Ενημέρωση για το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022 08:01

Αθήνα, 16/12/2022

Αρ. Πρωτ. 5430

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: Ενημέρωση για το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί εντός των ημερών, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» στο οποίο περιλαμβάνονται σημαντικά άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία.

Συγκεκριμένα:

 Άρθρο 59 Εμβολιασμός κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2022-2023

Ένα ακόμα αίτημα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η διαδικασία χορήγησης, διενέργειας και καταχώρησης στο Μητρώο αντιγριπικού εμβολιασμού καθώς και η αποζημίωση από το ασφαλιστικό ταμείο της αξίας του αντιγριπικού εμβολίου χωρίς ιατρική συνταγή γίνεται πράξη, με το άρθρο 59 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Θα ακολουθήσει εντός των ημερών, Υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της σχετικής διαδικασίας.

Την Παρασκευή το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη και αναλυτική παρουσίαση της νέας εφαρμογής από την ΗΔΙΚΑ. με την παρουσία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, της ΚΜΕΣ, εκπροσώπων της UNISYSTEMS και των προγραμμάτων των φαρμακείων, με πρωτοβουλία του ΠΦΣ.

Πριν το ξεκίνημα της εφαρμογής από την ΗΔΙΚΑ, θα λάβετε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης και αποζημίωσης.

Το άρθρο 59 όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο:

«1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων κατά της γρίπης, κατά την περίοδο 2022-2023, το εμβόλιο κατά της γρίπης αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής.

2. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός διενεργείται από ιατρούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και από φαρμακοποιούς.

3. Οι διενεργούντες τον εμβολιασμό της παρ. 1 καταχωρίζουν, με ευθύνη τους, στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών τη διενέργεια του εμβολιασμού και τα στοιχεία των εμβολιασμένων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται η διαδικασία διενέργειας των αντιγριπικών εμβολίων, η καταχώριση του διενεργούμενου εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, η διαδικασία αποζημίωσης των διενεργηθέντων εμβολιασμών καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 35 «Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19» (παρ. 5)

Παρατείνεται η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί, έως την 31η.3.2023.

Άρθρο 51 «Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα δαπανών του e-ΔΑΠΥΔίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως την 31η.3.2023. Οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 31η.3.2023

Διαδικασία έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Επίσης, για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 31η.3.2023, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π

Παράταση στην ισχύ μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών

Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 31η.3.2023, με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ