Νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4999/2022 που αφορούν τα φαρμακεία PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022 09:34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 5390

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

 Θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4999/2022 που αφορούν τα φαρμακεία»

 Όπως γνωρίζετε, με το Ν. 4999/2022 (ΦΕΚ Α΄ 225/07.12.2022) προβλέπονται πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς, η δε ψήφιση των εν λόγω ρυθμίσεων έλαβε χώρα κατόπιν σχετικών προτάσεων του Π.Φ.Σ. προς το Υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα:

Α. Με το άρθρο 52 γίνεται πράξη μία από τις κύριες εξαγγελίες του Π.Φ.Σ. αλλά, κυρίως τίθεται ένα τέλος στις αναζητήσεις και τους πειραματισμούς στη συγκεκριμένη κατεύθυνση που απασχολούν τον κλάδο για πάνω από 30 χρόνια. Ταυτόχρονα δημιουργείται νέα προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξης για τα μικρά και μεσαία κυρίως φαρμακεία.

Έτσι:

 • Δίνεται η δυνατότητα σε δύο (2) έως επτά (7) φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ίδρυσης φαρμακείου (άρθρο 52 παρ. 1) να λειτουργήσουν ως ενιαία φαρμακευτική – επιχειρηματική μονάδα με έναν (1) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (άρθρο 52 παρ. 3), συστεγαζόμενοι (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της φαρμακευτική νομοθεσίας) ή συνεχίζοντας τη λειτουργία τους σε διακριτά σημεία (διατηρώντας δηλαδή τις θέσεις τους). Αίρονται συγχρόνως με αυτόν τον τρόπο οι μέχρι τώρα δυσκολίες στην οργάνωση και τη λειτουργία που σχετίζονται με την μέχρι τώρα λειτουργία ανάλογων «άτυπων» δικτύων φαρμακείων.
 • Διασφαλίζεται η συμμετοχή φαρμακοποιού που κατέχει άδεια ίδρυσης φαρμακείου και μόνο, αποκλείοντας τη συμμετοχή σε ιδιώτες μη φαρμακοποιούς, εταιρείες κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, παραρτήματα αλλοδαπών εταιρειών (άρθρο 52 παρ.6).
 • Η συμμετοχή φαρμακοποιών που ανήκουν μόνο στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, καθώς επίσης και η δυνατότητα συμμετοχής σε μια μόνο Εταιρεία Ειδικού Τύπου πανελλαδικά, προστατεύει από τη δημιουργία ανεξέλεγκτων επιχειρηματικών σχηματισμών (άρθρο 52 παρ.1).
 • Η θέσπιση ανώτατων ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες (60% στην περίπτωση των δύο (2) συμμετεχόντων φαρμακοποιών και 40% στην περίπτωση τριών (3) ή περισσοτέρων), εξασφαλίζει την αδιάληπτη λήψη των αποφάσεων, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί την δημιουργία «δεσπόζουσας θέσης» ενός μόνο εταίρου στις συμπράξεις αυτές (άρθρο 52 παρ. 2).
 • Λαμβάνεται πρόνοια για την είσοδο νέων φαρμακοποιών (άρθρο 52 παρ.4), ρυθμίζονται θέματα αποχώρησης (άρθρο 52 παρ.7) και προβλέπονται ζητήματα που αφορούν στα κληρονομικά φαρμακεία των εν λόγω εταιρειών σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού (άρθρο 52 παρ. 4).
 • Υφιστάμενες εταιρείες εκμετάλλευσης συστεγαζόμενων φαρμακείων καθώς και εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων, οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 52, μπορούν να συγχωνευθούν, με τη σύσταση νέας εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, ή να μετατραπούν σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους (άρθρο 72 παρ. 7).

Αγαπητές και Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η πρόταση του Π.Φ.Σ. που αποτελεί πλέον Νόμο του Κράτους, στηρίχθηκε και διαμορφώθηκε ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης φαρμακείου και μόνο, να συμπράξουν σε νέα σχήματα. Νέα ενιαία σχήματα που θα δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης, επάρκειας αλλά και ποικιλίας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τον πολίτη.

Ταυτόχρονα, και μέσω της λειτουργίας τέτοιων σχημάτων, θα διευρύνονται οι δυνατότητες επιστημονικής εξέλιξης και εξειδίκευσης ανάλογα με τις δεξιότητες του καθενός, αλλά και βέλτιστης εκμετάλλευσης του χρόνου εργασίας, όπως και του ελεύθερου χρόνου που απομένει, οδηγώντας σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων φαρμακοποιών.

Εντάσσεται δε, μαζί με τη διεύρυνση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τα φαρμακεία και τις άλλες διεκδικήσεις του Π.Φ.Σ., στη δημιουργία ενός νέου οράματος που θα προσδίδει υπεραξία στο φαρμακείο καθιστώντας το, όχι μόνο χώρο διάθεσης φαρμάκων αλλά, ως τον κυρίαρχο κέντρο παροχής, πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Β. Με το άρθρο 50 τροποποιήθηκε η σειρά με βάση την οποία κρίνονται οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, ώστε να προτάσσεται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Αποτέλεσμα της άνω διατάξεως είναι οι συνταξιούχοι φαρμακοποιοί να κατατάσσονται τελευταίοι κατά την εξέταση των αιτήσεων για την χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου επί των κενών θέσεων φαρμακείων που προκηρύσσονται από την αρμόδια Περιφέρεια. Με την διάταξη αυτή, όπως επίσης και με την διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ Α΄ 149/01.8.2020) με την οποία προβλέπονται ανώτατα όρια στον αριθμό υποβολής αιτήσεων για άδεια ιδρύσεως φαρμακείου επί κενών θέσεων και χορήγηση μίας μόνο άδειας ανά περίοδο υποβολής (η οποία διάταξη επίσης προήλθε κατόπιν σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.), παρέχεται η δυνατότητα στους νέους φαρμακοποιούς να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες αξιώσεις την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου επί κενής θέσεως.

Γ. Τέλος, με το άρθρο 51 ορίζεται πέραν πάσης αμφιβολίας η διαδικασία και εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός των κλειστών μονάδων, πλοίων και αεροπλάνων με φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά φάρμακα, αποκλειστικά και μόνο από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Δ. Το πλήρες κείμενο του άρθρου 52 έχει ως εξής:

 

«Άρθρο 52

Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου

 1. Δύο (2) ή και περισσότεροι φαρμακοποιοί, κάτοχοι άδειας ίδρυσης φαρμακείου η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, δύνανται να συστήσουν εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, οποιασδήποτε μορφής, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων φαρμακοποιών κατόχων άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου ορίζεται σε επτά (7), έκαστος δε φαρμακοποιός δύναται να συμμετέχει σε μία (1) μόνο εταιρεία πανελλαδικώς.
 2. Στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου δύνανται να συμμετέχουν αδειούχοι φαρμακοποιοί συστεγαζόμενοι στο ίδιο κατάστημα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138), φαρμακοποιοί στο φαρμακείο των οποίων έχει πραγματοποιηθεί η συστέγαση της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α’ 3), καθώς και φαρμακοποιοί που κατέχουν άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας φαρμακείου σε διαφορετικό κατάστημα. Έκαστος των φαρμακοποιών δύναται να συμμετέχει στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου με μία (1) μόνο άδεια ίδρυσης φαρμακείου, η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, με ανώτατο ποσοστό συμμετοχής εξήντα τοις (60%) στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, αν στην εταιρεία συμμετέχουν δύο (2) εταίροι αδειούχοι φαρμακοποιοί, ή σαράντα τοις εκατό (40%), αν στην εταιρεία συμμετέχουν τρεις (3) ή περισσότεροι εταίροι αδειούχοι φαρμακοποιοί, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων ορίζονται στην περίπτωση αυτή ως συνδιαχειριστές. Στους διαχειριστές παρέχεται το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, τον έναν (1) εκ των διαχειριστών προς έγκυρη εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων αυτής.
 3. Η εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου έχει έδρα στο φαρμακείο που ορίζουν οι εταίροι στο καταστατικό της εταιρείας, τα δε άλλα καταστήματα φαρμακείων, όπου οι φαρμακοποιοί κάτοχοι των σχετικών αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου συμμετέχουν στην εν λόγω εταιρεία, ορίζονται ως υποκαταστήματά της. Η εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου έχει αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση των ανωτέρω φαρμακείων και η διάρκειά της είναι ορισμένου χρόνου, δυνάμενη να παραταθεί πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου έχει έναν (1) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
 4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων περί των πληθυσμιακών κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακείου υπό λειτουργία, από αδειούχο φαρμακοποιό ο οποίος είναι εταίρος σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, με φαρμακείο υπό ίδρυση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011. Αν στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου συμμετέχουν φαρμακοποιοί συστεγαζόμενοι στο ίδιο κατάστημα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011, η εταιρεία δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργεί υπό τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας και να ορίζονται συνδιαχειριστές όλοι οι συμμετέχοντες στη συστέγαση φαρμακοποιοί, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
 5. Σε περίπτωση θανάτου αδειούχου φαρμακοποιού, ο οποίος είναι εταίρος σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν. 1666/1986 (Α’ 200) ως προς την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού, όταν πληρούνται στο πρόσωπο των κληρονόμων αυτού οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου. Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού συμμετέχουν στην εταιρεία υποχρεωτικά υπό τη μορφή κοινωνίας κληρονόμων και ορίζουν ως διαχειριστή της έναν (1) εκ των κληρονόμων, ο οποίος εκπροσωπεί την κοινωνία κληρονόμων έναντι των υπολοίπων εταίρων της εταιρείας. Αν οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν για τον ορισμό διαχειριστή της κοινωνίας κληρονόμων, οι υπόλοιποι εταίροι της εταιρείας δύνανται να αιτηθούν, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, τον ορισμό διαχειριστή της κοινωνίας κληρονόμων. Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού υποχρεούνται να μεταβιβάσουν, στους εταίρους που το επιθυμούν, το εταιρικό μερίδιο που έχουν κληρονομήσει, πριν από την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 1666/1986 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Αν, πριν από την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 1666/1986, ένας (1) εκ των κληρονόμων λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν το κληρονομούμενο μερίδιο στον κληρονόμο που απέκτησε την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτική η συστέγαση του κληρονομικού φαρμακείου του αποβιώσαντος φαρμακοποιού με τους υπόλοιπους αδειούχους φαρμακοποιούς εταίρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους του παρόντος. Αν στο πρόσωπο των κληρονόμων του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 1666/1986, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν στους εταίρους που το επιθυμούν, το εταιρικό μερίδιο που έχουν κληρονομήσει, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Ο προσδιορισμός της αξίας του μεριδίου του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού που μεταβιβάζεται υποχρεωτικά, η διαδικασία και ο τρόπος μεταβίβασης ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας ή κατόπιν δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση διαφωνίας.
 6. Στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο φαρμακοποιών κατόχων άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Η συμμετοχή ιδιωτών μη φαρμακοποιών, καθώς επίσης και η συμμετοχή νομικών προσώπων, ιδίως, εταιρειών, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών, καθώς και υποκαταστημάτων αλλοδαπής εταιρείας απαγορεύεται.
 7. Η αποχώρηση του αδειούχου φαρμακοποιού εταίρου από την εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας. Αν, μετά από την αποχώρηση αδειούχου φαρμακοποιού εταίρου από την εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, οι εταίροι, κάτοχοι άδειας ίδρυσης φαρμακείου, η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, είναι λιγότεροι από δύο (2), η εταιρεία λύεται υποχρεωτικώς.
 8. Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί, οι οποίοι είναι εταίροι σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, είναι συνυπεύθυνοι για κάθε παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και για την αυτοπρόσωπη διεύθυνση και την κανονική λειτουργία των φαρμακείων τους, και υποχρεούνται να αναγράφουν τα ονοματεπώνυμά τους στις προθήκες και τις επιγραφές αυτών.
 9. Στην εταιρική επωνυμία περιέχεται υποχρεωτικά ο τίτλος «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.Φ.Ε.Τ.)». Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας.
 10. Κάθε παράβαση του παρόντος συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη ανάκληση των αδειών ίδρυσης που έχουν χορηγηθεί στους φαρμακοποιούς εταίρους της εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, από την αρμόδια για τη χορήγησή τους αρχή.
 11. Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου που δεν ρυθμίζονται στο παρόν, ρυθμίζονται με το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντίκεινται στο παρόν και στην ισχύουσα νομοθεσία.».

Το πλήρες κείμενο της παρ. 7 του άρθρου 72 έχει ως εξής:

«7. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εταιρείες εκμετάλλευσης συστεγαζόμενων φαρμακείων, καθώς και εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων, οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 52, δύνανται να συγχωνευθούν, με τη σύσταση νέας εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, ή να μετατραπούν σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους, σύμφωνα με το άρθρο 52.».

Ε. Το πλήρες κείμενο του άρθρου 50 έχει ως εξής:

«Άρθρο 50

Σειρά προτίμησης αιτήσεων για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου – Τροποποίηση περ. β) άρθρου 3 ν. 1963/1991 H περ. β) του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 (Α’ 138), περί της σειράς με βάση την οποία κρίνονται οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, τροποποιείται, ώστε να προτάσσεται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, και η περ. β) του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών – μη φαρμακοποιών, προτιμάται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρούμενης της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας, έστω και αν παραιτήθηκε ή θα παραιτηθεί από το δικαίωμα της λήψης σύνταξης, και έπεται κατά την εξής σειρά η αίτηση: αα) εκείνου, που δεν έχει κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (αιτούμενου φαρμακοποιού ή του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η αρχαιότερη, γγ) στην οποία ο φαρμακοποιός (ο αιτών φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρμακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.»».

ΣΤ. Το πλήρες κείμενο του άρθρου 51 έχει ως εξής:

«Άρθρο 51

Προμήθεια κλειστών μονάδων, πλοίων και αεροπλάνων με φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά φάρμακα από τα φαρμακεία

 1. Προκειμένου να εφοδιάζονται οι ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, ήτοι: α) κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125), β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992, γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/29.8.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 825), δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213), ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271), στ) κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία, ζ) ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Β΄ 4898/2018), η) οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, θ) ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 2), ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/ οικ.14963/9.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1397), ια) Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας της υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 789), και ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), από τα φαρμακεία με α) εμβόλια, β) ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’ – Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103), καθώς και στους πίνακες της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α’ 191), και γ) αντιβιοτικά φάρμακα, προς κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των ατόμων που φιλοξενούν, οι ως άνω μονάδες εκδίδουν δελτίο προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, διακριτό για τα ναρκωτικά και τα αντιβιοτικά φάρμακα, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της μονάδας, τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από τη μονάδα προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των φαρμάκων. Ο φαρμακοποιός υποχρεούται να φυλάσσει το μεν δελτίο προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων επί τριετία, το δε δελτίο προμήθειας αντιβιοτικών φαρμάκων επί διετία, μαζί με το νόμιμο παραστατικό πώλησης που εξέδωσε το φαρμακείο.
 2. α) Ο εφοδιασμός των πλοίων με φάρμακα, στις ποσότητες που ορίζονται στο π.δ. 376/1995 (Α’ 206), γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία εκδίδει, για κάθε πλοίο που τελεί υπό τη διαχείριση ή πλοιοκτησία της, δελτίο προμήθειας των φαρμάκων, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, το όνομα του πλοίου, ο λιμένας και ο αριθμός νηολόγησης, καθώς και ο αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο.), τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών, σύμφωνα με τα Παραρτήματα του π.δ. 376/1995, και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των ως άνω φαρμάκων. β) Προκειμένου να εφοδιάζονται τα πλοία από τα ιδιωτικά φαρμακεία με α) ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’ – Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, καθώς και στους πίνακες της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, και β) αντιβιοτικά φάρμακα, στις ποσότητες που ορίζονται στο άρθρο 10 του π.δ. 376/1995, προς κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των πληρωμάτων και επιβατών τους, η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία εκδίδει, για κάθε πλοίο υπό τη διαχείριση ή πλοιοκτησία της, δελτίο προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, διακριτό για τα ναρκωτικά και τα αντιβιοτικά φάρμακα, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, το όνομα του πλοίου, ο λιμένας και ο αριθμός νηολόγησης, καθώς και ο αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο.), τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών, σύμφωνα με τα Παραρτήματα του π.δ. 376/1995, και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των ως άνω φαρμάκων. Ο φαρμακοποιός υποχρεούται να φυλάσσει το μεν δελτίο προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων επί τριετία, το δε δελτίο προμήθειας αντιβιοτικών φαρμάκων επί διετία, μαζί με το νόμιμο παραστατικό πώλησης που εξέδωσε το φαρμακείο.
 3. Ο εφοδιασμός των αεροπλάνων με φάρμακα προς κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των πληρωμάτων και επιβατών τους, γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η αεροπορική εταιρεία εκδίδει δελτίο προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των ως άνω φαρμάκων.».

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ