ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Απρίλιος 2012 15:31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 27/4/2012

Αριθμ.  Πρωτ.  1289

ΠΡΟΣ
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ. Πρωτ. 20447/26-4-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εφαρμογή νέων συμμετοχών των ασφαλισμένων.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.121/2008

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
1. Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον κανονισμό
περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τη
συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρε−
ούνται :
…………………………………………………………………………
ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν
τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα
φαρμακευτικής δράσης σχετικής με την νόσο και μόνο
για νοσήματα της ειδικότητάς τους. Οι συνταγογράφοι
ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και
σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του πα−
ρόντος διατάγματος.
................................................................................

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ