Νέα παράταση του υποχρεωτικού κλεισίματος των φαρμακείων στις 20:00 Εκτύπωση
Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2021 07:45

Σύμφωνα με με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.6877/29.01.2021 (ΦΕΚ Β΄ 341/29.01.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», παρατείνεται η υποχρέωση των φαρμακείων να κλείνουν στις 20:00. 

Συνεπώς όλα τα φαρμακεία (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων που λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, ήτοι τα διευρυμένα φαρμακεία) παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά μετά τις 20.00. Μετά τις 20:00 λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τα φαρμακεία που έχουν οριστεί να εφημερεύουν. 

Επίσης παραμένει υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του φαρμακείου και η ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.