Γενικές ειδήσεις
ΠΦΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2017 06:27

                                                            Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                              ΝΠΔΔ

        

Αριθμ. Πρωτ. 3727

 

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

2. Περιφέρειες της Χώρας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής    Μέριμνας)

 

            Κοινοποίηση : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

2. Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου.

 

Θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Φαρμακείων»

 

Ως είναι γνωστό, τόσο ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος όσο και πολλοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και φαρμακοποιοί είχαν από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει και συνδράμει στη λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων για την ανακούφιση των ασθενών κοινωνικών ομάδων που πλήττονταν από την οικονομική κρίση.

Δεδομένων όμως των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών (Ν. 4368/2016 και ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.4.2016) με τις οποίες θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευλόγως τίθεται το ερώτημα ως προς τη σκοπιμότητα τόσο της συνέχισης λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων κοινωνικών φαρμακείων, πόσω μάλλον της ίδρυσης νέων κοινωνικών φαρμακείων από Δήμους ή άλλους φορείς.

Για το λόγο αυτό ο Π.Φ.Σ. έχει ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας την κατάργηση των κοινωνικών φαρμακείων, τα οποία ομολογουμένως προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες κατά την περίοδο της κρίσης. Η ειδοποιός όμως διαφορά είναι ότι τα ήδη λειτουργούντα κοινωνικά φαρμακεία ήσαν αποτέλεσμα πρωτοβουλιών και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών που ευαισθητοποιήθηκαν και έδωσαν εθελοντικώς λύσεις, και ουχί «επαγγελματικά» κοινωνικά φαρμακεία όπως τα υπό ίδρυση δημοτικά.

Το τελευταίο διάστημα ο Π.Φ.Σ. έχει καταστεί δέκτης αναφορών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι ορισμένοι Δήμοι στην χώρα έχουν εξαγγείλει την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία δημοτικών κοινωνικών φαρμακείων σε συνεργασία και με πόρους των οικείων Περιφερειών. Προέβη μάλιστα σε αποστολή σχετικών εγγράφων προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων επρόκειτο να ιδρυθούν και λειτουργήσουν κοινωνικά φαρμακεία από Δήμους. Επίσης εγκαίρως κοινοποιήθηκαν οι απόψεις του Π.Φ.Σ. επί του εν λόγω ζητήματος στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, καθώς και στην Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου.  

Ως έχουμε αναφέρει εγγράφως προς πάσα κατεύθυνση δεν υφίσταται θεσμοθετημένο, καθορισμένο και σαφές πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία το οποίο να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων.

Περισσότερα...
 
ΦΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Προνοώ Νοιάζομαι Εμβολιάζομαι PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2017 10:42

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 2017 - 2018

 
ΠΦΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2017 09:53

 Επισυνάπτονται τρία έγγραφα από την Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, τα οποία αφορούν: 

- το Γενικό Έγγραφο, που αφορά στην ημερομηνία έναρξης των τιμών των αναλωσίμων που είναι η 23/10/2017 (πατήστε ΕΔΩ)

Θέτουμε υπόψιν σας την έκδοση της με αρ. 40025 Απόφασης του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3491/Β/5-10-2017), σχετικά με την έγκριση των τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (επτά πίνακες).

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τιμών που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ 3491 ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2017.”

 

- το Γενικό Έγγραφο 1 για την κατάργηση του πίνακα 2 - ΣΕΔ (πατήστε ΕΔΩ)
(σας επισυνάπτουμε τα σχετικά ΦΕΚ)

Θέτουμε υπόψιν σας την έκδοση της με αρ. ΔΒ1Δ/172/ΟΙΚ.38939 Απόφασης ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3475/Β/4-10-2017), σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η με αρ. 615/375/29-5-2017 Απόφαση ΔΣ όσον αφορά τέσσερα σκευάσματα Q10 και γίνεται προσθήκη στην με αρ. 615/375/29-5-2017 Απόφαση ΔΣ της διευκρίνησης ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ 1982/Β/8-6-2017 καταργείται ο πίνακας 2 της με αρ. 382/359/12-4-2017 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 1571/Β/8-5-2017).

και 

- το Γενικό Εγγραφο 2 που αφορά στα σκευάσματα από του στόματος γλουταμίνης (πατήστε ΕΔΩ)

Θέτουμε υπόψιν σας την έκδοση της με αρ. 40026 Απόφασης του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3492/Β/5-10-2017), σχετικά με την αποζημίωση σκευασμάτων ειδικής διατροφής. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τιμών που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2017.

          Ακόμη, θέτουμε υπόψιν σας την υπ’ αριθμ. 1155 Απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού (Συνεδρίαση 414/29-9-2017), με την οποία αποφασίστηκε η αφαίρεση των σκευασμάτων από του στόματος γλουταμίνης από τα αποζημιούμενα σκευάσματα ειδικής διατροφής, καθώς και η μη αποζημίωση των σκευασμάτων γλουταμίνης από του στόματος που πιθανώς καταχωρηθούν στο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ- ΕΟΠΥΥ στο μέλλον, επιφυλασσόμενοι και για σκευάσματα που πιθανώς χαρακτηριστούν από τον ΕΟΦ ως σκευάσματα από του στόματος γλουταμίνης.

ΦΕΚ 1571

ΦΕΚ 3475

ΦΕΚ 3491

ΦΕΚ 3492

 
Π.Φ.Σ.: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΔΑΠΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2017 08:49

Αρ. Πρωτ.3721/19-10-2017

Προς
Τον Πρόεδρο

του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη

Κοιν: α) Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Υπόψιν κ. Γεωργίου Μπαθρέλλου
β) Διεύθυνση Φαρμάκου
Υπόψιν κας Παναγιώτας Λίτσα

Κατόπιν  της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας , στην οποία μας ενημερώσατε ότι  το νέο ΦΕΚ. Β, 3491/5-10-2017, έχει ισχύ από 23/10/2017, αναμένουμε και την γραπτή επιβεβαίωσή σας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο  15νθήμερo του  Οκτωβρίου και η εφαρμογή του e-dapy, για την καταχώρηση των γνωματεύσεων, δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί ένας μεγάλος αριθμός χειρόγραφων γνωματεύσεων  στα φαρμακεία. 

Επίσης προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά μελλοντικά προβλήματα κατά τον έλεγχο από τις ΠΕ.ΔΙ. των γνωματεύσεων που πρόκειται να καταχωρήσουμε μετά την λειτουργία της εφαρμογής, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

1) Όταν λειτουργήσει η εφαρμογή του e-dapy, οι γνωματεύσεις θα καταχωρηθούν με την πραγματική ημερομηνία εκτέλεσης  - όπως είναι και το ορθό - και προφανώς όχι με την τρέχουσα ;

2) Για όλο το χρονικό διάστημα που εκτελούσαμε χειρόγραφα τις γνωματεύσεις, η υπογραφή του παραλήπτη και η ημερομηνία εκτέλεσης της γνωμάτευσης, όπως και η σφραγίδα και η υπογραφή του παρόχου προστίθενται μπροστά στην γνωμάτευση του συνταγογράφου γιατρού και επομένως ΔΕΝ  ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ξανά υπογραφή παραλήπτη και παρόχου στο παραστατικό εκτέλεσης που θα εκδοθεί κατά την καταχώρηση της γνωμάτευσης;  (ΣΣ. Η απάντηση είναι προφανής  αλλά ορισμένες ΠΕ.ΔΙ. χρειάζονται την επιβεβαίωση της Υπηρεσίας). 

3) Oι νέες τιμές που ανακοινώθηκαν στο τελευταίο ΦΕΚ ,  θα ισχύουν από τις 23/10/2017 ;

4) Σε περίπτωση που στις 23/10/2017 που θα ισχύσει το νέο ΦΕΚ και  ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ του e-dapy, τα προϊόντα που δεν  αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα οποία έχουν χορηγηθεί από τα φαρμακεία λόγω μη λειτουργίας της εφαρμογής του e-dapy, θεωρούμε αυτονόητο και παρακαλούμε επιβεβαιώστε το , ότι δεν θα υπάρξει καμιά περικοπή; 

5) Οι γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί απλές - δίμηνες – τρίμηνες κ.λ.π. πριν τις 23/10/2017 θα ισχύουν για όλα τα φύλλα της έκδοσης τους;

6) Όταν θα λειτουργήσει η εφαρμογή του e-dapy, θα υποστηρίζει και τις παλιές τιμές σε πρωθύστερη ημερομηνία εκτέλεσης και τις νέες τιμές για μετά τις 23/10/2017;
Θεωρούμε επιβεβλημένο να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στην εφαρμογή διαφορετικά θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα κατά την καταχώρηση των χειρόγραφων γνωματεύσεων. 

7)  Τέλος παρακαλούμε η λίστα των υλικών με τους κωδικούς «ΕΑΝ» και τις τιμές αποζημίωσης να δίνονται σε διαχειρίσιμη μορφή (Excel) και όχι μόνο τα ΦΕΚ , ώστε να μπορούμε : α) Να τις γνωστοποιήσουμε  στα μέλη μας μέσω του site του Π.Φ.Σ. β) Να μπορεί να γίνει αναζήτηση ενός υλικού μέσα από μια λίστα και γ) Να μπορούμε εύκολα να ομαδοποιήσουμε υλικά (π.χ. ξεχωριστά ταινίες διαβήτη, βελόνες , καθετήρες, ΣΕΔ κ.λ.π). 

Εν αναμονή των απαντήσεών σας.

Με Τιμή 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ           ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 
ΠΦΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΦΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017 10:45

Με κεντρικό στόχο την ανάδειξη του Φαρμακείου της κοινότητας ως πυρήνα ενημέρωσης του πληθυσμού για θέματα Δημόσιας Υγείας , ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης και τα μέλη του ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου δίνουν το παρόν σε σημαντικές διοργανώσεις επιστημονικών  και επαγγελματικών φορέων και συλλόγων ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του ΠΦΣ μετέβη στις 27 Σεπτεμβρίου , στην Κύπρο προσκεκλημένος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου , σε ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος του Φαρμακοποιού στο Γενικό Σχέδιο Υγείας Κύπρου» και ενημέρωσε του Κυπρίους Συναδέλφους για την λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Την ξεκάθαρη θέση  ότι «το σύστημα υγείας στη χώρα μας πρέπει να είναι  ασθενοκεντρικό και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η φαρμακευτική ή ιατρική περίθαλψη του έλληνα ασθενή στην έκταση που αυτός τις χρειάζεται, με αξιοπρέπεια και με τέτοιον τρόπο ώστε γρήγορα και η υγεία του να αποκατασταθεί και η επιστροφή του στην παραγωγή να επανέλθει, διατύπωσε  ο κ.  Θεοδοσιάδης, στην  ομιλία του στο 16th Annual HEALTHWORLD Conference που διοργάνωσε στην Αθήνα,  στις 4 και 5 Οκτωβρίου, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Στο ίδιο συνέδριο , όπου παραβρέθηκε και ο υπουργός Υγείας, ο κ. Θεοδοσιάδης   ξεκαθάρισε ότι δαπάνες υγείας και ανταποδοτικότητα και ποιότητα υγείας είναι έννοιες αντιφατικές που δεν μπορούν να συνυπάρξουν. «Συνεπώς –τόνισε - πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ευθέως στους πολίτες που ζορίζονται εν μέσω κρίσης ότι οι δείκτες υγείες αυξάνονται μόνο μέσα από την αύξηση των δαπανών για την υγεία».

Και  κατέληξε «παίζουμε την κολοκυθιά κι εκ του αποτελέσματος λέμε στον φαρμακοβιομήχανο να δώσει clawback και rebate, στον φαρμακοποιό επίσης να δώσει rebate και στον ασφαλισμένο να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, τόσο βαθιά που στο τέλος να μην τον συμφέρει να πάει σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ, αλλά να πληρώσει εξ ιδίων όλη την αξία των φαρμάκων που παίρνει. Και στο τέλος τα φέρνουμε έτσι που λέμε ότι η σπατάλη και η λαμογιά εξαφανίστηκαν. Κι είμαστε και εθνικά υπερήφανοι».

Εξάλλου μιλώντας  σε στρογγυλό τραπέζι στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Φαρμακοποιών  που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου

Περισσότερα...
 
ΕΟΠΥΥ: Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που δικαιούνται όσοι λαμβάνουν ενέσιμα σκευάσματα που δεν είναι ινσουλίνες PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2017 09:21

Με Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ55/20/οικ.42046 13-10-2017 έγγραφο της διεύθυνσης φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ ρυθμίζεται η εκκρεμότητα που υπήρχε όσον αφορά τις αποζημιούμενες ποσότητες αναλωσίμων των διαβητικών τύπου 2 που λαμβάνουν αγωγή με ανάλογα GLP-1 (ενέσιμα σκευάσματα που ΔΕΝ είναι ινσουλίνες, πχ Victoza).

Οι ασθενείς αυτοί δικαιούνται:

  • 50 ταινίες ανά δίμηνο (όπως εκείνοι που λαμβάνουν αγωγή με δισκία).
  • 200 σκαρφιστήρες ανά έτος
  • 100 βελόνες ανά τρίμηνο

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΕΔΩ

 
ΦΕΚ 3491 Τιμών Αποζημίωσης Αναλωσίμων - ΦΕΚ 3492 - Σκευασμάτων Διαιτητικών Τροφίμων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 09 Οκτώβριος 2017 07:08

Κατόπιν της δημοσίευσης του ΦΕΚ 3491 (επισυνάπτεται) με τις τιμές αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ για το κάθε υλικό ξεχωριστά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω.

Όπως είχε δημοσιευτεί σε προηγούμενο ΦΕΚ, η τιμή αποζημίωσης ενός υλικού καθορίζεται από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών του στην Ε.Ε. και αυτός ο μέσος όρος δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από τη μέγιστη τιμή αποζημίωσης (π.χ. στις ταινίες γλυκόζης η μέγιστη αποζημίωση έχει οριστεί με ΦΕΚ στα 19,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Όπως θα δείτε όμως υπάρχουν υλικά (π.χ. ταινίες γλυκόζης Freestyle Lite) που πλέον αποζημιώνονται με χαμηλότερες τιμές, ενώ υπάρχουν και υλικά που δεν εμπεριέχονται στον κατάλογο και προφανώς δεν αποζημιώνονται πλέον. Υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να αποζημιώνονται με τιμές που θα αποδίδουν κέρδος σημαντικά χαμηλότερο του 35%, ενώ για άλλα υλικά δεν θα αποζημιωθούν καθόλου. Στο ΦΕΚ ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει «Σε περίπτωση που υπάρξει πρόσθετη χρέωση στους ασθενείς, λόγω της μείωσης των τιμών, ο Οργανισμός θα προχωρά στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί». 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 3491 ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΔΩ

ΦΕΚ 3492 - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 
Ενημέρωση για Εγκύκλιο Υπ. Υγείας για έκδοση αδειών λειτουργίας φαρμακείου μετά την ακύρωση της ΚΥΑ ιδιοκτησιακού από το ΣτΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 03 Οκτώβριος 2017 05:40

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 3559/2-10-2017 - Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Δεκτή από τον Υπουργό Υγείας η νομική γνωμοδότηση του Π.Φ.Σ. για την χορήγηση αδειών λειτουργίας φαρμακείου μετά την απόφαση του ΣτΕ»

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/Γ.Π./οικ.72707/28.9.2017 Εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, έγινε δεκτή η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3065/29.8.2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Π.Φ.Σ., Ηλία Δημητρέλλου με θέμα «Νομικό Σημείωμα για την έκδοση αδειών λειτουργίας φαρμακείου από τις οικείες Περιφέρειες μετά την ακύρωση της ΚΥΑ για το ιδιοκτησιακό από το ΣτΕ».

Έτσι, στην ως άνω Εγκύκλιο αναφέρεται ότι κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1804/2017 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» είναι δυνατή η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που δεν εδράζονται στην ακυρωθείσα ΚΥΑ, αλλά σε λοιπές διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας λειτουργίας επί αιτήσεων:

α) που βασίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) μετά από ήδη χορηγηθείσα άδεια ιδρύσεως (είτε επί κενής θέσεως, είτε κατ’ εξαίρεση των πληθυσμιακών κριτηρίων επί σκοπώ της συστέγασης του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 1963/1991 ή του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011),
β) για τη μεταφορά ήδη λειτουργούντος φαρμακείου σε νέο κατάστημα,
γ) για τη συστέγαση ήδη λειτουργούντων φαρμακείων στο ίδιο κατάστημα (παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1963/1991),
δ) για την έγκριση συνέχισης λειτουργίας φαρμακείου μετά από αποσυστέγαση (οιασδήποτε μορφής συστέγαση), και
ε) για την έγκριση διατήρησης σε λειτουργία φαρμακείου ως κληρονομικού.

Τέλος αναφέρεται ότι θα υπάρξει από μέρους του Υπουργείου νομοθετική πρωτοβουλία για την διατήρηση σε ισχύ αδειών ίδρυσης, που έχουν χορηγηθεί βάσει της ακυρωθείσας ΚΥΑ, εφόσον δεν έχουν προσβληθεί παραδεκτώς, ήτοι εφόσον δεν καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ          ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ E-ΔΑΠΥ ΑΠΟ 1-10-2017 (Αφορά γνωματεύσεις Οκτωβρίου ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ!!) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2017 06:13

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ 1.10.2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

       Σύμφωνα  με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, που εκδόθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι :

    1.   Εφεξής ( από 1/10/2017 )  ελέγχεται η ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών γνωματεύσεων με την ενεργοποίηση  " κόφτη ". Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι όλες οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις θεωρούνται πλέον  " ορθώς εκδοθείσες ως προς το χρόνο έκδοσής τους " και άρα δεν υφίσταται κίνδυνος περικοπής για τον συγκεκριμένο λόγο .

Επιλύεται  λοιπόν  ένα από τα πάγια αιτήματα  του ΠΦΣ για την αποφυγή  άδικων περικοπών .

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΕΔΩ
 2.  Επίσης από 1/10/2017   και για χρονικό διάστημα που δεν καθορίστηκε ακόμη από τον ΕΟΠΥΥ , στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ παροχών δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης εκτελεσμένων γνωματεύσεων , προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή στην εφαρμογή των εγκεκριμένων κωδικών προϊόντων ( Ε Α Ν -ΕΚΑΠΤΥ) .
       Για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα , οι γνωματεύσεις που είναι σε ισχύ ως προς την εκτέλεσή τους , εκτελούνται χωρίς δυνατότητα καταχώρησης , η οποία θα είναι δυνατή με το άνοιγμα εκ νέου της εφαρμογής .

Προσωρινά κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων αυτών θα τίθενται  στο εμπρός κενό μέρος της ηλεκτρονικής ιατρικής γνωμάτευσης  η ημερομηνία εκτέλεσης , η υπογραφή παραλήπτη καθώς και η υπογραφή  φαρμακοποιού  και η σφραγίδα  φαρμακείου .

alt

 

ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ .

 
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ, ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 2017 - 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2017 05:40

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, με οδηγίες για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται: 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος στην Ελλάδα δείχνει ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνεται κατά τον Ιανουάριο, ενώ κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.

Συγκεκριμένα κατά την περίοδο γρίπης 2016-2017 το επιδημικό κύμα ξεκίνησε την εβδομάδα 52/2016 (25 Δεκεμβρίου 2016–1 Ιανουαρίου 2017), κορυφώθηκε την εβδομάδα 1/2017 με σταδιακή πτώση από την εβδομάδα 6/2017 και μετά.

Κάθε επιδημική έξαρση της γρίπης εισβάλει ταχύτατα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η πρόβλεψη του χρόνου αλλά και του τόπου εκδήλωσής της, ενώ συχνά προκαλεί την αποδιοργάνωση της επαγγελματικής και της κοινωνικής ζωής, την υπέρμετρη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων και όχι σπάνια, την αύξηση της θνησιμότητας. Οι τοπικοί εποχικοί παράγοντες που ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο μετάδοσης του ιού της γρίπης μέσω σταγονιδίων καθιστούν αναποτελεσματική την πρόληψη μόνο με τους κλασσικούς τρόπους (π.χ. αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, απομόνωση πασχόντων, μέτρα ατομικής υγιεινής κλπ.).

zopiclone online without prescription in UK

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 6 από 123