Οδηγίες για την υποβολή προσωπικού γιατρού και τις διενέργειες αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023 12:18

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 472

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Μετά από επικοινωνία μας με το Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών μας ενημέρωσαν, ότι από αύριο Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, παράλληλα με την υποβολή του λογαριασμού Ιανουαρίου, η πύλη της ΚΜΕΣ θα είναι ανοιχτή και θα δέχεται συμπληρωματικές υποβολές για τους μήνες αναφοράς από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο για:

➢ τιμολόγια για τον προσωπικό γιατρό με μήνα αναφοράς Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχουν υποβληθεί στην πύλη ΚΜΕΣ από φαρμακεία, για οποιοδήποτε λόγο

➢ τιμολόγια για τον προσωπικό ιατρό τα οποία θα εκδοθούν λόγω των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από τη σύγκριση των δικαιωμάτων με τα οποία είχαν εκδοθεί τα αρχικά τιμολόγια και των νεότερων (τελικών) δικαιωμάτων τα οποία θα αναρτηθούν στην πύλη της ΚΜΕΣ αργότερα σήμερα 31/01/23, μετά από την επίλυση των ζητημάτων που σας είχαμε αναφέρει. Τα τιμολόγια αυτά θα υποβληθούν στον αντίστοιχο μήνα αναφοράς τον οποίο αφορούν

➢ τιμολόγια για τα έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού που εκτελέσαμε και εκτυπώσαμε κατά το μήνα Δεκέμβριο, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν αυτοτελώς ειδικά για το μήνα Δεκέμβριο, σε ξεχωριστό πλαστικό φάκελο ΕΟΠΥΥ, με επικολλημένο το αυτοκόλλητο το οποίο εκτυπώνεται από την πύλη της ΚΜΕΣ. Το τιμολόγιο πώλησης που συνοδεύει την συμπληρωματική αυτή υποβολή «ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕ» μηνός Δεκεμβρίου, θα περιλαμβάνει μόνο την αξία των αντιγριπικών εμβολίων τα οποία έχουν διενεργηθεί εντός του μηνός.

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με την επιστολή την οποία αποστείλαμε στα προγράμματα φαρμακείου και την οποία σας κοινοποιήσαμε, τα αντίστοιχα έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού για το μήνα Ιανουάριο, συμπεριλαμβάνονται από τα προγράμματα διαχείρισης συνταγών μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές εμβολίων στην υποβολή «Εμβόλια ΕΠΕ» μηνός Ιανουαρίου, οπότε θα υποβληθούν ως ένα ενιαίο φυσικό αρχείο εντός του ίδιου πακέτου συνταγών Εμβολίων ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου και με ένα τιμολόγιο.

Ενημερωθήκαμε επίσης ότι από την πύλη ΚΜΕΣ, είναι δυνατή η υποβολή τυχόν περισσοτέρων του ενός συμπληρωματικών τιμολογίων, τα οποία αφορούν την ίδια υποβολή και τον ίδιο μήνα αναφοράς, σε μία ΣΣΥ.

Με εκτίμηση,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ