ΕΟΠΥΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2012 06:19

ΕΟΠΥΥ: «Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης φαρμακοποιών» 

 

Συνάδελφοι

Η προκαταβολή των 48 εκ. Ευρώ για τα χρωστούμενα του ΟΠΑΔ της περσινής χρονιάς έχει προγραμματιστεί να διανεμηθεί τις επόμενες μέρες. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουμε

 

τη σωστή αίτηση περί αποδοχής του άρθρου 34 του νόμου 4038/2012 που ρυθμίζει την πληρωμή των χρεών των ταμείων που απαρτίζουν τον ΕΟΠΥΥ. Οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι δύο ειδών, μια για όσους έχουν ατομική επιχείρηση και μια για όσους έχουν εταιρεία. Αφού λοιπόν συμπληρώστε, υπογράψετε και σφραγίσετε τη σωστή υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να την αποστείλετε στο Σύλλογο. Προσοχή! Δεν γίνονται δεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις μέσω φαξ ή φωτοτυπίες παρά μόνον η πρωτότυπη. Η αποστολή στον Σύλλογο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από όλους τους συναδέλφους μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου (τελευταία ημέρα κατάθεσης του Διανεμητικού) γιατί πρέπει άμεσα να αποσταλούν στον ΕΟΠΥΥ.
Η συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης δεν είναι υποχρεωτική, είναι όμως απαραίτητη για όσους επιθυμούν να εισπράξουν τώρα τα οφειλόμενα χρήματα και χωρίς περαιτέρω έλεγχο των συνταγών. Για όσους δεν υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση θα υπάρξει η διαδικασία τακτικού ελέγχου των φακέλων και θα ακολουθήσει η εξόφληση σε απροσδιόριστο χρόνο.
Στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα στείλετε στο Σύλλογο, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε ΕΥΚΡΙΝΩΣ την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e mail) έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη βάση δεδομένων για της απλούστευση της μεταξύ μας επικοινωνίας. 
Ακολουθεί το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

www.eopyy.gov.gr

Αθήνα 5/3/2012

Αρ. Πρωτ.: 7442

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β

Προς: ΠΦΣ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης φαρμακοποιών»

Αγαπητοί συνεργάτες,

Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του νόμου 4038/2012, σας ενημερώνουμε ότι για την προώθηση της διαδικασίας αποπληρωμής των παλαιών οφειλών των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων, απαιτείται τα μέλη σας να συμπληρώσουν το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης (επισυναπτόμενα) για φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης προς τον ΕΟΠΥΥ θα γίνει μέσω των φαρμακευτικών συλλόγων

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

 

 

 

Υπεύθυνη δήλωση ΟΠΑΔ:Κατεβάστε το εδώ

Υπεύθυνη δήλωση ΟΠΑΔ- Εταιρίας : Κατεβάστε το εδώ