Γενικές ειδήσεις
Ενημέρωση για το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022 08:01

Αθήνα, 16/12/2022

Αρ. Πρωτ. 5430

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: Ενημέρωση για το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί εντός των ημερών, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» στο οποίο περιλαμβάνονται σημαντικά άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία.

Συγκεκριμένα:

 Άρθρο 59 Εμβολιασμός κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2022-2023

Ένα ακόμα αίτημα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η διαδικασία χορήγησης, διενέργειας και καταχώρησης στο Μητρώο αντιγριπικού εμβολιασμού καθώς και η αποζημίωση από το ασφαλιστικό ταμείο της αξίας του αντιγριπικού εμβολίου χωρίς ιατρική συνταγή γίνεται πράξη, με το άρθρο 59 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Θα ακολουθήσει εντός των ημερών, Υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της σχετικής διαδικασίας.

Την Παρασκευή το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη και αναλυτική παρουσίαση της νέας εφαρμογής από την ΗΔΙΚΑ. με την παρουσία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, της ΚΜΕΣ, εκπροσώπων της UNISYSTEMS και των προγραμμάτων των φαρμακείων, με πρωτοβουλία του ΠΦΣ.

Πριν το ξεκίνημα της εφαρμογής από την ΗΔΙΚΑ, θα λάβετε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης και αποζημίωσης.

Το άρθρο 59 όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο:

«1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων κατά της γρίπης, κατά την περίοδο 2022-2023, το εμβόλιο κατά της γρίπης αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής.

2. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός διενεργείται από ιατρούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και από φαρμακοποιούς.

3. Οι διενεργούντες τον εμβολιασμό της παρ. 1 καταχωρίζουν, με ευθύνη τους, στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών τη διενέργεια του εμβολιασμού και τα στοιχεία των εμβολιασμένων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται η διαδικασία διενέργειας των αντιγριπικών εμβολίων, η καταχώριση του διενεργούμενου εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, η διαδικασία αποζημίωσης των διενεργηθέντων εμβολιασμών καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 35 «Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19» (παρ. 5)

Παρατείνεται η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί, έως την 31η.3.2023.

Άρθρο 51 «Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα δαπανών του e-ΔΑΠΥΔίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως την 31η.3.2023. Οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 31η.3.2023

Διαδικασία έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Επίσης, για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 31η.3.2023, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π

Παράταση στην ισχύ μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών

Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 31η.3.2023, με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4999/2022 που αφορούν τα φαρμακεία PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022 09:34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 5390

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

 Θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4999/2022 που αφορούν τα φαρμακεία»

 Όπως γνωρίζετε, με το Ν. 4999/2022 (ΦΕΚ Α΄ 225/07.12.2022) προβλέπονται πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς, η δε ψήφιση των εν λόγω ρυθμίσεων έλαβε χώρα κατόπιν σχετικών προτάσεων του Π.Φ.Σ. προς το Υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα:

Α. Με το άρθρο 52 γίνεται πράξη μία από τις κύριες εξαγγελίες του Π.Φ.Σ. αλλά, κυρίως τίθεται ένα τέλος στις αναζητήσεις και τους πειραματισμούς στη συγκεκριμένη κατεύθυνση που απασχολούν τον κλάδο για πάνω από 30 χρόνια. Ταυτόχρονα δημιουργείται νέα προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξης για τα μικρά και μεσαία κυρίως φαρμακεία.

Έτσι:

 • Δίνεται η δυνατότητα σε δύο (2) έως επτά (7) φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ίδρυσης φαρμακείου (άρθρο 52 παρ. 1) να λειτουργήσουν ως ενιαία φαρμακευτική – επιχειρηματική μονάδα με έναν (1) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (άρθρο 52 παρ. 3), συστεγαζόμενοι (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της φαρμακευτική νομοθεσίας) ή συνεχίζοντας τη λειτουργία τους σε διακριτά σημεία (διατηρώντας δηλαδή τις θέσεις τους). Αίρονται συγχρόνως με αυτόν τον τρόπο οι μέχρι τώρα δυσκολίες στην οργάνωση και τη λειτουργία που σχετίζονται με την μέχρι τώρα λειτουργία ανάλογων «άτυπων» δικτύων φαρμακείων.
 • Διασφαλίζεται η συμμετοχή φαρμακοποιού που κατέχει άδεια ίδρυσης φαρμακείου και μόνο, αποκλείοντας τη συμμετοχή σε ιδιώτες μη φαρμακοποιούς, εταιρείες κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, παραρτήματα αλλοδαπών εταιρειών (άρθρο 52 παρ.6).
 • Η συμμετοχή φαρμακοποιών που ανήκουν μόνο στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, καθώς επίσης και η δυνατότητα συμμετοχής σε μια μόνο Εταιρεία Ειδικού Τύπου πανελλαδικά, προστατεύει από τη δημιουργία ανεξέλεγκτων επιχειρηματικών σχηματισμών (άρθρο 52 παρ.1).
 • Η θέσπιση ανώτατων ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες (60% στην περίπτωση των δύο (2) συμμετεχόντων φαρμακοποιών και 40% στην περίπτωση τριών (3) ή περισσοτέρων), εξασφαλίζει την αδιάληπτη λήψη των αποφάσεων, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί την δημιουργία «δεσπόζουσας θέσης» ενός μόνο εταίρου στις συμπράξεις αυτές (άρθρο 52 παρ. 2).
 • Λαμβάνεται πρόνοια για την είσοδο νέων φαρμακοποιών (άρθρο 52 παρ.4), ρυθμίζονται θέματα αποχώρησης (άρθρο 52 παρ.7) και προβλέπονται ζητήματα που αφορούν στα κληρονομικά φαρμακεία των εν λόγω εταιρειών σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού (άρθρο 52 παρ. 4).
 • Υφιστάμενες εταιρείες εκμετάλλευσης συστεγαζόμενων φαρμακείων καθώς και εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων, οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 52, μπορούν να συγχωνευθούν, με τη σύσταση νέας εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, ή να μετατραπούν σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους (άρθρο 72 παρ. 7).

Αγαπητές και Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η πρόταση του Π.Φ.Σ. που αποτελεί πλέον Νόμο του Κράτους, στηρίχθηκε και διαμορφώθηκε ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης φαρμακείου και μόνο, να συμπράξουν σε νέα σχήματα. Νέα ενιαία σχήματα που θα δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης, επάρκειας αλλά και ποικιλίας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τον πολίτη.

Ταυτόχρονα, και μέσω της λειτουργίας τέτοιων σχημάτων, θα διευρύνονται οι δυνατότητες επιστημονικής εξέλιξης και εξειδίκευσης ανάλογα με τις δεξιότητες του καθενός, αλλά και βέλτιστης εκμετάλλευσης του χρόνου εργασίας, όπως και του ελεύθερου χρόνου που απομένει, οδηγώντας σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων φαρμακοποιών.

Εντάσσεται δε, μαζί με τη διεύρυνση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τα φαρμακεία και τις άλλες διεκδικήσεις του Π.Φ.Σ., στη δημιουργία ενός νέου οράματος που θα προσδίδει υπεραξία στο φαρμακείο καθιστώντας το, όχι μόνο χώρο διάθεσης φαρμάκων αλλά, ως τον κυρίαρχο κέντρο παροχής, πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Β. Με το άρθρο 50 τροποποιήθηκε η σειρά με βάση την οποία κρίνονται οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, ώστε να προτάσσεται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Αποτέλεσμα της άνω διατάξεως είναι οι συνταξιούχοι φαρμακοποιοί να κατατάσσονται τελευταίοι κατά την εξέταση των αιτήσεων για την χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου επί των κενών θέσεων φαρμακείων που προκηρύσσονται από την αρμόδια Περιφέρεια. Με την διάταξη αυτή, όπως επίσης και με την διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ Α΄ 149/01.8.2020) με την οποία προβλέπονται ανώτατα όρια στον αριθμό υποβολής αιτήσεων για άδεια ιδρύσεως φαρμακείου επί κενών θέσεων και χορήγηση μίας μόνο άδειας ανά περίοδο υποβολής (η οποία διάταξη επίσης προήλθε κατόπιν σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.), παρέχεται η δυνατότητα στους νέους φαρμακοποιούς να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες αξιώσεις την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου επί κενής θέσεως.

Γ. Τέλος, με το άρθρο 51 ορίζεται πέραν πάσης αμφιβολίας η διαδικασία και εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός των κλειστών μονάδων, πλοίων και αεροπλάνων με φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά φάρμακα, αποκλειστικά και μόνο από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Δ. Το πλήρες κείμενο του άρθρου 52 έχει ως εξής:

Περισσότερα...
 
Έκτακτη ενημέρωση για τη σημερινή ψήφιση του νόμου περί συγχωνεύσεων- συμπράξεων φαρμακείων και καταγγελία για εξωθεσμική παρέμβαση PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 04 Δεκέμβριος 2022 08:16

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 5128

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα αργά το μεσημέρι ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή και έγινε πραγματικότητα ένα όραμα το οποίο διεκδικούσε ο Κλάδος μας 35 ολόκληρα χρόνια. Το νομοθετικό πλαίσιο των συνενώσεων- συνεργασιών φαρμακείων είναι πλέον γεγονός αφού ψηφίστηκε αυτούσια η πρόταση την οποία είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας και η οποία είχε ψηφιστεί με συντριπτική πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2021.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε την απαράδεκτη, εξωθεσμική και πραξικοπηματικού χαρακτήρα παρέμβαση συγκεκριμένων συνδικαλιστών , ενός μεγάλου ΦΣ που χωρίς τη γνώση και την έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου  κατέθεσαν στη διαβούλευση προτάσεις εκ διαμέτρου αντίθετες με την απόφαση της ΓΣ του ΠΦΣ ενεργώντας επί της ουσίας ως πέμπτη φάλαγγα στον κλάδο. Οι συγκεκριμένες προτάσεις των εν λόγω  που θα σας αποσταλούν άμεσα, υποστηρίζουν ξεκάθαρα τα συμφέροντα συγκεκριμένων κύκλων μεγαλοϊδιοκτητών αλυσίδων φαρμακείων όπως  και ιδιωτών με ιδιοκτησίες φαρμακείων. Οι προσπάθειες των συγκεκριμένων συναδέλφων που υποστηρίζουν τα μεγαλοσυμφέροντα για μια ακόμη φορά έπεσαν στο κενό.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση ήταν εν γνώση του ΔΣ του ΠΦΣ από την ημέρα που κατατέθηκε στην διαβούλευση. Σεβόμενοι όμως απολύτως τις εκλογικές διαδικασίες του Συλλόγου τους που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και μη αποσκοπώντας στην πυροδότηση του κλίματος, σήμερα πλέον ως είμαστε υποχρεωμένοι  αποκαλύπτουμε και καταγγέλλουμε την παρέμβαση αυτή για να λάβει γνώση η βάση του κλάδου.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ενημέρωση για την πληρωμή του 95% και του 5% και για τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022 16:56

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου  2022

Αριθμ. Πρωτ. 5004

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για τον τακτικό έλεγχο»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην εβδομαδιαία συνάντηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την ΚΜΕΣ,  συζητήθηκαν τα  τρέχοντα ζητήματα  της διαδικασίας του Τακτικού ελέγχου.

Για τους 222 συναδέλφους για τους οποίους παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των ποσών των τιμολογίων που αιτήθηκαν, σε σχέση με τα ποσά που υπολογίστηκαν βάσει της άντλησης των συνταγών που απέστειλαν τα προγράμματά τους στην ΚΜΕΣ (υπολογισμοί βάσει στοιχείων ΗΔΙΚΑ), ενημερωθήκαμε και διαπιστώσαμε τα εξής:

 1. Ο μεγάλος αριθμός αφορούσε συναδέλφους με συγκεκριμένο πρόγραμμα μηχανογράφησης, που παρόλες τις επανειλημμένες συναντήσεις και τις ενημερώσεις πριν και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του τακτικού ελέγχου, αν το φαρμακείο εκτελούσε τις μερικές εκτελέσεις σε δύο διαφορετικούς μήνες, τότε το πρόγραμμα τις καταχωρούσε με τον ίδιο αριθμό συνταγής.

Όταν οι υπεύθυνοι του συγκεκριμένου προγράμματος ενημερώθηκαν για το πρόβλημα , δεσμεύτηκαν ότι θα το διορθώσουν και ότι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους χρήστες του προγράμματος!

 1. Συνάδελφοι διαπίστωσαν κατόπιν επικοινωνίας από την ΚΜΕΣ, ότι εξακολουθούσαν να καταθέτουν συνταγές του προηγούμενου μήνα – συνήθως των τελευταίων ημερών – στον επόμενο μήνα ή κατέθεταν συνταγές άλλων ταμείων ως ΕΟΠΥΥ, αποστέλλοντας τελικά εσφαλμένες τις ΣΣΥ με αιτούμενα ποσά που δεν έχουν σχέση με την πραγματική αξία των συνταγών . Σε αυτές τις περιπτώσεις αποδέχτηκαν το λάθος , καταθέτοντας δηλώσεις αποδοχής του για να προχωρήσει η πληρωμή του 95% .
 • Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις συναδέλφων που για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί, δεν έχει βρεθεί το αίτιο της προκύπτουσας διαφοράς των αιτούμενων των τιμολογίων και της ΚΜΕΣ. Σήμερα για τους συγκεκριμένους συναδέλφους θα γίνουν οι τελικοί έλεγχοι σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και τα μηχανογραφικά προγράμματα για να διαπιστωθεί αν τελικά υπάρχει λάθος στο αιτούμενο ποσό ώστε να πληρωθούν απρόσκοπτα το 95% μηνός Οκτωβρίου.

Για να μην προκύπτουν σε μηνιαία βάση τέτοια προβλήματα, ζητήθηκε η επίσπευση της διαδικασίας που έχουμε συζητήσει εδώ και 2 μήνες με την ΚΜΕΣ και να εφαρμοστεί ό,τι ισχύει για το eDAPY. Δηλαδή, πρώτα η ΚΜΕΣ να υπολογίζει το αιτούμενο ποσό αυτόματα μέσω της ΗΔΙΚΑ – βάσει των μοναδικών αριθμών συνταγών που αποστέλλουμε – και μετά να εκδίδουμε το τιμολόγιο.

 

Ενστάσεις

 1. Επιλύθηκαν τα προβλήματα για τα φαρμακεία που αδίκως και εκ παραδρομής επιβλήθηκαν περικοπές από τον φαρμακευτικό έλεγχο για χάπια, σιρόπια, αναπνευστικά σκευάσματα υπό μορφή αμπούλας, καθόσον έγινε εφικτό το σύστημα να διαγράψει αυτόματα τις περικοπές που αφορούσαν περίπου 15 περιπτώσεις συναδέλφων (έπρεπε να δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή αναίρεσης για το συγκεκριμένο θέμα).
 2. Ήδη από την ΗΔΙΚΑ λειτουργούν οι κόφτες σε πόσιμα φιαλίδια και φακελίσκους με αναβράζοντα κοκκία για τα σκευάσματα σιδήρου και μαγνησίου όπως και για όλες τις αντιπηκτικές ενέσεις,  και αναμένουμε την επίσημη επικύρωση από τον ΕΟΠΥΥ ώστε να υπάρξει οδηγία προς τους διενεργούντες το φαρμακευτικό έλεγχο των συνταγών να μην ελέγχουν στις περιπτώσεις αυτές, τις χορηγούμενες ποσότητες εμβαλαγίων σε σχέση με την αναγραφόμενη δοσολογία του ιατρού. Για τις  μορφές των φαρμακευτικών σκευασμάτων που δεν υπάρχουν  κόφτες (ποσοστό 23% του συνόλου των σκευασμάτων) ο ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ για την επέκταση της  εφαρμογής αυτοματοποιημένων ελέγχων και για αυτές τις περιπτώσεις.
 3. Ζητήθηκε για την επιτάχυνση της εκδίκασης των ενστάσεων, οι ενστάσεις για θεραπεύσιμες ενέργειες (προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, συνταγής ιατρού, κλπ) να εξετάζονται απευθείας στις ΠΕΔΙ και όχι από την Επιτροπή Ενστάσεων που εδρεύει στην κεντρική διοίκηση του ΕΟΠΥΥ .

Επισημαίνουμε ότι η υπεύθυνη ενημέρωση για θέματα του τακτικού ελέγχου γίνεται αποκλειστικά από τον ΠΦΣ & τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους. Οι αναφορές από δήθεν «ειδήμονες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα καθώς δεν έχουν καμία πρόσβαση σε δεδομένα και επίσημα στοιχεία και επομένως οι αναφορές τους γίνονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού και σκόπιμης παραπληροφόρησης.

Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία

 • Οι περιπτώσεις με φαινόμενα περικοπών που αφορούν τον φαρμακευτικό έλεγχο μειώνονται συνεχώς. Αναλυτικά αφορούσαν:
 • για το μήνα Ιούνιο 350 συνταγές,
 • για το μήνα Ιούλιο 307,
 • για το μήνα Αύγουστο 275,

σε σύνολο περίπου 7.000.000 συνταγών για κάθε μήνα. Ελπίζουμε με τη δική σας συνδρομή και προσαρμοστικότητα να τις μειώσουμε, μέχρι και να τις εξαλείψουμε.

 • Για την προκαταβολή του 95%, περίπου 160-220 υποβολές σε σύνολο περίπου 30.000 κάθε μήνα, έχουν προβλήματα και δεν εξοφλούνται με την πρώτη πληρωμή, εξαιτίας σφαλμάτων αναφορικά με τα τιμολόγια (αντίγραφα τιμολογίων αντί για τα πρωτότυπα, έκδοση πιστωτικών τιμολόγιων αντί χρεωστικών, ασυμφωνία ΣΣΥ με τα τιμολόγια κλπ.). Από τις περιπτώσεις αυτές περίπου το 60% αφορά τους ίδιους συνάδελφους κάθε μήνα, οι οποίοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή πριν την οριστικοποίηση της υποβολής τους στην πύλη της ΚΜΕΣ.

Τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν υποβολές που δεν μπορούν εξοφληθούν  λόγω αδυναμίας έκδοσης  ασφαλιστικής  ή φορολογικής ενημερότητας ή και των δύο , λόγω οφειλών . Οι περιπτώσεις αυτές εξοφλούνται σε επόμενες πληρωμές ανάλογα με το χρόνο προσκόμισης ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητάς στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ.  Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ζητήσαμε με την προσκόμιση της ασφαλιστικής ή/και φορολογικής ενημερότητας να καταχωρείται αμέσως στο σύστημα και η πληρωμή να γίνεται από το λογιστήριο του ΕΟΠΥΥ εντός 2 ή 3 ημερών.

Πληρωμή του 5% του μηνός Αυγούστου

Κατατέθηκαν στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς τα χρήματα για την εξόφληση του 5% μηνός Αυγούστου, το απόγευμα της Πέμπτης 24/11/22.

Ξεπερνώντας τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τον πρώτο μήνα εκκαθάρισης, ομαλοποιήσαμε τη διαδικασία πληρωμής και του 95% και του 5% για κάθε μήνα και θα βρισκόμαστε πάντα σε εγρήγορση για τη διασφάλιση της πληρωμής μας, εντός των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ.

 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
ΗΔΙΚΑ: Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης την Παρασκευή 25/11/2022 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022 07:37

Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει ότι "την Παρασκευή 25-11-2022 από 21:30 έως 23:00 όλες οι εφαρμογές του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν θα είναι διαθέσιμες λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του συστήματος".

 
Ενημέρωση για την αυτόματη άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022 07:35
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 4935

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Θέμα «Ενημέρωση για την αυτόματη άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο e-ΕΦΚΑ έχει  βεβαιώσει  τις εργοδοτικές οφειλές για τις κατασκηνώσεις για το τρέχον έτος για όσους εργοδότες δεν το έχουν πράξει έως τώρα.

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αφορά μόνο εργοδότες που απασχολούσαν στην επιχείρηση εργαζόμενους κατά το μήνα Αύγουστο. Εφόσον  δεν απασχολούν υπαλλήλους, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές.

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να ειδοποιήσουν τους λογιστές τους και να εξοφλήσουν ΑΜΕΣΑ τις οφειλές,  διότι η  αυτόματη άντληση των ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τον e-ΕΦΚΑ πρέπει να τους βρει ενήμερους.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Δελτίου Τύπου του Υπ. Υγείας για τις ελλείψεις φαρμάκων PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022 07:02

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 4905

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,     

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα μέτρα που λαμβάνονται για τις ελλείψεις φαρμάκων,  μετά  από την ανάδειξη  και την δημοσιοποίηση του  θέματος από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο .

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση  μετά την δημοσιοποίηση  της επικαιροποιημένη λίστας απαγόρευσης εξαγωγών καθώς και Δελτίο Τύπου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων ΣΕΔ με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022 07:25

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 4862

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για την έναρξη γνωματεύσεων ΣΕΔ με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP) »

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχει ξεκινήσει από τις 24 Οκτωβρίου η σταδιακή εφαρμογή ειδικού κωδικού μιας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP) κατά την εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ – ΕΟΠΥΥ) αρχής γενομένης από  τις γνωματεύσεις που εκδίδονται για Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής (ΣΕΔ). Σας αποστέλλουμε τη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.

Επισημαίνουμε πως ο ειδικός κωδικός OTP δεν έχει χρονικό περιορισμό χρήσης και εκδίδεται κατά την συνταγογράφηση της γνωμάτευσης από τον ιατρό και αποστέλλεται στο κινητό που έχει δηλωθεί είτε στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας του ασφαλισμένου, είτε στο Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών των υπηρεσιών του www.gov.gr., είτε δηλώνεται από τον ιατρό κατά την καταχώρηση της γνωμάτευσης στο σύστημα.

Ο κωδικός OTP είναι μοναδικός για κάθε γνωμάτευση, οπότε στις περιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων αποστέλλονται τόσοι κωδικοί μιας χρήσης, όσες και οι γνωματεύσεις που καταχωρούνται και εκδίδονται.

 Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού από τον ασφαλισμένο, η ανάκτηση του γίνεται μέσω του Φάκελου Ασφάλισης Υγείας του ασφαλισμένου, επιλέγοντας διαδοχικά: Φάκελος à Γνωματεύσεις à Κωδικός Επιβεβαίωσης Εκτέλεσης (για ανανέωση).

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ενημέρωση ΠΦΣ για τις δηλώσεις του υπ. Υγείας για επικείμενη κατάργηση συνταγογράφησης του αντιγριπικού εμβολίου PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022 08:10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 4846

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε σημερινό ρεπορτάζ των μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας να καταργηθεί η συνταγογράφηση του αντιγριπικού εμβολίου εφόσον διασφαλισθεί η επάρκεια τους.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα της καθυστέρησης εφέτος στη διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έχει θέσει το θέμα στις συναντήσεις του με τον Υπουργό Υγείας και την ΓΓ. του Υπουργείου, τονίζοντας την αναγκαιότητα λήψης μέτρων ώστε οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, να προχωρήσουν απρόσκοπτα στον εμβολιασμό κατά της γρίπης, η έξαρση της οποίας είναι προ των πυλών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Προέδρου της Επιτροπής Εμβολιασμού κ. Θεοδωρίδου.

Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Πλεύρη είναι προς την σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε άμεσα την υλoπoίησή τους.

Τα σημερινά ρεπορτάζ των ΜΜΕ αναφέρουν τα έξης :

«Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα απαιτείται πλέον η συνταγογράφηση από γιατρό για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης".

Τέλος στη συνταγογράφηση για το εμβόλιο της γρίπης αναμένεται να βάλει στο επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Υγείας, όπως προανήγγειλε ο Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός διευκρίνισε πως εφόσον πλέον έχει διασφαλιστεί η επάρκεια σε αντιγριπικά εμβόλια, δεν θα απαιτείται πλέον η συνταγογράφηση από γιατρό. «Ενδεχομένως κι από την άλλη εβδομάδα η γενική γραμματέας Ειρήνη Αγαπηδάκη που τρέχει το θέμα, θα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες», σημείωσε ο κ. Πλεύρης, επισημαίνοντας πάντως ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές χρονικό διάστημα για το άνοιγμα των εμβολιασμών κατά της γρίπης χωρίς συνταγογράφηση. «Θα ανοίξουμε το σύστημα για να μην χρειάζεται ραντεβού ή συνταγογράφηση, ώστε να μην υπάρχει ταλαιπωρία για τον πολίτη», ανέφερε.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Επέκταση εφαρμογής αυτοματοποιημένων ελέγχων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σε σκευάσματα αντιπηκτικών ενέσεων και σε όλα τα σκευάσματα μαγνησίου και σίδηρου που κυκλοφορούν σε μορφές πόσιμων φιαλιδίων ή συσκευασίες φακελίσκων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022 07:31
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα,  11 Νοεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 4766

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Θέμα: «Επέκταση της εφαρμογής των αυτοματοποιημένων ελέγχων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σε σκευάσματα αντιπηκτικών  ενέσεων και σε όλα τα σκευάσματα μαγνησίου και σίδηρου που κυκλοφορούν σε μορφές πόσιμων φιαλιδίων ή σε συσκευασίες φακελίσκων με αναβράζοντα κοκκία»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε χτες σύσκεψη με την Φαρμακευτική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, την ΚΜΕΣ,την ΗΔΙΚΑ και εκπροσώπους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με σκοπό την επέκταση της εφαρμογής αυτοματοποιημένων ελέγχων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και σε άλλες φαρμακευτικές μορφές εκτός των χαπιών, σιροπιών και αναπνευστικών φαρμάκων υπό μορφή αμπούλας που ήδη λειτουργούν οι κόφτες.

Όπως ενημερωθήκαμε μετά από πολύμηνη επεξεργασία δεδομένων και στοιχείων και κατόπιν και της συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με την ΗΔΙΚΑ,  η ΗΔΙΚΑ πρόκειται να εφαρμόσει στις αρχές της άλλης εβδομάδας αυτοματοποιημένους κόφτες για όλα τα σκευάσματα αντιπηκτικών ενέσεων και για όλα τα σκευάσματα μαγνησίου και σίδηρου που κυκλοφορούν σε μορφές πόσιμων φιαλιδίων ή σε συσκευασίες φακελίσκων με αναβράζοντα κοκκία (σε χάπια και σιρόπια ήδη ισχύουν οι κόφτες).

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ημερομηνία βάσει της  οποίας τα φαρμακεία δεν θα έχουν καμία ευθύνη για τα χορηγούμενα εμβαλάγια σε σχέση με τις δοσολογίες των ανωτέρω σκευασμάτων.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες μορφές σκευασμάτων με μετρήσιμες δοσολογίες (ενέσιμες αμπούλες, κολπικές κρέμες με εφαρμοστές μιας χρήσης, υπόθετα, φακελίσκοι σκευασμάτων εκτός σιδήρου & μαγνησίου, συσκευές εισπνοών υπό μορφή ξηράς σκόνης κλπ) θα υπάρξει νέα σύσκεψη με σκοπό την επέκταση της εφαρμογής κοφτών μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός ή αρχές του επόμενου μήνα.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 10 από 196