Γενικές ειδήσεις
ΗΔΙΚΑ: Συνταγογράφηση φαρμακευτικού σκευάσματος ULTRA-LEVURE PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 26 Ιούνιος 2018 06:28

Σε εφαρμογή σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι στο εξής το φαρμακευτικό σκεύασμα ULTRA-LEVURE, προκειμένου να μπορεί να αποζημιώνεται,  θα πρέπει να συγχορηγείται  με αντιβιοτικό και ο κωδικός ICD10 διάγνωσης με τον οποίο θα συσχετίζεται θα είναι ο ίδιος με τον κωδικό που επιλέγεται από τον ιατρό για το αντιβιοτικό σκεύασμα. Παράλληλα, θα πρέπει στα σχόλια της συνταγής να εισάγεται  ο σχετικός με το προϊόν  περιορισμός της θετικής λίστας : «Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη: "Προφύλαξη και θεραπεία των ανεπιθύμητων ενεργειών των αντιβιοτικών”.

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ_ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2018 09:48

Υπογράφηκε Συλλογική Σύμβαση παροχής φαρμάκων μεταξύ ΠΦΣ και του ταμείου των δημοσιογράφων ΕΔΟΕΑΠ. Από την εφαρμογή του δεν ισχύουν πια άλλες συμβάσεις. Όποιο φαρμακείο δεν θέλει τη σύμβαση μπορεί να αρνηθεί μέσα σε ένα μήνα.

Η ηλεκτρονική εκτέλεση των συνταγών γίνεται μέσω της ΗΔΙΚΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 • Μπορούν να κατατεθούν λογαριασμοί περισσότερων μηνών (κάθε 3 μήνες), αν υπάρχουν λιγότερες από 10 συνταγές το μήνα, αρκεί να γίνει στο ίδιος έτος της εκτέλεσης των συνταγών
 • Κατάθεση 2 συγκεντρωτικών: μία για τα κανονικά φάρμακα και μία για τα ΦΥΚ
 • Πληρωμές σε 60 μέρες χωρίς καμία άλλη κράτηση

Το ταμείο αποζημιώνει:

 • φάρμακα στις λιανικές τιμές (όχι αναφοράς) και ΦΥΚ
 • αναλώσιμα διαβήτη
 • γαληνικά
 • ομοιοπαθητικά
 • σκευάσματα με Ω3 
 • ΣΕΔ
 • εμβόλια απευαισθητοποίησης

Χειρόγραφες εκτελέσεις αποζημιώνονται:

 • σε αδυναμία του συστήματος, με την ένδειξη σημειωμένη επάνω
 • συνταγές που μόνο χειρόγραφα εκτελούνται (π.χ. εμβόλια απευαισθητοποίησης)

Αν απουσιάζει γνωμάτευση ή θεώρηση μπορεί να πληρωθεί αν ο Φ/ός την προσκομίσει μετά από ένσταση.

Κατάθεση συνταγών μπορεί να γίνει κάθε μήνα μαζί με τις συνταγές για τον ΕΟΠΥΥ σε ξεχωριστό φάκελο

Στοιχεία Τιμολογίου

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.(ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ)

Γ. ΣΙΣΙΝΗ 18 & ΗΡΙΔΑΝΟΥ

ΑΦΜ 090001379 ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ

 
Βγήκε η απόφαση για το στοκ γενοσήμων που θα πρέπει να διαθέτουν τα Φαρμακεία! PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2018 06:05

Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγο­ρία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.

 
1. Κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γεvοσήμοu φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δρα­στικές ουσίες περιλαμβάνονται στη λίστα δραστικών ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 
2. Για την κατάρτιση της ως άνω λίστας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιλέγει αρχικά με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιω­τικών φαρμακείων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, τις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κα­τηγορίες (ATC4) που αθροίζουν στο 85% του συνόλου της δαπάνης, σε επίπεδο λιανικής τιμής.
 
Ακολούθως, από τις ως άνω θεραπευτικές κατηγορίες (ATC4) επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που δια­θέτουν γενόσημο.
 
Από τις τελευταίες επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που έχουν τουλάχιστον μια συσκευασία (σε φάρ­μακο γενόσημο ή φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας) με ετήσιες πωλήσεις πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια και περιλαμβάνονται στη λίστα που καταρτίζει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 
3. Η λίστα δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ια­νουαρίου κάθε έτους στους ιστότοποuς του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κοινοποιείται στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους.
 
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ως άνω λίστα καταρτίζεται από την ΗΔΙΚΑ και δημοσιεύεται στους ιστότοποuς του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ έως 29.06.2018, με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του έτους 2017.
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2018.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018 Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
 
Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2018 06:03

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/10/2018

 

20/06/2018

 

Από 1η Οκτωβρίου θα ισχύσει ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη. Ο νέος κανονισμός που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και παροχές που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για τους δικαιούχους αναμένεται σήμερα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σύμφωνα όμως με αποκλειστικές πληροφορίες του Healthview ο νέος κανονισμός θα «ενεργοποιηθεί» σε περίπου 3,5 μήνες και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο προκειμένου να υπάρξει χρόνος προσαρμογής των παρόχων οι οποίοι θα κληθούν να υπογράψουν νέες συμβάσεις με τον Οργανισμό.

 

Μάλιστα θα προηγηθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι αλλά και παραρτήματα που θα ενταχθούν στο νέο ΕΚΠΥ που περιλαμβάνουν κυρίως αιτήματα συλλόγων ασθενών. Άλλωστε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας έχει διαβεβαιώσει τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στο νέο ΕΚΠΥ, μετά και τις αντιδράσεις που υπήρξαν και αφορούσαν κυρίως την ταχύτητα με την οποία εκδόθηκε ο νέος ΕΚΠΥ.

 

 

Περισσότερα...
 
ΠΦΣ: Επιστολή περί λειτουργίας "παραφαρμακείων" PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018 06:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  ΝΠΔΔ

                                                                                                                              Αθήνα 13 Ιουνίου 2018

Αριθμ. Πρωτ. 2746

 

 

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 2. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (Διευθύνσεις Υγείας και   

 Κοινωνικής Μέριμνας)

 

Κοινοποίηση : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

                        2. Πρόεδρος Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου

Θέμα: «Περί λειτουργίας «παραφαρμακείων»»

Ο Π.Φ.Σ. έχει πολλάκις καταστεί αποδέκτης καταγγελιών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι σε τουριστικές κυρίως περιοχές, λειτουργούν καταστήματα έχοντας αναρτήσει επιγραφές οι οποίες παρανόμως περιέχουν τη λέξη «φαρμακείο», κυρίως στην αγγλική γλώσσα, αυτούσια ή παραγώγων της καθώς και σταυρό, επί σκοπώ παραπλάνησης ημεδαπών και αλλοδαπών (κυρίως) τουριστών, οι οποίοι βλέποντας τα ανωτέρω, ευλόγως τους δημιουργείται η πεποίθηση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι φαρμακεία, πόσω μάλλον όταν πωλούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις παρανόμως φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ. Πρόκειται για ξεκάθαρη αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) ορίζεται ότι:

«1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

Περισσότερα...
 
ΠΦΣ: Aναβάθμισης του συστήματος της ΗΔΙΚΑ με SPC φίλτρα PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018 06:09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

14-6-2018

   

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που διαπιστώθηκε με την ΗΔΙΚΑ στην εκτέλεση συνταγών λόγω της αναβάθμισης του συστήματος με νέα φίλτρα που αφορούν τους γιατρούς. Μετά από επικοινωνία του ΠΦΣ με την ΗΔΙΚΑ ,συμφωνήθηκε και ήδη διευθετήθηκε το πρόβλημα , οπότε οι συνταγές που έχουν ήδη συνταγογραφηθεί αλλά και αυτές που θα συνταγογραφούνται στο εξής, θα εκτελούνται κανονικά.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της αναβάθμισης του συστήματος της ΗΔΙΚΑ με SPC φίλτρα με νέους πιο αυστηρούς κανόνες για τους γιατρούς. Τα φίλτρα αυτά με την ενσωμάτωση τους στο σύστημα άρχισαν να μπλοκάρουν την εκτέλεση   και στις ήδη συνταγογραφημενες   συνταγές.

 

 

                             ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 
Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 08:18
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
 

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων, για φορολογική χρήση, έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες σε νέα επιλογή "ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ".

Επιπλέον από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ μέσω της υπηρεσίας "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017" παρέχεται η δυνατότητα, πρόσβασης στην ανωτέρω νέα επιλογή "ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ" και έκδοσης βεβαίωσης για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές εντός του έτους 2017 για χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 31-12-2016 στους εντασσόμενους φορείς (π. ΟΑΕΕ, π. ΟΓΑ, π. ΤΣΜΕΔΕ, π. ΤΣΑΥ).

Οι βεβαιώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εντός του έτους 2017 μέσω εξαργύρωσης εργοσήμου (π. ΟΓΑ) θα αναρτηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 
 
 
Μετά την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ:
 
alt
 
Επιλέγετε "Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ"
 
 
 

alt

 

 

 
Ενημέρωση ΠΦΣ σχετικά με την εξόφληση ληξιπροθέσμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 06:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 12/6/2018

Αρ. Πρωτ.  2652


ΠΡΟΣ

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 

Χθες αργά το απόγευμα  κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των Φαρμακευτικών Συλλόγων και στους διανεμητικούς λογαριασμούς  τα ποσά που αφορούν στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της τρίτης πληρωμής για όσους συλλόγους έστειλαν  εγκαίρως τα παραστατικά που είχαν ζητηθεί. 

Για όσους συλλόγους δεν έστειλαν τα παραστατικά παρά  την 2η  ενημέρωση που εστάλη από τον ΠΦΣ στις 4.5.2018 , ο ΕΟΠΥΥ θα αποφασίσει   πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή. 

Β. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

Exει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί εντός των ημερών η εξόφληση των οφειλών του Φεβρουαρίου και στο τέλος του μήνα θα έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή και του Μαρτίου, σύμφωνα με την δέσμευση του πρόεδρου του ΕΟΠΥΥ. 

Σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΠΦΣ με τον πρόεδρο κ. Μπερσίμη συζητήθηκε επισταμένως μεταξύ των άλλων θεμάτων   το πρόβλημα της καθυστέρησης της εξόφλησης των γνωματεύσεων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αλλά και το ζήτημα της καθυστέρησης από περιφερειακές ΠΕ.ΔΙ εκτός της διαδικασίας των υπολοίπων. Ο κ. Μπερσίμης  δεσμεύτηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα που αφορά σε αυτές τις ΠΕ.ΔΙ.  και ότι με την πληρωμή του Μαρτίου θα τηρηθεί πλέον το χρονοδιάγραμμα πληρωμών εντός των συμβατικών υποχρεώσεων . 

Με  Τιμή 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ
 
ΑΦΙΣΑ ΠΦΣ: "ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ!" PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 06:16

Τιμωρείται ο φαρμακοποιός!
Όταν εσύ ασφαλισμένε επιλέγεις το φάρμακό σου
και όταν εκτελεί τη συνταγή του γιατρού σου

Με το μήνυμα αυτό, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνεται μέσω της επισυναπτόμενης αφίσας στους ασφαλισμένους, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου που αφορούν στα φαρμακεία.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Μέσα στις επόμενες μέρες, ο ΠΦΣ θα αποστείλει στους συλλόγους εκτυπωμένη την αφίσα που μπορείτε να παραλάβετε από τον σύλλογό σας και στη συνέχεια να αναρτήσετε στην προθήκη του φαρμακείου σας.

Ο αγώνας μας είναι κοινός για όλους και η απάντησή μας σε αυτά που προβλέπει η Κυβέρνηση είναι μία

OXI ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ!

Για να κατεβάσετε την αφίσα σε μορφή .pdf, πατήστε ΕΔΩ.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018-11062018 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018 18:07

 

YA ΔΤΦ ΜΑΪΟΥ 2018-11062018.pdf Μέγεθος: 448.2 KB

 

ΔΤΦ ΜΑΪΟΥ 2018-11062018.pdf Μέγεθος: 2 MB
 
Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Το παρόν Δελτίο ισχύει:
Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 15-06-2018.
Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 02-07-2018.
Για τα φαρμακεία από 26-07-2018.
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 5 από 131