Παράταση των μέτρων που αφορούν τα φαρμακεία μας μέχρι την 30η.09.2024 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 04 Ιούλιος 2024 08:43

Αθήνα,  4 Ιουλίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 2965

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Παράταση των μέτρων που αφορούν τα φαρμακεία μας μέχρι την 30η.09.2024»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ψηφίστηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» στο οποίο περιλαμβάνεται τροπολογία του Υπ. Υγείας με τις παρατάσεις των μέτρων που αφορούν τα φαρμακεία μας.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 63 του Ν. 5116 (ΦΕΚ Α 100/03.07.2024) παρατείνονται μέχρι την 30η.09.2024 τα κάτωθι:

  • Η ισχύς των μηναίων και επαναλαμβανόμενων συνταγών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Η λήξη των συνταγών ΕΟΠΥΥ των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 30η.09.2024 με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ, δίνοντας προτεραιότητα στις νεοεκδοθείσες συνταγές και κατόπιν αυτών που είχαν συνταγογραφηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.
  • Η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, με την καταχώρηση στο φύλο εκτέλεσης από το φαρμακοποιό της ένδειξης «Επανασυνταγογραφούμενη σταθερή φαρμακευτική αγωγή, για χρόνιες παθήσεις» και του ΑΔΤ του ατόμου που τα παραλαμβάνει.
  • Η δυνατότητα επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό. Στο φύλλο εκτέλεσης σημειώνεται ο ΑΔΤ του παραλήπτη, ως στοιχείο ταυτοποίησης και οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.
  • Η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

ΦΕΚ Α 100/3.07.2024