ΠΚΜ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 09:30

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας  - Τμήμα Δημόσιας Υγείας ανακοινώθηκαν οι κενές θέσεις φαρμακείων της ΠΕ Ημαθίας, που προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

 

Τοπική κοινότητα Κεφαλοχωρίου

Τοπική κοινότητα Ξεχασμένης

Τοπική κοινότητα Παλαιού Σκυλιτσίου

Τοπική κοινότητα Κυψέλης

Τοπική κοινότητα Αράχου

Τοπική κοινότητα Πρασινάδας

Τοπική κοινότητα Μετόχιο Προδρόμου

Τοπική κοινότητα Συκιάς

Τοπική κοινότητα Άμμος

Τοπική κοινότητα Γεωργιανών

Τοπική κοινότητα Καστανέας

Τοπική κοινότητα Κάτω Βερμίου

Τοπική κοινότητα Κουμαριάς

Τοπική κοινότητα Φυτειάς

Τοπική κοινότητα Δασκίου

Τοπική κοινότητα Πολυδένδρου

Τοπική κοινότητα Αρκοχωρίου

Τοπική κοινότητα Ροδοχωρίου

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ιδιοχείρως (ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ή ηλεκτρονικά και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υ.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ο υπεύθυνος φαρμακοποιός για τη λειτουργία του φαρμακείου σε περίπτωση που χορηγηθεί η συγκεκριμένη άδεια για κάθε αίτηση ξεχωριστά, σύμφωνα και με το παραπάνω έγγραφο του Π.Φ.Σ.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 (Ν.4272/14/άρ.30)

Η κρίση ανάμεσα στις αιτήσεις που θα υποβληθούν θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4509/17άρ.64.

Σε εφαρμογή του άρ.64 του Ν.4509/17, ο φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν η αίτηση ακυρώνεται. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν οι φάκελοι, θα ακολουθήσει η κρίση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dygeias@ imathia.pkm.gov.gr.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά τις 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΚΜ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 31 - 12 - 2019