Γενικές ειδήσεις
ΕΓΚΥΚΛIOI ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2018 08:28
Αθήνα, 15/2/2018  

Αρ. Πρωτ. 761

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας 


Δυο σημαντικές εγκύκλιοι έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας που αφορούν στο  θέμα της επιστροφής – συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 λόγω α) της βάσης υπολογισμού τους (εισοδήματα 2015 αντί 2016), και β) των τυχόν επιπλέον καταβληθέντων ποσών από τις παρακρατήσεις γραμματίων υπέρ ΕΦΚΑ και άλλη μια για την  ρύθμιση οφειλών μέχρι 50.000 ευρώ.

Η κρίσιμη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με Α.Π : Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183/14.2.208 για την διαδικασία επιστροφής / συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα, αναφέρει μεταξύ άλλων, για τις εισφορές του 2017, τα εξής:

Η διαδικασία επιστροφής/συμψηφισμού των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου του 2018.

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα στον ασφαλισμένο, εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εκτός και εάν ο ασφαλισμένος υποβάλλει έγγραφο αίτημα προκειμένου το ποσό να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 39 παρ. 13 του ν.4387/2016 για καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών από ασφαλισμένους που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης, το οποίο εκκρεμεί μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο επιστρέφονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τη διαχείριση του πιστωτικού υπολοίπου της εκκαθάρισης.

Περισσότερα...
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2018 08:27

Αθήνα,12.2.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την άμεση αντίδραση του ΕΟΦ και τη συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό των διαχειριστών ιστοσελίδων που καταφέρονται κατά των φαρμακείων και προωθούν «αντιμυκητιακό» προϊόν, προκάλεσε η παρέμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Στο έγγραφό του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κοινοποιεί τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων «λαμβάνει χώρα παράνομη πώληση φαρμακευτικού (;) σκευάσματος αγνώστου προελεύσεως μέσω διαδικτύου με την ονομασία «Onycosolve».

Στο ίδιο έγγραφο Ο ΠΦΣ καταγγέλλει πώς «αναφέρονται δυσφημιστικές αναφορές για τα φαρμακεία όπως «ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΝΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ» και «Κανείς δεν το εισάγει στην Ελλάδα (βέβαια η μαφία των ελληνικών φαρμακείων δεν αφήνει κανένα προϊόν να απειλήσει τα αναποτελεσματικά και επιβλαβή προϊόντα της)».

Τονίζοντας στη συνέχεια πώς «ουδεμία όμως αναφορά γίνεται για τον υπεύθυνο κυκλοφορίας, την χώρα παραγωγής, την προέλευση και τα εργοστάσια παρασκευής του ως άνω σκευάσματος, τα συστατικά του, μελέτες και έρευνες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες τόσο για τη γνησιότητά του, όσο και την ασφάλειά του, κατά τρόπο που θέτει άνευ άλλου σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο την Δημόσια Υγεία».

Περισσότερα...
 
Νομικό Σημείωμα για την υποβολή δηλώσεων διευρυμένου ωραρίου πριν την απόφαση του Περιφερειάρχη για τον καθορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 2018 13:28

                                                     Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                              ΝΠΔΔ

          

Αριθμ. Πρωτ. 474

           

Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.

           2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

            3. Περιφέρειες της Χώρας

 

Κοινοποίηση: Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

 

Θέμα: «Νομικό Σημείωμα για την υποβολή δηλώσεων διευρυμένου ωραρίου πριν την απόφαση του Περιφερειάρχη για τον καθορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 «Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) ορίζεται ότι:

 

«1. Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη που εκδίδεται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι ως άνω 40 ώρες εντός της εβδομάδας, οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. εντός της ημέρας...».

 

2. Όλα τα φαρμακεία συμμετέχουν υποχρεωτικά στις καθοριζόμενες σύμφωνα με το παρόν διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Η διημέρευση διαρκεί από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. και η διανυκτέρευση από τις 21:00 μ.μ. έως τις 08:00 π.μ. κάθε ημέρας. Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση συντάσσονται από τον κατά τόπον αρμόδιο φαρμακευτικό σύλλογο σχετικοί πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης, οι οποίοι ισχύουν για ένα έτος και είναι υποχρεωτικοί για τα μέλη τους…

Περισσότερα...
 
ΕΟΠΥΥ: Τιμές αποζημίωσης για 11.180 υλικά πρόσθετης περίθαλψης PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 2018 10:56

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ με τις τιμές αποδιδόμενης αποζημίωσης 11.180 ειδών πρόσθετης περίθαλψης.

Τα εν λόγω προϊόντα, εμπίπτουν στο άρθρο 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών (ΕΚΠΥ) του Οργανισμού, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω.

Σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ, για τα υλικά αυτά προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του Κανονισμού ορίζεται διαφορετικά.

Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για τα θεραπευτικά μέσα και τις προθέσεις που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις αποθήκες του ΕΟΠΥΥ, καθώς και όσοι έχουν κριθεί από τις Ειδικές Επιτροπές (ΚΕΠΑ) και λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας.

Τα χορηγούμενα είδη και οι ανώτατες αποδιδόμενες τιμές, προσδιορίζονται από την κατώτερη τιμή μεταξύ αυτής που αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών ή στον ΕΚΠΥ.

Μεταξύ των 11.180 ειδών, που παρατίθενται πιο κάτω, περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ακουστικά βαρηκοΐας (τιμή αποζημίωσης 600 ευρώ).
 • Αναπνευστική συσκευή CRAP απλή (775,33 έως 840 ευρώ).
 • Αναπνευστική συσκευή CRAP αυτόματη (943 έως 1.050 ευρώ).
 • Αναπνευστικός νεφελοποιητής (250 ευρώ).
 • Αναπνευστικός συμπυκνωτής οξυγόνου (86,67 έως 90 ευρώ).
 • Συσκευή αναρρόφησης πτυέλων (90 ευρώ).
 • Αναπνευστική συσκευή Bipap s/t (3.266 έως 3.500 ευρώ).
 • Αναπνευστική συσκευή όγκου πίεσης (6.740 έως 7.000 ευρώ).
 • Εξασκητής αναπνοής (41,67 έως 90 ευρώ).
 • Αναπνευστικός ασκός (90 ευρώ).
 • Νεφελοποιητής (75 έως 250 ευρώ).
 • Αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου (933,33 έως 1.080 ευρώ).
 • Αναπηρικό αμαξίδιο απλό (161 ευρώ).
 • Αναπηρικό αναξίδιο ειδικού τύπου (285 έως 445 ευρώ).
 • Αναπηρικό αμαξίδιο παιδικό (1.045 ευρώ).
 • Ανυψωτικό λεκάνης (39,50 έως 40 ευρώ).
 • Λαρυγγόφωνο (600 ευρώ).
 • Στηθόδεσμος μαστεκτομής (53,61 ευρώ).
 • Τεχνητός μαστός (92,78 ευρώ).

Οι παραπάνω τιμές κυμαίνονται ανάλογα με τον τύπο και το εργοστάσιο κατασκευής κάθε χορηγούμενου προϊόντος.

 

 
Έναρξη σε λειτουργία παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους Κ.Υ.Υ.Α.Π. - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 02 Φεβρουάριος 2018 10:17
Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 24/1/2018 ξεκίνησε πιλοτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η λειτουργικότητα παροχών φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων - δικαιούχων παροχών Κ.Υ.Υ.Α.Π. - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι εμφανίζονται πλέον με φορέα Ι.Κ.Α. (πρώην Ο.Π.Α.Δ.) - Κ.Υ.Υ.Α.Π.
 
 
alt
alt

Ανακοινώσεις


alt
Σας ενημερώνουμε ότι από 25-01-2018 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους - δικαιούχους παροχών του ΚΥΥΑΠ. Οι συνταγές των ασφαλισμένων αυτών εκδίδονται πλέον έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα: ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) - ΚΥΥΑΠ. Η πιλοτική λειτουργία θα συνεχιστεί έως ότου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, τα οποία αφορούν κυρίως σε έμμεσα μέλη του Κλάδου. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την έκδοση ή την εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων - δικαιούχων παροχών του ΚΥΥΑΠ, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον ΚΥΥΑΠ στα τηλέφωνα: 2105276890, 2105276819, 2105276915, 2105276914, 2105276893, 2105276894, προκειμένου το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Διευκρινίζονται τα εξής:

1. Συνταγές με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) - ΚΥΥΑΠ δεν απαιτούν πλέον την ειδική εγγυητική σφραγίδα τριγωνικού σχήματος με την ένδειξη «ΚΥΥΑΠ».

2. Ειδικά για τους Φ.Σ. Αθηνών και Πειραιά, για συνταγές ασφαλισμένων - δικαιούχων παροχών του ΚΥΥΑΠ στις οποίες δεν εμφανίζεται ο φορέας ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) - ΚΥΥΑΠ, είναι υποχρεωτική η ειδική εγγυητική σφραγίδα τριγωνικού σχήματος με την ένδειξη «ΚΥΥΑΠ», προκειμένου ο ασφαλισμένος να απαλλαγεί από την καταβολή της συμμετοχής του (10%, 25%).

3. Στην εκτύπωση των συνταγών με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) - ΚΥΥΑΠ που εκτελούνται σε φαρμακεία των Φ.Σ. Αττικής, Πειραιά, Ηρακλείου και Αχαΐας εμφανίζεται επιπρόσθετα το πεδίο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΚΥΥΑΠ (συμμετοχή ασφαλισμένου 10% 25%), το οποίο θα αιτηθούν τα φαρμακεία από τον ΚΥΥΑΠ.

4. Στην εκτύπωση των συνταγών με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) - ΚΥΥΑΠ που εκτελούνται σε φαρμακεία των υπολοίπων Φ.Σ., δεν εμφανίζεται το πεδίο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΚΥΥΑΠ, καθώς ο ασφαλισμένος πληρώνει στο φαρμακείο τη συμμετοχή του (10%, 25%) και στη συνέχεια την αιτείται ο ίδιος από τον ΚΥΥΑΠ.

5. Σε συνταγές με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) - ΚΥΥΑΠ, τα φαρμακεία θα εισπράττουν από τον ασφαλισμένο το ποσό του πεδίου ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΑΣΦ/ΝΟ, όπως αυτό εμφανίζεται στην εκτύπωση της συνταγής.

6. Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος ΚΥΥΑΠ καλύπτει μόνο τη συμμετοχή του ασφαλισμένου (10%, 25%) και όχι τη διαφορά τιμής λιανικής από τιμή αποζημίωσης ούτε τη χρέωση του 1€.

 
Συνάντηση αντιπροσωπείας ΠΦΣ με Υπουργό Υγείας PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 01 Φεβρουάριος 2018 09:35

ΑΘΗΝΑ 1.2.2018

Πραγματοποιήθηκε χθες Τέταρτη  συνάντηση  αντιπροσωπείας του ΔΣ του ΠΦΣ με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, παρουσία των νομικών συμβούλων των δύο πλευρών,  για θέματα που αφορούν τον κλάδο και τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο. Όπως επισημάνθηκε στην συνάντηση,  αναμένεται σύντομα να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος  από το Υπουργείο .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΥΠΕΤ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 01 Φεβρουάριος 2018 07:56

Μετά την τελευταία  τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το ΤΥΠΕΤ με Συλλόγους (ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) σάς ενημερώνουμε ότι  ζητήθηκε από το ταμείο να καταθέτετε  μέσω του

διανεμητικού λογαριασμού  το ΜΈΓΙΣΤΟ ανά τρίμηνο συνταγές  ΤΥΠΕΤ και όχι περισσότερους μήνες μαζί .

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018 09:48

 Για να δείτε τις πληροφορίες για την ημερομηνία εξετάσεων και την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, πατήστε ΕΔΩ.

 
ΕΟΠΥΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018 09:02
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ
434/14-12-2017
-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ:
«Εισήγηση αποζημίωσης προϊόντων του αρθ. 15 του ΕΚΠΥ που είχαν ενταχθεί στο μητρώο μέχρι και την 27/11/2017»
Απόφαση 1574

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

"Προϊόντα του άρθ. 15 του ΕΚΠΥ καταχωρημένα και εγκεκριμένα στο μητρώο μέχρι 27/11 τα οποία λαμβάνουν την ανώτατη τιμή του ΕΚΠΥ”

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ Ctrl+F ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ F3

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2018 11:26

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε ΕΔΩ.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 10 από 131