Τροποποίηση στη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμάκων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος 2020 06:36

Αθήνα, 9/9/2020

Αρ. Πρωτ. 3419

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας

Σας αποστέλλουμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στην «Τροποποίηση στη διαδικασία υποβολής λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων»
Επισημαίνουμε μεταξύ άλλων τα εξής:

1) Δεν θα ισχύσει μετά από παρέμβαση μας η παράγραφος στο Άρθρο 4 σελ. 2 , που αναφέρει πώς:

“Σε κάθε πακέτο / φάκελο συνταγών που δημιουργείται, η σειρά τοποθέτησης των εντύπων των συνταγών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: προηγείται για κάθε συνταγή το έντυπο της εκτέλεσης της συνταγής , ακολουθεί το έντυπο της έκδοσης της συνταγής στην περίπτωση που αποτελεί διαφορετικό έντυπο από την εκτέλεση, και στη συνέχεια ακολουθούν οι τυχόν γνωματεύσεις και λοιπά συνοδευτικά έντυπα κάθε συνταγής ”

Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετούνται τα έντυπα σε κάθε φάκελο συνταγών με την συγκεκριμένη σειρά που περιγράφεται πιο πάνω.

2) Καταργείται η υποχρεωτική έκδοση και υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής από 1/11/2020 (άρθρο 6)

Με Εκτίμηση,

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ