ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2011 12:47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Αριθ. Πρωτ: 59009 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε.Τ.Α.Α.                                                                               Αθήνα, 14.9.2011 Read More

ΤΟΜΕΙΣ :  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ                                1.Τους Πανελληνίους Υγειονομικούς                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      Συλλόγους(ως πίνακας αποδεκτών)      
Ταχ.  Δ/νση      : Αχαρνών  27 – 104 39 Αθήνα            2.Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΤΑΑ     
Πληροφορίες  : Α.Λαψάτη                                                  Τομέων Υγειονομικών              
Τηλέφωνο    : 210-8830120                                (ως πίνακας αποδεκτών )                          
FAX                : 210-8254158

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης.
ΣΧΕΤ: Έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΤΑΑ/Τομέων Υγειονομικών με Α.Π.46711/3.8.2011

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης σε υγειονομικούς  παρατείνεται, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών, μέχρι 30.9.2011.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να ενημερωθούν  τα μέλη σας.

Η Δ/ντρια

Α.Λαψάτη