ΠΦΣ: Ενημέρωση για τα πιστωτικά τιμολόγια rebate και για την απογραφή φαρμάκων του ν. 3459/2006 Εκτύπωση
Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 07:52

Αθήνα, 30/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΝΠΔΔ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ REBATE KAI 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006

  1. 1.Πιστωτικά Τιμολόγια για το rebate- Περικοπές

Όπως ενημερωθήκαμε από την ΚΜΕΣ μέχρι αύριο 31.12 θα έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ οι βεβαιώσεις που αφορούν στις παρακρατήσεις του rebateκαθώς και των πιθανών περικοπών για το έτος 2019 .

Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία μέχρι 31.12.2019

Στην πύλη της ΚΜΕΣ θα υπάρχει και εφαρμογή που θα δίνει την δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου σε προσυμπληρωμένη φόρμα.

Στην βεβαίωση θα υπάρχει ανάλυση των ποσών της παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ.

Το πιστωτικό Τιμολόγιο θα πρέπει να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα παραστατικά στο Φάκελο υποβολής που αφορά στο μήνα Δεκέμβριο του 2019.

  1. 2.Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών .

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει μέχρι αύριο 31.12.2019 να γίνει απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του ν. 3459/2006 που διαθέτουν τα φαρμακεία.

Βάσει της νομοθεσίας   οι καταστάσεις απογραφής των φαρμακείων θα πρέπει να υποβληθούν στις τοπικές Διευθύνσεις Υγείας μέχρι 15.1.2020.

Στις καταστάσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του Φαρμακείου , τα αποθέματα των φαρμάκων του ν. 3459/2006 την 31η .12.2019 και τέλος η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία και να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή του   Φαρμακείου.

Η κατάσταση του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Από αυτές το ένα διπλότυπο   κατατίθεται στην Υπηρεσία και το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται   στο Φαρμακείο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να υποβληθεί και Κατάσταση Ναρκωτικών τουΚρατικού Μονοπωλίου στις τοπικές διευθύνσεις υγείας μέχρι 15.1.2020.

 

 

Εκ του ΠΦΣ

 

Φ.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Πιστωτικά Τιμολόγια για το rebate- Περικοπές

 

 

Σάς ενημερώνουμε ότι θα αναρτήθουν στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ οι ετήσιες βεβαιώσεις παρακρατήσεων που αφορούν στα ποσά που παρακρατήθηκαν από το κάθε φαρμακείο για rebate.

Αφού επισκευθείτε την πύλη και εκτυπώσετε 2 φορές το ειδοποιητήριο, θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

  1. Να εκδώσετε με ημερομηνία 31/12/2019 το πιστωτικό τιμολόγιο που θα κατατεθεί προς τον ΕΟΠΥΥ μαζί με τις συνταγές Δεκεμβρίου.
          Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να είναι ένα (1) και να συμπεριλαμβάνει το rebate καθώς επίσης και τις πιθανές περικοπές , σε ένα (1) φύλλο)
          (αιτιολογία/περιγραφή “παρακράτηση υπέρ φορέων κοινωνικής ασφάλισης (REBATE) σύμφωνα με τον νόμο 3918/2011 για τον ΕΟΠΥΥ (έτος 2019)” και αν έχετε κόψει ένα συνολικά και για περικοπές, θα προσθέσετε και   
           “...και περικοπές συνταγών ΕΟΠΥΥ έτους 2019”.
    2. Για την έκδοση του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής από την ίδια πύλη δεν πρέπει να ξεχάσετε να σημειώσετε τον αριθμό 1 στο πεδίο "Πλήθος πιστωτικών τιμολογίων" ώστε να εμφανιστεί και στο ΣΣΥ.
 
    3. Στο αντίγραφο του πιστωτικού τιμολογίου που θα δώσετε στο λογιστήριό σας να συρράψετε και ένα αντίγραφο της βεβαίωσης παρακρατήσεων.
    4. Το πιστωτικό τιμολόγιο και φωτοτυπία της βεβαίωσης επισυνάπτονται μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων Δεκεμβρίου προς ΕΟΠΥΥ
 

 

 

 

Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών .

Ακολουθείστε τις οδηγίες που σάς έχουν σταλεί 17/12/2019