθυνθείτε στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτυξιακών Έργων στο d8.t5@eopyy.gov.gr.

Προς περαιτέρω ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε τις Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής του ΜητρώουΑσθενών Περιτοναϊκής Κάθαρσης.

          Το μητρώο θα τεθεί σε εφαρμογή από 30/7/2018.

 

 

Ο Δ/ντης Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

 

 

 

 

 

 

Θ. Ρηγάτος