ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΦΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2011 08:49

Με γνώµονα την περιφερειακή ανάπτυξη σε θέµατα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης, ξεκίνησε το µεγαλεπήβολο πρόγραµµα του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου για τη δηµιουργία ιστοσελίδων σε 31 περιφερειακούς φαρµακευτικούς συλλόγους, ενισχύοντας τους πιο αποµακρυσµένους γεωγραφικά.

Στόχοι του προγράµµατος είναι:
• η επιστηµονική ενηµέρωση και συνεχής εκπαίδευση των φαρµακοποιών ως επαγγελµατιών υγείας
• η ενίσχυση του κοινωνικού και συµβουλευτικού ρόλου των φαρµακοποιών
• η πληρέστερη και αρτιότερη δυνατή ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού για την πρόληψη και την αντιµετώπιση θεµάτων υγείας και φροντίδας

Μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες θα επικοινωνούνται και προγράµµατα του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου, αλλά και των τοπικών φαρµακευτικών συλλόγων, που αφορούν στη «Φροντίδα Υγείας από τα Φαρµακεία».


Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να επιτευχθεί:
• η δηµιουργία πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών πρόληψης από το φαρµακείο
• η δηµιουργία στα φαρµακεία συστήµατος για την παρακολούθηση προγράµµατος εξετάσεων-εµβολιασµών ανά πολίτη.

Το πρόγραμμα e-rmis υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας PFIZER HELLAS.