Γενικές ειδήσεις
Ενημέρωση για την αναλογιστική μελέτη και την καταβολή του ΚΑΕΦ 2023 στους δικαιούχους φαρμακοποιούς PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023 09:01

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1130

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την αναλογιστική μελέτη και την καταβολή του ΚΑΕΦ 2023 στους δικαιούχους φαρμακοποιούς»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Ι. Όπως είναι γνωστό, εδώ και τρία χρόνια ο Π.Φ.Σ. κάνει χρήση της εφαρμογής του νέου ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου για το ΚΑΕΦ, το οποίο δίνει την δυνατότητα: α) αποτελεσματικότερου ελέγχου της είσπραξης του πόρου 4‰ από τις φαρμακευτικές εταιρείες, β) ελέγχου της επιστροφής του πόρου 4‰ των φαρμακαποθηκών που αφορά σε εξαγώγιμα προϊόντα, και γ) άμεσης έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου των δικαιολογητικών των δικαιούχων του ΚΑΕΦ.

Πλέον, με τη συστηματική οργάνωση του τμήματος και κατόπιν αδιάκοπων και συστηματικών προσπαθειών της Διοίκησης του Π.Φ.Σ., του νομικού συμβούλου και εργαζομένων, επιτεύχθηκε η συστηματική είσπραξη του πόρου του 4‰ από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Η οικονομική δυναμική του ταμείου μας αποδεικνύεται από την αναλογιστική μελέτη και του έτους 2023, όπου αποτυπώνεται ότι η αποθεματοποίηση του λογαριασμού του ΚΑΕΦ ξεπερνά για μια ακόμα χρονιά το 150% (με ελάχιστο απαιτούμενο το 100%) και τα έσοδα από εισφορές προς το Ταμείο να καλύπτουν κατά πολύ τις δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια. Ταυτόχρονα, σταθερά αυξάνουν οι καταθέσεις του ταμείου, ενώ η εισροή των εσόδων παρουσιάζει σταθερότητα με τάσεις βελτίωσης. Η οργάνωση του ταμείου και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών οδηγούν σε πληρωμή των δικαιούχων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε πλέον, να καταβάλλεται το ΚΑΕΦ φέτος, εντός δύο μηνών στους δικαιούχους φαρμακοποιούς που αποχωρούν από το επάγγελμα, σε σχέση με το χρονικό διάστημα πριν το 2019, όπου η αναμονή έφτανε τους 9 ή 10 μήνες για την καταβολή του ΚΑΕΦ στους δικαιούχους.

Με βάση την αναλογιστική μελέτη του ΚΑΕΦ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. αποφάσισε ότι αυτή τη χρονιά οι εφάπαξ αποζημιώσεις για τους 270 φαρμακοποιούς που αποχώρησαν για το 2022 να είναι 746,00 Ευρώ ανά έτος, δίδοντας αύξηση της τάξης του 9% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Επομένως αυτή την χρονιά το ποσό που αντιστοιχεί σε όσους ανελλιπώς διατηρούν φαρμακείο από το 1993 – ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΑΕΦ  – είναι  22.380,00 ευρώ (για 30 έτη), σε σχέση με το ποσό των 19.865,00 ευρώ (για 29 έτη) της προηγούμενη χρονιάς, που αντιστοιχούσε στο ποσό των 685,00 Ευρώ ανά έτος.

Ο στόχος μας είναι το ΚΑΕΦ να αποτελέσει ένα αυτόνομο τμήμα στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ώστε να παρακολουθείται συστηματικά και με αυτοματοποιημένο τρόπο, οι οφειλές και οι εισροές των εταιρειών, όπως επίσης αυτοματοποιημένο πλέον είναι το σύστημα ενημέρωσης από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για τους φαρμακοποιούς πρόκειται να αποχωρούν από το επάγγελμα.

ΙΙ. Ενημέρωση για το ΚΑΕΦ

  1. Πώς προκύπτουν οι πόροι του ΚΑΕΦ;
  2. Ποιοι είναι Δικαιούχοι αποζημίωσης του ΚΑΕΦ;
  3. Πότε λαμβάνουν οι δικαιούχοι την αποζημίωση από το ΚΑΕΦ;

Με το άρθρο 59 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου «Διατάξεις – Σκοπός – Διαχείριση ΚΑΕΦ», ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία και την διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΚΑΕΦ ήτοι «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού», όπως ονομάζεται η εφάπαξ παροχή χρηματικού ποσού στους δικαιούχους φαρμακοποιούς που εξέρχονται από την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος για οποιονδήποτε λόγο.  

Έτσι:

α) Η εισφορά του 4‰ (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως), την οποία υποχρεωτικά παρακρατούν και αποδίδουν ως εισφορά υπέρ του Π.Φ.Σ., οι παρασκευαστές, οι συσκευαστές και οι εισαγωγείς φαρμάκων κατά τις πωλήσεις τους προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, δεν επηρεάζει  την  τιμή του φαρμάκου, δεν επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, και δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Η εισφορά  αυτή αποτελεί μορφή αποταμίευσης, η οποία τροφοδοτεί το ΚΑΕΦ, δηλαδή χρηματοδοτεί την εφάπαξ αποζημίωση την οποία λαμβάνουν, όταν ανακαλείται η άδεια ιδρύσεως φαρμακείου που τους έχει χορηγηθεί.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στο ΚΑΕΦ, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, φαρμακοποιοί, τα οποία διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο, ατομικό, συστεγασμένο ή εταιρικό και είναι μέλη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου και γενικά όσοι φαρμακοποιοί διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο από 01.01.1993.

γ) Οι κληρονόμοι αποβιώσαντος φαρμακοποιού αναλαμβάνουν τα δικαιώματα από το ΚΑΕΦ, εφόσον ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του κληρονομικού φαρμακείου.

δ) Ως μέγιστος χρόνος παραμονής του δικαιούχου φαρμακοποιού στο ΚΑΕΦ, ορίζονται τα 35 έτη, αρχής γενομένης από 01.01.1993. Η παραμονή του φαρμακοποιού στο επάγγελμα πέραν αυτού του διαστήματος, δεν συνυπολογίζεται ως πρόσθετη αποζημίωση από το ΚΑΕΦ.

ε) Δικαιούχοι φαρμακοποιοί είναι εκείνοι που αποχώρησαν από το επάγγελμα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, και είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στον Φαρμακευτικό Σύλλογο τα δικαιολογητικά τα οποία θα τους ζητηθούν.

στ) Ως χρόνος έναρξης συμμετοχής στο ΚΑΕΦ νεοεισερχόμενών στο επάγγελμα φαρμακοποιών, ορίζεται η 1η Ιανουάριου του επόμενου έτους, από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά όλων των Συλλόγων στην επικαιροποίηση των στοιχείων του Συστήματος apodosis.pfs.gr που δίνει τη δυνατότητα πλέον οι πολύμηνες καθυστερήσεις απόδοσης του ποσού στους δικαιούχους συναδέλφους να αποτελούν παρελθόν.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ξεκίνησε ο νέος Κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων του ΙΔΕΕΑΦ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023 11:20

Αθήνα,  14 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1098

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την συμμετοχή εκατοντάδων φαρμακοποιών ξεκίνησε ο νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων Π.Φ.Σ. και ΙΔΕΕΑΦ σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας.

Τα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης & Ροδόπης, είχαν την ευκαιρία την Κυριακή 12 Μαρτίου, να υποδεχτούν την έναρξη του νέου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος που αφορά στη χρηματοοικονομική διαχείριση φαρμακείου, ο οποίος θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη την Ελλάδα.

Στην έναρξη του νέου κύκλου εκπαιδευτικού προγράμματος απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κ. Απόστολος Βαλτάς, ο οποίος τόνισε ότι στη διάρκεια της πανδημίας, τα φαρμακεία μετείχαν σε πολλές δράσεις στηρίζοντας  πρωτίστως τους πολίτες αλλά και την πολιτεία. Η δράση αυτή των φαρμακείων εδραίωσε το ρόλο τους στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ανέδειξε τα πολλαπλά οφέλη από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα για τη Δημόσια Υγεία αλλά και την αναγκαιότητα θωράκισης της λειτουργίας τους με εφόδια τις γνώσεις σχετικές με την ορθή οικονομική διαχείριση των φαρμακείων.

Το σεμινάριο για την οικονομική διαχείριση που διοργανώθηκε στην Ξάνθη, προλόγισε η κα Δέσποινα Κάλφα, Πρόεδρος του Φ.Σ. Ξάνθης και οι κ.κ. Κουκάκης και Ανθόπουλος. Εισηγητής του σεμιναρίου με κεντρικό τίτλο «Εφαρμοσμένα χρηματοοικονομικά φαρμακείου-από την θεωρία στη πράξη», ήταν ο κ. Αλέξανδρος Δεληκούρας, σύμβουλος επιχειρήσεων, με πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη και στη συμβουλευτική λειτουργίας φαρμακείων.

Σκοπός του σεμιναρίου  είναι η βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και της εμπορικής στρατηγικής του φαρμακείου, αναπτύσσοντας θεματικές ενότητες όπως η αποτύπωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, η βελτιστοποίηση της κερδοφορίας, η αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση του εμπορεύματος, η επιλογή  κερδοφόρου προϊοντικού μείγματος, η επισήμανση κινδύνων στις εμπορικές αποφάσεις του φαρμακοποιού κ.α.

Στο τέλος του σεμιναρίου ακολούθησε διάλογος, στην διάρκεια του οποίου οι φαρμακοποιοί έλυσαν ποικίλες απορίες τους σχετικά με την οικονομική διαχείριση του φαρμακείου, συμβάλλοντας  με τις παρατηρήσεις  τους  στην επισήμανση των κύριων θεμάτων που τους απασχολούν σχετικά με τη λειτουργία του φαρμακείου τους.

Το επόμενο σεμινάριο σχετικά με την οικονομική διαχείριση θα πραγματοποιηθεί στις 2/4ου στη Λαμία  για τους Συλλόγους  Φθιώτιδας, Θήβας, Λιβαδειάς, Φωκίδας και Εύβοιας.

Ταυτόχρονα στη Βέροια πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με θέμα την ορθή χρήση των συσκευών εισπνεόμενων φαρμάκων, που αφορούσε στα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας & Φλώρινας, με χορηγό τη φαρμακευτική εταιρεία ELPEN. Χαιρετίζοντας τις εργασίες του, ο πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ κ. Σεραφείμ Ζήκας τόνισε ότι ο φαρμακοποιός αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του ιατρού και του ασθενούς στη διαχείριση της ασθένειας και την προσήλωσή του στην ορθή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής. Με τις γνώσεις που διαθέτει, συνεπικουρεί στην προσπάθεια του ιατρού για μία στοχευμένη και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή και στην κατανόηση των οδηγιών λήψης των φαρμάκων από τους ασθενείς. Λόγω της αύξησης στην χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων, εν μέσω πανδημίας και έξαρσης των εποχικών ιώσεων του αναπνευστικού, η σωστή χρήση των αναπνευστικών συσκευών αποτελεί και το «κλειδί» στην αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα.

Χαιρετισμό απηύθυναν η Πρόεδρος του Φ.Σ. Ημαθίας κα Σοφία Κατή η οποία αναφέρθηκε στην  αναγκαιότητα των σεμιναρίων που προάγουν την επιμόρφωση και την εκπαίδευση των φαρμακοποιών ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα το ρόλο μας καθώς και ο κ. Ι. Τσανάκας, Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Διευθυντής Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, ο οποίος ήταν  κεντρικός ομιλητής και επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν επίσης η κα Ελπίς Χατζηαγόρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογίας ΑΠΘ, ο κ. Φώτιος Κυρβασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογίας ΑΠΘ, και η κα Ελένη Καρέτση, Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συνολικά το ΙΔΕΕΑΦ, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, με την στήριξη και τη  συνεργασία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, υλοποιεί ένα τεράστιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά τα 4 τελευταία χρόνια, με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση του ρόλου μας, διενεργώντας σεμινάρια με ποικιλία επιστημονικού  περιεχομένου, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, σε επίπεδο Φαρμακευτικών Συλλόγων αλλά και περιφερειών, τα οποία έχουν καταστήσει το ΙΔΕΕΑΦ, ένα σύγχρονο, έγκυρο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μηχανισμό σημαντικής επιστημονικής προσφοράς και κατάρτισης του φαρμακοποιού, εφοδιάζοντάς τον με πιστοποιήσεις και γνώσεις για τη συνεχή ενίσχυση του ρόλου του.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Photo Gallery

Σεμινάριο Βέροιας 

alt        alt

alt

Σεμινάριο Ξάνθης

alt       alt

alt        alt

 
ΕΟΠΥΥ: Δεν εκτελούνται σε ιδιωτικά φαρμακεία συνταγές που αφορούν σε χορήγηση αυξητικής ορμόνης PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023 15:02

ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2023

 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.6436

ΘΕΜΑ: Σχετικά με εκτέλεση συνταγών σε ιδιωτικά φαρμακεία που αφορούν σε χορήγηση αυξητικής ορμόνης

Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. Πρωτ: οικ. 33199 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Χορήγηση φαρμάκων από τα κρατικά νοσοκομεία για θεραπεία σοβαρών παθήσεων».

Όσον αφορά στην αυξητική ορμόνη σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Με βάση την εγκύκλιο οικ. 33199/10.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΘ-ΚΗΖ) του Υπουργείου Υγείας, η αυξητική ορμόνη ανήκει στα φάρμακα που χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι συνταγές εκτελεσμένες σε ιδιωτικά φαρμακεία που αφορούν σε χορήγηση αυξητικής ορμόνης σε παιδιά και ενήλικες, δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ

 
 
 
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του ΙΔΕΕΑΦ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023 14:57

Αθήνα,  10 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1069

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του ΙΔΕΕΑΦ»

Το ΙΔΕΕΑΦ τα τελευταία 4 χρόνια, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, υλοποιεί ένα τεράστιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση του ρόλου μας, διενεργώντας σεμινάρια με ποικιλία επιστημονικού  περιεχομένου, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, σε επίπεδο Φαρμακευτικών Συλλόγων αλλά και περιφερειών, τα οποία έχουν καταστήσει το ΙΔΕΕΑΦ, ένα σύγχρονο, έγκυρο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μηχανισμό σημαντικής επιστημονικής προσφοράς και κατάρτισης του φαρμακοποιού, εφοδιάζοντάς τον με πιστοποιήσεις και γνώσεις για τη συνεχή ενίσχυση του ρόλου του.

        Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΙΔΕΕΑΦ για το 2023, με δια ζώσης σεμινάρια για Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια αυτά, έχουν επιλεγεί και διαμορφωθεί με επίκαιρη και στοχευμένη θεματολογία όπως η διακοπή του καπνίσματος, η παχυσαρκία, η επιχειρηματικότητα στο φαρμακείο, το εργαστήριο, η χρήση αναπνευστικών συσκευών, και τελούν υπό την ευθύνη και  εποπτεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά νέος κύκλος εκπαιδευτικού προγράμματος, που αφορά στη χρηματοοικονομική διαχείριση φαρμακείου, απόφαση που βασίστηκε στην ανάγκη εκπαίδευσης του φαρμακοποιού σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας του φαρμακείου, τα οποία δεν τα έχει διδαχθεί στη διάρκεια των σπουδών του, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εμπορευμάτων, την στοχευμένη τιμολόγηση των προϊόντων και την επιλογή κατάλληλης εμπορικής στρατηγικής για το φαρμακείο.

Εισηγητής του σεμιναρίου με κεντρικό τίτλο  «Εφαρμοσμένα χρηματοοικονομικά φαρμακείου-από την θεωρία στη πράξη» είναι ο κ. Αλέξανδρος Δεληκούρας, σύμβουλος επιχειρήσεων, με πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη και στη συμβουλευτική λειτουργίας φαρμακείων.

        Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη την Κυριακή 12 Μαρτίου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης & Ροδόπης.

(Πληροφορίες και πρόγραμμα: www.ideeaf.gr/xrimatooikonomika)

Παράλληλα συνεχίζεται το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών, σε συνεργασία με τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται με την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Παιδιατρικής Πνευμονολογίας ΑΠΘ, κ. Ιωάννη Ν. Τσανάκα και πανεπιστημιακής επιστημονικής ομάδας του, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, την Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία και την Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ.

        Το πρώτο σεμινάριο για το 2023 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου, στη Βέροια για τα μέλη των Φ. Συλλόγων Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας & Φλώρινας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο φαρμακοποιός να γίνει «εργαλείο αποτελεσματικής παρέμβασης» για τη σωστή χρήση των εισπνεόμενων φαρμάκων σε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και για τη συμμόρφωση στη θεραπεία  σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 8 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.

(Πληροφορίες και πρόγραμμα: www.ideeaf.gr/anapneustikes)

        Επίσης, συνεχίζονται τα σεμινάρια εργαστηρίου φαρμακείου με θέμα: «Υποδειγματική  Παρασκευή Γαληνικών Σκευασμάτων Διασφάλιση Ποιότητας στο εργαστήριο του Φαρμακείου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία», τα οποία τελούν υπό την αιγίδα των Τμημάτων Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου Πατρών και ΑΠΘ και υλοποιούνται με την επιστημονική ευθύνη του Επ. Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, κ. Παρασκευά Δάλλα, της Επ. Καθηγήτριας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, κας Σοφία Χατζηαντωνίου και του Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ κ. Δημήτριου Φατούρου. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν 14 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.

(Πληροφορίες και πρόγραμμα: www.ideeaf.gr/ergastirio)

        Συνεχίζονται επίσης, τα πιστοποιημένα σεμινάρια «Α΄ Βοήθειες για Φαρμακοποιούς», που διοργανώνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΦΣ και ΙΔΕΕΑΦ με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε συνεργασία με τοπικούς Συλλόγους.  Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό από τον ΕΕΣ πενταετούς διάρκειας και 24 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.

(Πληροφορίες και περιεχόμενο σεμιναρίου: www.ideeaf.gr/ees)

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Δυνατότητα επιστροφής σκευασμάτων της εταιρείας AstraZeneca, για τα οποία έχει γίνει οριστική διακοπή κυκλοφορίας PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023 14:56

Αθήνα 10.03.2023

Αρ. Πρωτ.1070

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επιλύθηκε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από την οριστική διακοπή κυκλοφορίας σκευασμάτων της εταιρείας ASTRAZENECA, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση επιστροφή τους στους προμηθευτές μας , μετά από επιστολή που απεστάλη από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Σας κοινοποιούμε την απάντηση της εταιρείας ASTRAZENECA στην από 2.03.2023 επιστολή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ενημέρωση για την ανάλυση του clawback στους μηνιαίους πίνακες που αποστέλλει ο ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους παρόχους PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Μάρτιος 2023 09:52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ. 951

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Μετά από ερωτήματα τα οποία έθεσαν αρκετοί συνάδελφοι στο helpdesk του ΠΦΣ σχετικά με τα ποσοστά clawback τα οποία εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ προβαίνει σε μηνιαία ανακοίνωση προς τους παρόχους, των ποσοστών clawback για καθεμία από τις παρεχόμενες κατηγορίες υπηρεσιών υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων ειδικής διατροφής κλπ. με αποτέλεσμα για κάθε κατηγορία παροχών του, να αντιστοιχίζεται το ύψος της μηνιαίας επιστροφής από τους παρόχους, ως ποσοστού επί της υπέρβασης των ορίων των δαπανών τις οποίες έχει θεσπίσει.

Όπως αναλυτικά σας είχαμε παρουσιάσει με το 16/5/22 email του ΠΦΣ, στα υλικά Σ.Δ. και προϊόντα ειδικής διατροφής που χορηγούμε αποκλειστικά από τα φαρμακεία μας, μετά από επίμονη παρέμβασή μας στο υπό ψήφιση τότε νομοσχέδιο και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις από τους κατασκευαστές, προμηθευτές, διανομείς και εισαγωγείς, έγινε εφικτή η μοναδική εξαίρεση των φαρμακείων από τον καταλογισμό του clawback για τα είδη τα οποία αποκλειστικά χορηγούμε, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τελικό κείμενο του άρθρου 9 του νόμου 4931/2022: «Ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας «Υγειονομικό ΥλικόΔιαβητολογικό Υλικό», ήτοι βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, σκαρφιστήρες, σύριγγες απλές, ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα, ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα, σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία Flash αισθητήρας μέτρησης/καταγραφής γλυκόζης, καθώς και για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής των περ. 7, 8 και 9 του δεύτερου εδαφίου της παρ. Α') του άρθρου 10 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Β' 4898) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν αυτά διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία, η υποχρέωση αναζήτησης του υπερβάλλοντος ποσού εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βαρύνει είτε τους κατασκευαστές, αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, είτε τους εισαγωγείς, διανομείς ή προμηθευτές, αν το προϊόν εισάγεται».

 Όπου «τα σκευάσματα ειδικής διατροφής των παρ. 7, 8 και 9 του δεύτερου εδαφίου της παρ. Α' του άρθρου 10 του ΕΚΠΥ (Β΄ 4898/01.11.2018) είναι «προϊόντα που δύνανται να χορηγηθούν σε πάσχοντες από τα ακόλουθα νοσήματα ή διαταραχές όπως προσδιορίζονται με βάση τον κωδικό νόσου (ICD10)»:

«7.  Σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδας, με ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα Τ78.0,Τ78.1 (IgE μηχανισμός), Κ52.2 (μη IgE μηχανισμός), Κ52.8 (ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα), χορηγούνται ειδικά θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των δύο (2) ετών και για χορήγηση πέραν των δύο (2) ετών είναι απαραίτητη ειδική αλλεργιολογική εκτίμηση ανά έτος.

  1. Σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά (Ρ07 με πρόσθετο κωδικό στα σχόλια για το βάρος του νεογνού Ρ07.01,.0 2,.03,.14,.15,.16,.17,.18 και την προωρότητα του.20 -.26 και.30 -.39) μέχρι την ηλικία των έξι (6) μηνών, καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα (Ρ77.9) ή σύνδρομο βραχέως εντέρου (Κ91.2).
  2. Σε ανήλικους με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (Τ86.92), καθώς και σε ανήλικους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (Ν18.0) 2ου, 3ου, 4ου και τελικού σταδίου, και ηπατική ανεπάρκεια (Κ74.0,.1,.2), εφόσον έχει συσταθεί ειδική διατροφή από τον θεράποντα ιατρό τους».

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω παραγράφους 7,8,9, του ΕΚΠΥ, η εξαίρεση από το clawback εφαρμόζεται αναφορικά με την αναγραφόμενη διάγνωση και την κωδικοποίηση της νόσου, οπότε ισχύει για όλα τα σκευάσματα ειδικής διατροφής τα οποία εκτελούνται σε γνωματεύσεις της σχετικής σύμβασης, με τους συγκεκριμένους κωδικούς ICD-10, όπως αναφέρονται στο νόμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα που περιέχονται στις εν λόγω γνωματεύσεις, να εξαιρούνται τελικώς από την αναζήτηση του υπερβάλλοντος ποσού εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία μας.

Ο υπολογισμός του clawback για τις υποκατηγορίες αυτές των παροχών «Σκευάσματα κατάλληλα για Αλλεργία στο Γάλα» και «Υλικών και αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη», καταλογίζεται αποκλειστικά στους «κατασκευαστές ή διανομείς/ εισαγωγείς».

Καταφέραμε με παρέμβασή μας στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, να εξαιρεθούμε οριστικά του clawback για τη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων (αναλώσιμα σακχάρου και γάλατα ειδικής διατροφής) τα οποία διακινούν τα φαρμακεία μας μέσω του συστήματος eDAPY παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Με εκτίμηση,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

 
 
 
Νεότερη ενημέρωση για μη εμφανιζόμενες εγγραφές σε προσωπικό ιατρό μηνός Ιανουαρίου PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Μάρτιος 2023 07:37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα προβλήματα με την ανάρτηση των δικαιωμάτων για τον προσωπικό ιατρό στην πύλη της ΚΜΕΣ συνεχίζονται.

Η ΚΜΕΣ δεν έχει αναρτήσει τα δικαιώματα εγγραφών του προσωπικού ιατρού μηνός Ιανουαρίου για όλους τους συναδέλφους, επειδή το αρχείο το οποίο είχε αποσταλεί την πρώτη του μήνα δεν ήταν ολοκληρωμένο.

Ζητήσαμε να επιλυθούν επιτέλους τα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά την ταυτοποίηση των συμβάσεων των φαρμακείων για να πάψει η ταλαιπωρία των συναδέλφων.

Θα ενημερωθείτε για το πότε θα αναρτηθούν τα δικαιώματα εγγραφών του Ιανουαρίου και θα υπάρξει δυνατότητα υποβολής των δικαιωμάτων αυτών και τον επόμενο μήνα.

Εκ του ΠΦΣ

 
ΠΦΣ: Πρόοδος επεξεργασίας υποβολών-εκκαθάριση ανά μήνα μέσω ΚΜΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 02 Μάρτιος 2023 10:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 892

Η ΚΜΕΣ ολοκλήρωσε επιτέλους μετά από συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις την εκκαθάριση ανά μήνα στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου συνταγών φαρμάκων και στο πεδίο «Πρόοδος επεξεργασίας υποβολών» της πύλης ΚΜΕΣ υπάρχει πλέον διαθέσιμη η αναλυτική παρουσίαση της προόδου της εκκαθάρισης όλων των υποβολών, ανά μήνα αναφοράς από τον Ιούνιο 2022 και μετά.

Σας αποστέλλουμε τις επισυναπτόμενες οδηγίες οι οποίες μας στάλθηκαν από την ΚΜΕΣ κατόπιν επεξεργασίας τους από τον ΠΦΣ. Το helpdesk μας είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

 
 
Νέος Κύκλος Σεμιναρίων ΠΦΣ-ΙΔΕΕΑΦ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023 11:50

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ. 824

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Το ΙΔΕΕΑΦ τα τελευταία 4 χρόνια, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, υλοποιεί ένα τεράστιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση του ρόλου μας, διενεργώντας σεμινάρια με ποικιλία επιστημονικού  περιεχομένου, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, σε επίπεδο Φαρμακευτικών Συλλόγων αλλά και περιφερειών, τα οποία έχουν καταστήσει το ΙΔΕΕΑΦ, ένα σύγχρονο, έγκυρο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μηχανισμό σημαντικής επιστημονικής προσφοράς και κατάρτισης του φαρμακοποιού, εφοδιάζοντάς τον με πιστοποιήσεις και γνώσεις για τη συνεχή ενίσχυση του ρόλου του.

        Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΙΔΕΕΑΦ για το έτος 2023, με δια ζώσης και διαδικτυακά σεμινάρια για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια αυτά, τα οποία έχουν επιλέγει και διαμορφωθεί με επίκαιρη και στοχευμένη θεματολογία όπως η διακοπή του καπνίσματος, η παχυσαρκία, η επιχειρηματικότητα στο φαρμακείο, το εργαστήριο, η χρήση αναπνευστικών συσκευών, η φορολογική διαχείριση, εισηγούνται καταξιωμένοι και χαρισματικοί επιστήμονες  και τελούν υπό την ευθύνη και  εποπτεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Συνάδελφοι,

       Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε την απόφαση του  Π.Φ.Σ  και του ΙΔΕΕΑΦ, να ξεκινήσει από την Ξάνθη – για τα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης & Ροδόπης – το νέο κύκλο εκπαιδευτικού προγράμματος που θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη την Ελλάδα και θα αφορά στη χρηματοοικονομική διαχείριση φαρμακείου.

Απόφαση που βασίσθηκε στην ανάγκη εκπαίδευσης του φαρμακοποιού σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας του φαρμακείου, τα οποία δεν τα έχει διδαχθεί στη διάρκεια των σπουδών του, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εμπορευμάτων, την στοχευμένη τιμολόγηση των προϊόντων και την επιλογή κατάλληλης εμπορικής στρατηγικής για το φαρμακείο.

Εισηγητής του σεμιναρίου με κεντρικό τίτλο  «Εφαρμοσμένα χρηματοοικονομικά φαρμακείου-από την θεωρία στη πράξη», θα είναι ο κ. Αλέξανδρος Δεληκούρας, σύμβουλος επιχειρήσεων, με πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη και στη συμβουλευτική λειτουργίας φαρμακείων. Μέσω του ΙΔΕΕΑΦ και του Συλλόγου σας, θα ενημερωθείτε το επόμενο διάστημα για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου στην περιοχή σας.

Σας καλούμε να αξιοποιήσετε την ευκαιρία, και να συμμετέχετε σε αυτά  συμβάλλοντας  καθοριστικά στην απόκτηση απαραίτητων επιχειρηματικών γνώσεων, προς όφελος του φαρμακείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πρόγραμμα του σεμιναρίου ανατρέξτε στο site του ΙΔΕΕΑΦ ( https://www.ideeaf.gr/xrimatooikonomika/schedule )

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ενημέρωση για καταλόγους φαρμακευτικών σκευασμάτων του ΕΟΦ, για τα οποία ισχύει διακοπή κυκλοφορίας ή τελούν υπό μακροχρόνια έλλειψη PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023 08:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα,  22 Φεβρουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 789

 

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τις λίστες, τις οποίες μας απέστειλε ο ΕΟΦ προς ενημέρωση των μελών μας, οι οποίες περιλαμβάνουν φαρμακευτικά σκευάσματα των σχετικών επισυναπτόμενων καταλόγων, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

  1. Κατάλογος φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί έλλειψη στον ΕΟΦ, για «Μακροχρόνιες – σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων» με πληροφορίες για τις ημερομηνίες έναρξης και πιθανής λήξης της έλλειψης, τους λόγους της έλλειψης όπως και τις εναλλακτικά σκευάσματα ή προτεινόμενες ενέργειες για αυτές τις περιπτώσεις:

Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί έλλειψη/List of Pharmaceutical Products in Notified Shortage – 14/02/2023.pdf

και

  1. Κατάλογος φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί η διακοπή της άδειας κυκλοφορίας τους στον ΕΟΦ, με τα εναλλακτικά σκευάσματα ή τις θεραπευτικές κατηγορίες σκευασμάτων, που προτείνονται για αυτές τις περιπτώσεις:

Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί διακοπή/List of Pharmaceutical Products in Notified Discontinuation – 17/02/2023.pdf

Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η τελευταία λίστα απαγόρευσης εξαγωγών, όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει από τις 25.11.2022, με τη σχετική απόφαση του ΕΟΦ:

  1. Απόφαση ΕΟΦ 125334/22-11-2022: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 93211/06-09-2022 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

 
 
 
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 10 από 201