Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Εργασίας προς τους Επιθεωρητές εργασίας για εξάντληση του συμβουλευτικού και υποστηρικτικού τους ρόλου κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 02 Ιούλιος 2024 05:46

Αθήνα,  1 Ιουλίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 2904

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Εργασίας προς τους Επιθεωρητές εργασίας για εξάντληση του συμβουλευτικού  και υποστηρικτικού τους  ρόλου κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 2851/26.06.2024 ενημέρωσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σχετικά με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από 2.07.2024  για την κατηγορία των επαγγελμάτων στην οποία υπάγονται τα φαρμακεία μας , ο Διοικητής του Οργανισμού Επιθεώρησης Εργασίας  εξέδωσε εγκύκλιο (ΕΕ-3562618 2024/10000/2024) σύμφωνα με την οποία:

«καλούνται οι επιθεωρητές εργασίας κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου, που συμπίπτει με τη θερινή τουριστική περίοδο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να εξαντλήσουν τον συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο της Επιθεώρησης Εργασίας τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς τους εργαζόμενες, προκειμένου η προσαρμογή να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.»

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ