Αναστολή πρακτικής άσκησης έως 30-11-2020 Εκτύπωση
Δευτέρα, 09 Νοέμβριος 2020 12:43

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

09/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με βάση το ΦΕΚ 4899/τ.Β’/6-11-2020,  άρθρο 1, σημείο 9 (που επισυνάπτεται): Αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης.

 Συνεπώς από Δευτέρα 9/11/2020, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι Πρακτικές Ασκήσεις που γίνονται με φυσική παρουσία.

Το παρόν ισχύει έως τις 30/11/2020.