ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2012 11:02

Εκ του καταστατικού ο Λογαριασμός διοικείται από επταμελές διοικητικό

συμβούλιο που εν μέρει εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα

“ex officio” μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος

του Φαρμακευτικού Συλλόγου που καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις.

Για την συμπλήρωση των λοιπών θέσεων του Δ.Σ. ακολουθείται η παρακάτω

διαδικασία. Κάθε μέλος που λειτουργεί φαρμακείο για τουλάχιστον τρία

χρόνια έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές προς

 

ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η υποψηφιότητα 

 

 

υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση που κατατίθεται στα γραφεία του

Λογαριασμού 5 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Κάθε

ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει σταυρό προτιμήσεως σε τρεις ( 3 )

το πολύ υποψηφίους. Μέλη του διοικητικού  συμβουλίου  εκλέγοντα

ι κατά σειρά οι τέσσερις (4) που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς

προτίμησης.

Η Γενική  Συνέλευση  μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. προβαίνει και στην εκλογή

εξελεγκτικής  επιτροπής που αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη του Λογαριασμού

που δεν είναι μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σάς έχει αποσταλεί αίτηση-δήλωση την οποία παρακαλείστε να συμπληρώσετε

και να παραδώσετε μαζί με την κατάθεση των συνταγών Νοεμβρίου προκειμένου

να συμμετέχετε στη Γ.Σ. του διανεμητικού λογαριασμού.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ο Πρόεδρος                                                               O Γ.Γραμματέας

Κίμων Παράσχου                                                       Αργύρης Φουκαλάς