Γενικές ειδήσεις
ΕΟΠΥΥ: Αποφάσεις για νέες τιμές για προϊόντα τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες των ειδών του άρθρου 15 του ΕΚΠΥ -Εγχωρίως παραγόμενα ή κυκλοφορούντα PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2017 09:40

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΠΥΥ 1399/9-11-2017 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΠΥΥ 1402/9-11-2017 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 
Εβδομάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης 2017 - Δελτίο Τύπου ΕΟΦ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2017 12:27

Εβδομάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης 2017 - Δελτίο Τύπου ΕΟΦ


Βοηθήστε στην ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων, αναφέροντας πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες:Ο ΕΟΦ διεξάγει τη δεύτερη ετήσια εκστρατεία φαρμακοεπαγρύπνησης


Από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2017, Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) διεξάγει εκστρατεία για την προώθηση της αναφοράς των πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών (παρενεργειών) από τα φάρμακα. Η εκστρατεία αποτελεί μέρος της δεύτερης ετήσιας εβδομάδας ευαισθητοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο για το τρέχον έτος τα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.


Ενώ τα φάρμακα θεωρούνται γενικώς ασφαλή και αποτελεσματικά, μπορεί να παρουσιαστούν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και με φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Είναι σημαντικό οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των φαρμάκων να γίνονται κατανοητοί και να κοινοποιούνται στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς.


Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων βοηθά τους αρμόδιους φορείς να παρακολουθούν τα φάρμακα που είναι διαθέσιμα στην αγορά και να αναλαμβάνουν τη δέουσα δράση, όποτε απαιτείται. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφέρονται πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες όταν λαμβάνονται περισσότερα από ένα φάρμακα, μετά από μακροχρόνια χρήση φαρμάκων ή από αλληλεπιδράσεις τους με τρόφιμα ή άλλα προϊόντα.


Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όπως ο ΕΟΦ, βασίζονται στην αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών για να διασφαλίζουν ότι τα φάρμακα στην αγορά είναι επαρκώς ασφαλή. Δυστυχώς, σε όλα τα συστήματα αναφοράς υπάρχει το πρόβλημα της υπο-αναφοράς και για τον λόγο αυτό η εκστρατεία μας είναι σημαντική, τόσο για την ευαισθητοποίηση όσο και για την ενίσχυση του συστήματος.
Μπορείτε να βοηθήσετε στην ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων, αναφέροντας τυχόν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ, εύκολα και γρήγορα μέσω του Εθνικού μας Συστήματος Αναφοράς.


Η αναφορά, είτε από τους ασθενείς είτε από τους επαγγελματίες υγείας προς τον ΕΟΦ μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

Περισσότερα...
 
ΦΕΚ - ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2017 08:17

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ Β'4045/17-11-2017 (ΠΥΥ &ΣΔΤ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 3750/24-10-2017 (ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 3491/5-10-2017 (ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 3492/5-10-2017 (ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 3475/4-10-2017 (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ Q10)

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 1571/8-5-2017 (ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ)

 

(Για να δείτε αν κάποιο είδος αποζημιώνεται, ανοίγετε το αρχείο με το ΦΕΚ, πατάτε Ctrl+F και πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης. Με το πλήκτρο F3 περνάτε στο επόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.)

 

 
ΠΦΣ ΓΙΑ e-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΔΔΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2017 06:56

Ενημερώστε τα μέλη σας να μην προβούν σε καμία ενέργεια και να μην υπογράψουν οποιοδήποτε χαρτί σχετικά με το μήνυμα που εμφανίζεται στην e-syntagografisi για αίτηση παραλαβής ΑΔΔΥ (ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής -usb token). Το θέμα θα συζητηθεί στο ΔΣ του ΠΦΣ την πέμπτη 23.11.2017.

Εκ του ΠΦΣ

 
Συμπληρωματικό ΦΕΚ_Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017 07:33

Αναμένεται η ενημέρωση του ΔΑΠΥ σύμφωνα με το συμπληρωματικό ΦΕΚ για τα αναλώσιμα το οποίο επισυνάπτεται.

 
(Για να δείτε αν κάποιο είδος αποζημιώνεται, ανοίγετε το αρχείο το οποίο επισυνάπτεται ,πατάτε Ctrl+F και πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης. Με το πλήκτρο F3 περνάτε στο επόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.)
 
 
 
Αριθ. οικ. 45786

(ΦΕΚ Β' 4045/17-11-2017)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 
3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

2. Τις διατάξεις του ν. 
4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ.Α'/ 17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Τη με αριθ. Α2β/Γ.Π.36616/11.12.2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Τις διατάξεις της παρ. 7, του αριθ. 34 του ν. 
4447/2016.

5. Τις διατάξεις του άρ. 108 του ν. 
4461/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του 
αρ. 95 του ν. 4472/2017.

7. Τις διατάξεις της παρ. 8β), του άρθρου 97 του ν. 
4486/2017.

8. Τιςμε αριθ. 1153/414/29.9.2017, 1154/414/29.9.2017 και 1157/414/29.9.2017 αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα με αριθ. ΦΕΚ 3491/Β'/5-10-2017 και ΦΕΚ 3492/Β'/5-10-2017.

9. Τη με αριθ. 1250/418/19.9.2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

10. Τη με αριθ. 1336/423/2.11.2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ,

αποφασίζει:

Την έγκριση των τιμών αποζημίωσης των υλικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες (9).
«Σε περίπτωση που υπάρξει πρόσθετη χρέωση στους ασθενείς, λόγω της μείωσης των τιμών, ο Οργανισμός θα προχωρά στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
 
ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕΔ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Ε-ΔΑΠΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017 07:17

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα του ΕΟΠΥΥ:

- Αριθμός Πρωτοκόλλου ΠΦΣ: 4024/17.11.2017

- Αριθμός Πρωτοκόλλου ΠΦΣ: 4025/17.11.2017

 
ΠΦΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ / ΕΙΔΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017 07:16

 Για να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, πατήστε εδώ.

 
ΕΟΠΥΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2017 11:26
Από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΔΑΠΥ μάς ενημέρωσαν σήμερα ότι δίνεται παράταση για την υποβολή αναλωσίμων ΕΔΑΠΥ Οκτωβρίου μέχρι 1/12 (παράδοση στο Σύλλογο μέχρι 29/12).
Αυτό σημαίνει ότι εάν τις επόμενες ημέρες αναβαθμιστεί το ΕΔΑΠΥ με κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ για νεφελοποιητές (ακούγεται για τις 20/11) και υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης (τις επόμενες ημέρες)  θα υπάρχει η δυνατότητα στα φαρμακεία με συμπληρωματική περίοδο Οκτωβρίου (αν έχει ήδη υποβληθεί η κανονική) να υποβάλλουν τις σχετικές γνωματεύσεις
.
 
 
 
 
 
 
alt
 
ΕΟΠΥΥ - Αρ. Πρωτ.: ΔΒ2/1003 25-10-2017 - ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση Πιλοτικής Λειτουργίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2017 10:37

Παρακαλούμε όπως κάνετε γνωστό στα μέλη σας ότι από την υποβολή των λογαριασμών Απριλίου του 2017, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου του 2017, βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία η δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του ΕΟΠΥΥ από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Προκειμένου τα φαρμακεία να εξοικειωθούν και να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες και καθώς αναμένεται προσεχώς η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας να χρησιμοποιούν την υπηρεσία ανελλιπώς, για κάθε υποβολή τους.

Προκειμένου να είναι εφικτή η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από κάποιο φαρμακείο, πρέπει προηγουμένως να έχουν ολοκληρωθεί τα κάτωθι βήματα:

  • Το φαρμακείο έχει ενεργή σύμβαση στο μητρώο του ΚΜΕΣ.
  • Το φαρμακείο να έχει ενεργοποιηθεί/πιστοποιηθεί στο site www.eopyykmes.gr.
  • Το φαρμακείο να έχει ενεργό λογαριασμό στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Θέτουμε υπόψη σας, ότι όταν δημιουργηθεί ένας λογαριασμός φαρμακείου στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποστέλλεται στο φαρμακείο ενημερωτικό email που περιλαμβάνει τα στοιχεία πρόσβασής του στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Σημειώνουμε ότι για το συντριπτικό πλήθος των φαρμακείων το βήμα αυτό έχει υλοποιηθεί. Με τη δημιουργία του λογαριασμού του στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το φαρμακείο αποκτά πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία του, να δει τα τιμολόγια που έχει αποστείλει ηλεκτρονικά, κ.ο.κ. (βλ. 7.Β. Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης για Φαρμακεία v.2.0.pdf)
  • Ένα φαρμακείο που έχει λάβει ενημερωτικό email για τη δημιουργία του λογαριασμού του στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πέραν της δυνατότητας της αποστολής των τιμολογίων στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του site www.eopyykmes.gr, έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ηλεκτρονικά τα μηχανογραφημένα τιμολόγιά του με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , εφόσον τα τιμολόγια έχουν το format που περιγράφεται στο συνημμένο έντυπο (βλ. Προδιαγραφές Εντύπων Μηχανογραφημένων Τιμολογίων για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση v.1.0.pdf). Το συγκεκριμένο έντυπο περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για την δημιουργία μηχανογραφημένου τιμολογίου που μπορεί να δεχθεί το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η εταιρεία που παρέχει το μηχανογραφικό πακέτο στο φαρμακείο σας θα πρέπει να ενημερωθεί για τις προδιαγραφές αυτές.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα τιμολόγια που θα ληφθούν ηλεκτρονικά δεν θα ληφθούν προς το παρόν υπόψη για την πληρωμή των φαρμακείων, καθώς η πιλοτική λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αφορά στην εξοικείωση των χρηστών και στην προσαρμογή στις νέες διαδικασίες. Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης οφείλουν να υποβάλλουν τα τιμολόγιά τους στον ΕΟΠΥΥ υπογεγραμμένα και σφραγισμένα, όπως ίσχυε πριν την πιλοτική λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση

Σάς έχουν αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας τα δύο παρακάτω αρχεία. (Δεν επισυνάπτονται εξαιτίας περιορισμού στην ανάρτηση λόγω μεγέθους)

  1. Εγχειρίδιο χρήσης Συστήματος Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για Φαρμακεία (39σελ)
  2. Εγχειρίδιο Προδιαγραφών Εντύπων Μηχανογραφημένων Τιμολογίων για αποστολή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (13σελ)

 

 

 

 
Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2017 09:37

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 3964

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: «Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων»

Ως γνωρίζετε, κατόπιν της σχετικής υπ’ αριθμόν 5/25.10.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων με τον ΕΟΠΥΥ, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι από 01.11.2017 έως 31.10.2018, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση.  

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της νέας Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων προκειμένου να ενημερώσετε σχετικώς τα μέλη σας για τους όρους αυτής και ιδίως του άρθρου 3 για όσους φαρμακοποιούς δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Θα πρέπει, τέλος, να επισημανθεί εκ νέου ότι τα Δ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για την πίστη τήρηση των κείμενων διατάξεων της φαρμακευτικής και φορολογικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της εν λόγω Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων.

Είμαστε δε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Συνημμένο 
diavivasi_stoys_fs_tis_neas_syllogikis_symvasis_promitheias_farmakon.docx  
syl_symvsel_1.pdf  
syl_symvsel2.pdf  
syl_symvsel_3.pdf  
syl_symvsel4.pdf  
syl_symvsel_5.pdf  
syl_symvsel6.pdf  
syl_symvsel7.pdf  
syl_symvsel_8.pdf  
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 4 από 123