Γενικές ειδήσεις
Νομοθετικές ρυθμίσεις περί απαγόρευσης λειτουργίας των φαρμακείων κατά τις αργίες και ορισμού ανώτατου χρονικού ορίου λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 08:33

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                       Ν.Π.Δ.Δ

                                                                                                                Αθήνα, 17 Μαΐου 2019
                                 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 2012

Προς:  1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.

            2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις περί απαγόρευσης λειτουργίας των φαρμακείων κατά τις αργίες και ορισμού ανώτατου χρονικού ορίου λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων»

Ψηφίστηκε εχθές από την Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου», με θέμα: «Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων» με την οποία ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, και αναμένεται η δημοσίευσή του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Με την ως άνω τροπολογία προβλέφθηκε αφενός μεν απαγόρευση λειτουργίας των φαρμακείων κατά τις αργίες, αφετέρου δε ανώτατο χρονικό όριο λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων.

Ως γνωστόν έχουν προηγηθεί το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) και κατόπιν το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/01.8.2018), με τα οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) και ρυθμίστηκε το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, ως επίσης και οι εφημερίες και το διευρυμένο ωράριο.

Το πλήρες κείμενο της εν λόγω τροπολογίας έχει ως εξής:

«Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.1963/1991 (Α’138), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων: την 25η Μαρτίου, την Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.1963/1991 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής: «Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακείου, με την σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) και εντός του χρονικού πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως αυτό καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 23 του ν.2224/1994 (Α΄ 112).»

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα κάτωθι:

Περισσότερα...
 
ΠΦΣ: Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 07:37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ

                                                                                                               Αθήνα, 17/5/2019

                                                                                                              Αρ. Πρωτ.  2010

 

 Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Ο διάλογος με το Υπουργείο Υγείας είχε ως αποτέλεσμα να γίνει το πρώτο βήμα της εξομάλυνσης του τεράστιου προβλήματος του ωραρίου λειτουργίας των Φαρμακείων μας. Κυρίως όμως αποτελεί την αρχή ενός νέου  ξεκινήματος για τα φαρμακεία μας και της νέας πορείας που με Ενότητα , Αισιοδοξία και Συνεργασία, μπορεί να  οδηγήσει στη διόρθωση των στρεβλώσεων που προκάλεσαν στην λειτουργία των φαρμακείων, οι μνημονιακοί νόμοι.

Η ψήφιση της σχετικής τροπολογίας με την οποία ρυθμίζεται και καθορίζεται ανώτατο χρονικό όριο λειτουργίας των διευρυμένων Φαρμακείων, είναι αποτέλεσμα της μεθοδευμένης προσπάθειας των τελευταίων  δύο  μηνών της Διοίκησης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως συνέχεια των προσπαθειών και των προηγουμένων Διοικήσεων του ΠΦΣ οι οποίες με συνέπεια  διεκδικούσαν τα τελευταία χρόνια, την κατάργηση των μνημονιακών νόμων  περί ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων.

Ο καθορισμός  χρονικού ορίου  λειτουργίας των διευρυμένων  φαρμακείων μέχρι τις 9 το βράδυ, δίνει ένα τέλος στο αρρύθμιστο ωράριο, ενισχύει των θεσμό των διανυκτερεύσεων και κυρίως βοηθά στην βιωσιμότητα των μικρομεσαίων φαρμακείων. Ιδιαίτερα θετικό σημείο είναι η επαναφορά των υποχρεωτικών αργιών για όλα τα φαρμακεία όπως περιγράφονται στο νόμο.

Η ψήφιση της τροπολογίας  φυσικά και δεν επιλύει πλήρως το πρόβλημα, αλλά δίνει ένα τέλος στο άναρχο και στρεβλό περιβάλλον του διευρυμένου ωραρίου στην απορρύθμιση της αγοράς, στον κανιβαλισμό μεταξύ των συναδέλφων και κυρίως στην άμβλυνση των διαφορών μεταξύ τους,  που η πρότερη κατάσταση τους είχε οδηγήσει σε αντίπαλα στρατόπεδα εξαιτίας των ανισοτήτων που προκαλούσε.

 Συνάδελφοι,

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι όταν η προσπάθεια είναι συνεχής , μακριά από μικροσυνδικαλιστικές σκοπιμότητες, τα αποτελέσματα έρχονται. Αποδεικνύουμε ότι ο ΠΦΣ μπορεί να πετύχει πολλά, αρκεί να θέτει στόχους που μπορεί να επιτευχθούν  με πνεύμα Ενότητας και Συνεργασίας.

Στην νέα αυτή προσπάθεια του ΠΦΣ για αποδόμηση των στρεβλώσεων που προέκυψαν από την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων,  είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων στις δράσεις και παρεμβάσεις τόσο των Συλλόγων όσο και του ΠΦΣ.

Στόχος μας είναι να δώσουμε Ελπίδα και Προοπτική στο Φαρμακείο εκσυγχρονίζοντάς την λειτουργία του και αναδεικνύοντας το σε χώρο παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τον Φαρμακοποιό σε Επιστήμονα Υγείας μέσα από διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με συνέπεια και μεθοδικότητα συνεχίζει τις παρεμβάσεις του και για τα υπόλοιπα θεσμικά  θέματα που απασχολούν τον κλάδο και την αντιμετώπιση προβλημάτων που επιβαρύνουν την καθημερινότητα μας .

Ο αγώνας είναι κοινός.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 09:33

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                             ΝΠΔΔ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Κατόπιν του αιτήματος του ΠΦΣ με Α.Π. 1911/10.5.2019  και της συνάντησης με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, του προέδρου της ΗΔΙΚΑ και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων στις 13.5.2019 , εκδόθηκε εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4600/2019, μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου.

Επισυνάπτεται η σχετική  εγκύκλιος ΕΔΩ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 
Π.Φ.Σ. : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΔΙΚΑ (ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ) PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 10:29

                                                                                                                       

 

Αθήνα, 14.5.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΝΠΔΔ

 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΦΣ

 

Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 13.5.2019, σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Αθαν. Γιαννόπουλου, του πρόεδρου της ΗΔΙΚΑ κ. Αν. Τάγαρη και υπηρεσιακών παραγόντων με την συμμετοχή του προέδρου του ΠΦΣ κ. Αποστ. Βαλτά και μελών του προεδρείου.

Στην σύσκεψη συζητήθηκε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εξαιτίας της εγκύκλιου του ΕΟΠΥΥ για εφαρμογή από 2.05.2019 του νόμου 4600/2019 περί κατάργησης των χειρόγραφων συνταγών και έκδοσης ηλεκτρονικών ειδικών συνταγών για τα ναρκωτικά.

Οι εκπρόσωποι του ΠΦΣ έθεσαν επίσης το ζήτημα της διαχείρισης από την πλευρά των φαρμακείων, των συνταγών ναρκωτικών που συνταγογραφούνται εκτός ασφαλιστικών ταμείων (ελεύθερες) και των περιπτώσεων που ο συνταγογράφος ιατρός αδυνατεί να συνταγογραφεί μέσω ΗΔΙΚΑ (επισκέψεις κατ΄ οίκον) όπως και αυτές των ταμείων που δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ.

Μετά την ανάδειξη των προβλημάτων από τον ΠΦΣ και την επιβεβαίωση της ΗΔΙΚΑ ότι   δεν είναι έτοιμη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου ο Γεν. Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι θα δοθεί παράταση ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος μέχρι την εναρμόνιση των συστημάτων της ΗΔΙΚΑ με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νέος νόμος.

Επομένως οι συνταγές των ναρκωτικών θα συνεχίσουν να εκτελούνται όπως μέχρι σήμερα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

 

Περισσότερα...
 
ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 09:46
Οδηγίες για τη συνταγογράφηση των ναρκωτικών εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων, βάσει του άρθρου 90 του νέου νόμου 4600 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019, "από τις 2 Μαΐου 2019 για τη χορήγηση ναρκωτικών προβλέπεται ότι η συνταγή ναρκωτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α-Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του άρθ. 1 του ΠΔ 148/2007, καταχωρείται ηλεκτρονικά και φέρει ειδική σήμανση με αναγραφή της φράσης «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ». Κάθε συνταγή περιλαμβάνει μόνο ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες του ίδιου πίνακα.
 
 
Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η υποχρέωση των ιατρών να εκδίδουν παράλληλα και χειρόγραφη συνταγή, η οποία συνοδεύει την ηλεκτρονική συνταγή. Συνεπώς καταργείται η χειρόγραφη ειδική συνταγή ναρκωτικών (μονόγραμμη και δίγραμμη) και οι δέσμες (μπλοκ) που φέρουν διπλότυπες συνταγές ναρκωτικών του ν. 3459/2006.
Οι φαρμακοποιοί πρέπει να εκτυπώνουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής «ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ», το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρησή της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης, σύμφωνα με το νόμο 4600 και το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, προβλέπονται αλλαγές και στις ημερήσιες δόσεις των ναρκωτικών ουσιών του Κρατικού Μονοπωλίου και στη συνταγογράφηση οπιοειδών για την αντιμετώπιση του πόνου νεοπλασματικής αιτιολογίας.
 
 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Φ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
 
 
ΠΦΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 09 Μάιος 2019 08:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 6/5/2019

Αρ. Πρωτ. 1888

Προς 
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με στόχο την πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωση που αφορά την συνεργασία μας με τον ΕΟΠΥΥ, σας αποστέλλουμε έναν χρήσιμο Οδηγό ο οποίος περιλαμβάνει τις πιο συχνές Ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις τους.

Ο τρόπος εκτέλεσης  και υποβολής  των γνωματεύσεων των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων έχει γίνει εξαιρετικά σύνθετος. Ο Οδηγός που σας αποστέλλουμε θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι με το e-ΔΑΠΥ.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να σταλεί σε όλους τους Φαρμακοποιούς – μέλη  των Συλλόγων, τόσο εντύπως όσο και ηλεκτρονικά με ταυτόχρονη αποστολή ενημερωτικού sms. 

Τυχόν παρατηρήσεις,  προσθήκες, συμπληρώσεις του οδηγού που έχετε στα χέρια σας είναι αυτονοήτως ευπρόσδεκτες, για τη συνεχή επικαιροποίηση του Οδηγού αυτού.

Ευχαριστούμε όλους τους Συναδέλφους που συνέβαλαν στην σύνταξη και στην διατύπωση των ερωτημάτων και απαντήσεων του ενημερωτικού  αυτού εντύπου.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προτίθεται να προχωρήσει στην σύνταξη παρομοίων Οδηγών με χρήσιμα θέματα (πχ Φορολογικά) που ενδιαφέρουν τους Φαρμακοποιούς  με στόχο την διευκόλυνση και την ενημέρωση τους σε θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στα φαρμακεία τους.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ FREESTYLE LIBRE PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 06 Μάιος 2019 06:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Ν.Π.Δ.Δ 

                                                                                                                                 3/5/2019

                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.  1783 


                                                                                              Προς 
                                                                                              Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους 
                                                                                              της Χώρας 


Σε συνέχεια της ενημέρωσης μας της 19ης Απριλίου  σχετικά με την  συνάντηση με εκπρόσωπο της ΑΒΒΟΤΤ για το προϊόν Libre, η εταιρεία μας ενημέρωσε πώς όσον αφορά το θέμα του μηνύματος της  διαφήμισης, σε περίπτωση που γίνει νέα τηλεοπτική καμπάνια τα γραπτά μηνύματα θα εκφράζονται και λεκτικά ώστε να είναι πιο ξεκάθαρο στους τηλεθεατές για ποια κατηγορία ασθενών ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το προϊόν αυτό.

Επίσης η εταιρεία θα  διαθέσει στα ιδιωτικά φαρμακεία της Ελλάδας και την συσκευή ανάγνωσης του Freestyle Libre που μέχρι σήμερα το διέθετε αποκλειστικά η εταιρεία στους ασθενείς.

Ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής του προϊόντος, το οποίο συζητήθηκε εκτενώς και στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΦΣ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε και πάλι άμεσα.  

                                               Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ 
 

 
ΕΦΚΑ: Διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις Εισφορών για την εφορία (Τομέας Υγειονομικών) PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2019 07:09

H Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στο site www.tsay.gr οι βεβαιώσεις για την εφορία όσων έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή δόσεις διακανονισμού για το διάστημα μέχρι 31/12/2016, μέσα στο έτος 2018.

Είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα επιλέγοντας τον σύνδεσμο: http://www.tsay.gr/VevaioseisEisforesForm

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ GDPR PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 06:58

Για να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένα την ενημέρωση των DPO των φαρμακευτικών συλλόγων σχετικά με τη συμμόρφωση των φαρμακείων με το GDPR, πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε την παρουσίαση σε PDF αρχείο, πατήστε ΕΔΩ.

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΕΟΦ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 06:56

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

 

                                                             ΕΓΓΡΑΦΗ

- Εισαγωγή στην ιστοσελίδα  www.eof.gr

- Πατάμε πάνω αριστερά στην καρτέλα:

Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

- Πατάμε στο κάτω μέρος της σελίδας:

Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Πηγαίνουμε στην ένδειξη:

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ακολουθεί ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επιλέγουμε: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μας ζητάει το σύστημα: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Επιλέγουμε ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 9 από 145