Γενικές ειδήσεις
ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων φαρμακευτικών σκευασμάτων “BINOCRIT INJ.SOL 40000 IU/1,0ML PF.SYR”, “EPOETIN ALFA HEXAL INJ.SO.PFS 40000 IU/1,0 ML” και “ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR” PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος 2020 07:50
 
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2020 06:11

Αθήνα 18.09.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 51389 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3961/16.09.2020:

“Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό

Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) – [Κ.Υ.Α. με υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 (Β’ 4898)], όπως ισχύει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020″

Εκ του ΠΦΣ

ΦΕΚ B’ 3961/16.09.2020

 
Συνάντηση του ΠΦΣ με φαρμακευτικές εταιρίες για τις ελλείψεις φαρμάκων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2020 08:17

Αθήνα,17/9/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ευρεία σύσκεψη για το μείζον πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου , την συμμετοχή του ΕΟΦ, του ΣΦΕΕ,  της ΟΣΦΕ  και ανωτέρων στελεχών  Φαρμακευτικών Εταιρειών.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Απόστολος Βαλτάς  «επιτακτικό αίτημα του κλάδου είναι οι Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις να δεσμευτούν ότι θα καλύπτουν το σύνολο των πραγματικών αναγκών των φαρμακείων στα ελλειπτικά φάρμακα.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα αναλάβει να διασφαλίσει ότι η επάρκεια αυτή δεν θα χαθεί στους «διαδρόμους» των παράλληλων εξαγωγών , αλλά θα φθάνει στον πάγκο των φαρμακοποιών και στην εκτέλεση των συνταγών των ασθενών τους».

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Δημήτρης Φιλίππου παρεμβαίνοντας ανέφερε  ότι ο ΕΟΦ βρίσκεται σε συνεργασία με τον ΠΦΣ για την επίλυση του προβλήματος.

Στην σύσκεψη τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου που επεσήμανε πώς οι εταιρείες φροντίζουν για τον επαρκή εφοδιασμό της αγοράς και ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να εξευρεθεί το στοιχείο των μη εκτελεσμένων συνταγών.

Ο πρόεδρος της ΟΣΦΕ κ. Σταύρος Μπελώνης αναφέρθηκε στα «χαλαρά» κριτήρια αδειοδότησης των φαρμακαποθηκών και ζήτησε τον ακριβή προσδιορισμό από τον ΕΟΦ του ελλειπτικού φαρμάκου .

Ο κ. Βαλτάς  τόνισε ότι ο ΠΦΣ θα συνεχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες για το θέμα  και  ότι παρόμοια συνάντηση θα γίνει άμεσα και με τους εκπροσώπους των Φαρμακαποθηκών  (ιδιωτικών και συνεταιριστικών ).

Ο κύκλος των συναντήσεων όπως άλλωστε θεωρεί αναγκαίο και ο πρόεδρος του ΕΟΦ θα κορυφωθεί με συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας   προκειμένου να εξαλειφθεί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική αγορά και ταλαιπωρεί τόσο τους ασθενείς όσο και τους φαρμακοποιούς .

Εκ μέρους του ΣΦΕΕ παραβρέθηκαν επίσης οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Μάριος  Κοσμίδης , Μιχάλης Χειμώνας, από τον ΕΟΦ η κυρία Παντελία Γκούρα. Από τις εταιρείες η κυρία Κατερίνα Κατωπόδη  (ASTELLAS), η κυρία Σταυρούλα  Κοτταρίνου και οι κ.κ. Μιχάλης Μιχαλούτσος (MERCK- MSD) , Νίκος  Σκονδρέας (NOVARTIS), Παύλος Παπαδάτος (SERVIER), Χάρης Σεφεριάδης (LEO), Γ. Βσιλόπουλος (GALENICA) , Γιώργος Καλομοίρης  (TAKEDA), Δημ. Λε Μπολόκ , Φίλιππος Μουχελής (SANOFI).

Από τον ΠΦΣ συμμετείχαν  οι κ.κ. Σερ. Ζήκας, Ιωαν. Δαγρές , Στ. Καλογερόπουλος, Τάκης  Φράγκος,  Αθαν. Κουτσούκης, , Κων. Κούβαρης Αθαν Παπαθανάσης  και Νίκος Φουτούλης.

 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 12/11 ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος 2020 06:10

(ΦΕΚ Β 3876/11.9.2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο δεύτερο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

2. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).

3. Το άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-γουσες διατάξεις» (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86).

4. Το άρθρο 100 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επι-μελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 171).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 208).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).

9. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

10. Την υπ' αρ. 63719/19.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β' 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β' 1481)” (Β' 1837)» (Β' 2454).

11. Την υπ' αρ. 73056/10.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης υπ' αρ. 63719/19.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Αντικατάσταση της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β' 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β' 1481)” (Β' 1837)» (Β' 2454)» (Β' 2788).

12. Την υπ' αρ. 92464/7.9.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ).

13. Την ανάγκη παράτασης ισχύος της υπ' αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β' 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β' 1481)” (Β' 1837)» (Β'2454), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ' αρ. 73056/10.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β' 2788), λόγω της συνέχισης ύπαρξης κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και συνεπώς της αυξημένης ανάγκης των πολιτών για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας.

14. Την υπ' αρ. 92188/7.9.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η ισχύς της υπ' αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β' 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β' 1481)” (Β' 1837)» (Β' 2454) και όπως παρατάθηκε με την υπ' αρ. 73056/10.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β' 2788) παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και τη 12η Νοεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων        Υγείας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 
Τροποποίηση στη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμάκων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος 2020 06:36

Αθήνα, 9/9/2020

Αρ. Πρωτ. 3419

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας

Σας αποστέλλουμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στην «Τροποποίηση στη διαδικασία υποβολής λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων»
Επισημαίνουμε μεταξύ άλλων τα εξής:

1) Δεν θα ισχύσει μετά από παρέμβαση μας η παράγραφος στο Άρθρο 4 σελ. 2 , που αναφέρει πώς:

“Σε κάθε πακέτο / φάκελο συνταγών που δημιουργείται, η σειρά τοποθέτησης των εντύπων των συνταγών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: προηγείται για κάθε συνταγή το έντυπο της εκτέλεσης της συνταγής , ακολουθεί το έντυπο της έκδοσης της συνταγής στην περίπτωση που αποτελεί διαφορετικό έντυπο από την εκτέλεση, και στη συνέχεια ακολουθούν οι τυχόν γνωματεύσεις και λοιπά συνοδευτικά έντυπα κάθε συνταγής ”

Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετούνται τα έντυπα σε κάθε φάκελο συνταγών με την συγκεκριμένη σειρά που περιγράφεται πιο πάνω.

2) Καταργείται η υποχρεωτική έκδοση και υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής από 1/11/2020 (άρθρο 6)

Με Εκτίμηση,

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Φ.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ:ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Σεπτέμβριος 2020 10:31

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ένα από τα σημαντικότερα υγειονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι η κατάχρηση των αντιβιοτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει την ανάπτυξη ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβίων τα οποία ευθύνονται για χιλιάδες θανάτους σε όλο τον κόσμο.

Από 1η Σεπτεμβρίου τα αντιβιοτικά χορηγούνται από τα φαρμακεία όλης της χώρας μόνο με ηλεκτρονική συνταγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΠΝΠ) της 1ης Αυγούστου (ΦΕΚ Α157).

Στη συνταγή θα αναγράφεται η νόσος για την οποία χορηγείται το εγκεκριμένο φάρμακο καθώς και η συνιστώμενη δοσολογία. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας έκδοσης της ηλεκτρονικής συνταγής θα επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγή στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που έχει η ηλεκτρονική.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί κατάκτηση και πάγιο αίτημα των επιστημόνων υγείας, η εφαρμογή της θα βάλει φρένο στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών και θα συμβάλει στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

 

 

Η Πρόεδρος                                Η Γ. Γραμματέας

Κατή Σοφία                                Οικονομοπούλου Αικατερίνη

 

                                ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ        

 
ΚΥΑ για την τήρηση αποστάσεων στα φαρμακεία και την υποχρέωση χρήσης μάσκας- Ισχύς από 01.09-15.09 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2020 07:07

Αθήνα 31.08.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την υπ΄Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/29.08.2020 ΚΥΑ “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” ορίζεται ότι:

“Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:

 Άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία όπως …φαρμακεία:
– Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ τους.
– Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.”

Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα φαρμακεία, τόσο για τους φαρμακοποιούς και τους εργαζόμενους στα φαρμακεία, όσο και για τους πολίτες που προσέρχονται στον χώρο

Σύμφωνα με το άρθρο 30 η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει από την 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Εκ του ΠΦΣ

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/29.08.2020

 
Νέος τρόπος διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων – Προϊόντα δειγματισμού PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020 12:02

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 27/08/2020

Αρ. Πρωτ. 3278

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας


Θέμα: «Νέος Τρόπος Διάθεσης των Αντιβιοτικών Φαρμάκων – Προϊόντα Δειγματισμού»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Με το Άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 1ης Αυγούστου (ΦΕΚ Α 157) αντικαθίσταται το άρθρο 18 του Ν. 4675/2020 αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των αντιβιοτικών.
Συγκεκριμένα:


1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων , είναι ηλεκτρονική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγή.

Οι περιπτώσεις όπου μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφες συνταγές είναι στις εξής κατηγορίες ασθενών:
-Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
-Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)
-Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ
-Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).
-Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια
Επιπρόσθετα σε περίπτωση συνταγογράφησης από κτηνίατρο η συνταγή θα είναι χειρόγραφη.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην των προαναφερθέντων, η χειρόγραφη συνταγή θεωρείται άκυρη.

2. Μόνο οι χειρόγραφες συνταγές που περιέχουν αντιβιοτικό, φέρουσες την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας. Οι ηλεκτρονικές συνταγές φυλάσσονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ και δεν απαιτείται για αυτές πλέον εκτύπωση και φύλαξη.

3. «Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ’ γενεάς από του στόματος» είναι ηλεκτρονική και καταργείται πλέον η χειρόγραφη αιτιολογημένη συνταγή.

Προσοχή σας επισημαίνουμε ότι για τα σκευάσματα για τοπική οφθαλμική, ωτική και δερματολογική χρήση που περιέχουν κινολόνη ή κεφαλοσπορίνη Γ΄ γενεάς απαιτείται ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή.

Η ισχύς του άρθρου ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Προϊόντα δειγματισμού

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 της ΠΝΠ «Προϊόντα δειγματισμού» ορίζεται ότι:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Στην περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη χρήση ατομικών σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν επιστρέφονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον ίδιο χώρο».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με το Άρθρο 16 της ΠΝΠ επιλύθηκε το σημαντικότατο πρόβλημα που είχε προκύψει με τον Ν. 4675/2020 με την διάθεση και φύλαξη των συνταγών αντιβιοτικών, ενώ η κατάργηση του «κινολόχαρτου» επιλύει χρόνια γραφειοκρατικά προβλήματα.

Με εκτίμηση,

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο  ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Επισυνάπτονται τα άρθρα με τις παραπανω τροποποιήσεις της ΠΝΠ 10.08.20

 
ΠΦΣ: Επίλυση του προβλήματος σχετικά με την παράταση ληγμένων συνταγών PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020 12:02

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 25/08/2020

Αρ. Πρωτ. 3261

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
           της Χώρας


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 5555/06-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η ισχύς των συνταγών φαρμάκων που φέρουν ημερομηνία λήξης από 1η Αυγούστου 2020 και μετά παρατείνεται έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2020.

Ωστόσο, σήμερα 25.08.2020 παρατηρήθηκε πως το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εμφάνιζε τις συνταγές αυτές ληγμένες μ’ αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση τους.

Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου , η ΗΔΙΚΑ δεσμεύτηκε για την επίλυση του προβλήματος μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο  ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 
Οδηγίες Εκτέλεσης Άυλων Γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020 11:58

Αθήνα 21.08.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε εκ νέου την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Α/21/9932 / 6.04.2020 αναφορικά με την εκτέλεση  άυλων γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ,  τις οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς και το Έντυπο παραλαβής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εκ του ΠΦΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΗΣ ΠΝΠ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ eDAPY

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 152