ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Ο.Γ.Α. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2011 08:34

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για την παράταση εκτέλεσης των χειρόγραφων συνταγών

για τον ΟΓΑ ως 30.09.2011. Παρακάτω υπάρχει  η σχετική απάντηση του ΟΓΑ

προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

 

 


 

ΟΓΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30.9.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΙΑ' ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. 46474

Απαντώντας στο αριθμ. πρωτ. 4663/19.9.2011 έγγραφό σας, σας πληροφορούμε ότι

αποδεχόμαστε το αίτημά σας και θα γίνουν δεκτές οι χειρόγραφες συνταγές που θα

εκτελέσετε μέχρι 30.9.2011.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

 

 

 

                                                                   για τον Φ.Σ.Η

                                      Ο                                                                    Ο

                               Πρόεδρος                                                     Γεν. Γραμματέας

                          Παράσχου Κίμων                                              Φουκαλάς Αργύρης