ΤΑΥΦΕ: Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής δημιουργίας ταυτότητας πληρωμής εισφορών και υποβολής αρχείου μισθοδοσίας από 1.2.2021 Εκτύπωση
Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2021 12:38

Το ΤΑΥΔΕ ΝΠΙΔ απέστειλε αναλυτικές οδηγίες και ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας εφαρμογής δημιουργίας ταυτότητας πληρωμής εισφορών και υποβολής αρχείου μισθοδοσίας από 1.2.2021.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.