Ενημέρωση ΠΦΣ για το MyData PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 04 Οκτώβριος 2021 06:18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 Αθήνα, 1/10/2021

Αρ. Πρωτ. 4317

Προς: ΦαρμακευτικούςΣυλλόγους της χώρας


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το υπ ΄αριθμ 3827/3-9-2021 έγγραφο μας, «Από 01.10.2021 ή 01.11.2021 και μετά καθίσταται υποχρεωτική η διαβίβαση των Παραστατικών Εσόδων που εκδίδονται» (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφό μας).

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είναι σε γνώση των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν όσον αφορά στα φαρμακεία για την ενημέρωση του Συστήματος και έχει ήδη έρθει σε επαφή τόσο με τον ΕΟΠΥΥ όσο και με το Υπουργείο Οικονομικών.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται για την μη τήρηση των διατάξεων δεν έχουν νομοθετηθεί και επομένως δεν έχουν ακόμη καμιά ισχύ.

Άρα μπορούμε να αποστείλουμε ετεροχρονισμένα τιμολόγια πχ στις 5/10 τιμολόγιο με ημερομηνία έκδοσης 30/9, επιλύοντας έτσι προς το παρόν, το πρόβλημα που πρόεκυψε για έκδοση τιμολογίων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όμως τα λογιστήρια σας θα πρέπει να αποστέλλουν τα στοιχεία αυτά μέσω του MyData, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος τη οποία προβλέπεται να γίνει από την 1/1/2022, οπότε πιστεύουμε ότι θα έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν.

θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ