Γενικές ειδήσεις
ΕΟΠΥΥ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 05 Ιούλιος 2017 08:47
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Αθήνα 30/6/2017
 
Σάς ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ προέβη στην έκδοση της με αρ. 636/376/31-5-2017 Απόφασης του ΔΣ (ΦΕΚ 2181/Β/27-6-2017), σχετικά με τις τιμές αποζημίωσης αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για μεσογειακή αναιμία.
 
Κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας ορίζεται χρονικό διάστημα προσαρμογής των παρόχων είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του ΦΕΚ 2181/Β/27-6-2017 (μέχρι 17/7/2017), μετά την πάροδο του οποίου θα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του.
 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
 
Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ΜΗΣΥΦΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 03 Ιούλιος 2017 08:32

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, ο κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ΜΗΣΥΦΑ, ο οποίος ισχύει από την ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση, "η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ δεν είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών".

Σε ό,τι αφορά στις Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και Παραγωγής φαρμάκων υποχρεούνται για όλα τα προϊόντα ΜΗΣΥΦΑ που παράγονται μετά την ανάρτηση του Καταλόγου Ενδεικτικών Τιμών Λιανικής Πώλησης, να αναγράφουν πάνω στην συσκευασία του ανωτέρω φαρμακευτικού προϊόντος την φράση «Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης» συνοδευόμενη από την τιμή που προκύπτει από τον αναρτημένο κατάλογο του άρθρου 3.

2. Η αναγραφόμενη ως «λιανική τιμή» στις συσκευασίες προϊόντων ΜΗΣΥΦΑ που έχουν ήδη παραχθεί, ισχύει ως «ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης» κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν.4472/2017 (Α’74)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΣΥΦΑ_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ.pdf

ΜΗΣΥΦΑ_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ.xlsx

 
ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ/ΠΦΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ Κ. ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2017 16:00

Αντιπροσωπεία του ΠΦΣ, αποτελούμενη από τους Βαλτά Απόστολο, Δαγρέ Ιωάννη, Ζήκα Σεραφείμ, Παπαθανάση Αθανάσιο και Τσικανδηλάκη Ιωάννη, επισκέφτηκε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και μετά το τέλος της συνάντησης συναντήθηκε με τον προϊστάμενο διεύθυνσης εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ τον κ. Μπαθρέλλο, για να συζητήσει θέματα που αφορούν στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις περικοπές και την καθυστέρηση των  πληρωμών  των αναλωσίμων, του υγειονομικού υλικού,  των διαιτητικών σκευασμάτων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ μας δήλωσε ότι είχε ήδη αποφασιστεί και ενημερωθεί η προηγούμενη διοίκηση του ΠΦΣ, ότι η αντιμετώπιση των περικοπών θα γινόταν ή με αποδοχή της περικοπής και έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου ή διαφορετικά με τη διαδικασία της ένστασης.  

Στο πλαίσιο αυτό προσπαθήσαμε να επιλύσουμε κατά το δυνατόν περισσότερα προβλήματα προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι ή όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

Εκ μέρους της αντιπροσωπείας τέθηκε το θέμα των χιλιάδων περικοπών που κυρίως αφορούν σε:

- έλλειψη υπογραφής παραλήπτη στη χειρόγραφη γνωμάτευση του ιατρού.

- έλλειψη διάγνωσης στην χειρόγραφη γνωμάτευση ή απλή αναγραφή του ΣΔ χωρίς να αναγράφεται ο τύπος Ι ή ΙΙ ή και υποκατηγορίες του.

- υπέρβαση της μηνιαίας η διμηνιαίας ποσότητος αναλώσιμων ΣΔ σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις για τις ποσότητες ανάλογα με την αγωγή.

- έλλειψη υπογραφής και σφραγίδας φαρμακείου.

- κ.α.

Εκ μέρους των παρισταμένων ζητήθηκε να γίνουν περικοπές μόνο για περιπτώσεις που ζημιώνεται ο Οργανισμός από δόλο,

Περισσότερα...
 
Φάρμακα που εξετάζονται από Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους 29-06-2017 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2017 07:52

ΕΟΠΥΥ - Αρ. Πρωτ.: οικ. 27463/29-06-2017 - Θέμα: «Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους».

Σχετικά: 1. Η Υ.Α. Γ5(α)/39260/26.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1863) Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
2. Το με αρ. πρωτ. οικ.14129/30.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΧΟΞ7Μ-ΛΛ6) έγγραφο σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
3. Η Υ.Α. 3457/16.01.2014 (ΦΕΚ Β’ 64) αρ.11 παρ.4
4. Το υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ32/οικ.8774/01.03.2017 (ορθή επανάληψη 15.03.2017) έγγραφο σχετικά με παραλαβή σημειωμάτων επιτροπών
5. Το υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ32/οικ.12075/17.03.2017 έγγραφο σχετικά με κατάθεση δικαιολογητικών στις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ.
6. Το υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ31/6/οικ.1267/04.01.2017 έγγραφο αναφορικά με οδηγίες λειτουργίας Γραμματείας Επιτροπών Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
7. Το υπ΄ αρ. πρωτ ΔΒ4Α /Γ99/οικ.18880/05.05.2017 (ΑΔΑ: 6Υ4ΟΟΞ7Μ-ΞΣΠ) έγγραφο σχετικά με αποστολή αιτημάτων για έγκριση φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Επιτροπές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ
8. Το υπ΄ αρ. πρωτ. Γ32/οικ.14111/30.03.2017 έγγραφο σχετικά με πρότυπο γνωμάτευσης που αφορά στο ραδιοφάρμακο XOFIGO
9. Το υπ΄ αρ. πρωτ. Γ32/43972/15/13.06.2017 έγγραφο σχετικά με πρότυπο γνωμάτευσης που αφορά στα νευρολογικά φάρμακα BOTOX-DYSPORT-NEUROBLOC

Σε συνέχεια της έκδοσης Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (σχετικό 1) και με βάση τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3457/16.01.2014 (σχετικό 3), τα φάρμακα που θα εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του Οργανισμού θα είναι τα κάτωθι:

Περισσότερα...
 
Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2017 06:13

ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2181/27.06.2017
Αριθμ. απόφ. 636/376/31-05-2017 (7) 
Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α ́/09.03.1999). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3918/ 2011(ΦΕΚ 31/ τ.Α ́/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ». 
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17.2.2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

4. Τη με αριθ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. 
5. Την αριθ.615/375/29-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ περί καθορισμού τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής.

6. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/ τ.Α ́/23-12-2016). 
7. Την ανάγκη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει: 
Τον επανακαθορισμό τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Οι εν λόγω τιμές αποζημίωσης θα ισχύουν κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα, που θα απαιτηθεί ώστε να ισχύσει, σύμφωνα με τον ν. 4472 (ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017), άρθρο 95, η τιμολόγηση με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Επισημαίνεται ότι θα ισχύει η χαμηλότερη τιμή κάθε φορά. 

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τιμές είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων, αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 
   
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 STRIPS 
9,75€/25ΤΜΧ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 STRIPS 
19,50€/50ΤΜΧ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 STRIPS 
39,00€/100ΤΜΧ 
   
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 50 ΤΕΜ 
4,59€/50ΤΜΧ 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 100 ΤΕΜ 
9,18€/100ΤΜΧ 
   
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ25ΤΕΜ 
1,15€/25ΤΜΧ 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ 
2,30€/50ΤΜΧ 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ 
4,59€/100ΤΜΧ 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 ΤΕΜ 
6,89€/150ΤΜΧ 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ 
9,18€/200ΤΜΧ 
   
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
13,00€/ΤΜΧ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
2,85€/ΤΜΧ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 
46,60€/ΤΜΧ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 
Καθετήρας αποσιδήρωσης 
13,00€/ΤΜΧ 
Πεταλούδες αποσιδήρωσης πλάγιας τοποθέτησης 
1,50€/ΤΜΧ 
Πεταλούδες αποσιδήρωσης κάθετης τοποθέτησης 
6,50€/ΤΜΧ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2017 
 
Ο Πρόεδρος

 

 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
 
Ενημέρωση για τη συνάντηση των τεσσάρων μεγαλύτερων Φαρμακευτικών Συλλόγων με τον ΕΟΠΥΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2017 06:44

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΧΑΪΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – 28.6.2017

            Σε τρίωρη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου ΕΟΠΥΥ και των τεσσάρων μεγαλύτερων Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας (Αττικής, Αχαϊας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά), συζητήθηκαν σήμερα όλα τα θέματα που αφορούν την χορήγηση αναλωσίμων Σακχαρώδη Διαβήτη, Σκευασμάτων ειδικής Διατροφής, Ορθοπεδικών/ Αναπνευστικών Συσκευών, καθώς και το θέμα πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών.

            Από τους Φαρμακοποιούς τέθηκαν αναλυτικά όλα τα προβλήματα σχετικά με την περικοπή γνωματεύσεων αναλωσίμων  και την πληρωμή τους, η οποία καθυστερεί εξαιρετικά. Έγινε κατανοητό προς τον Οργανισμό ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει και οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να συνεχίσουν την ίδια πιστωτική πολιτική προς τον Οργανισμό, παρά την έγκαιρη πληρωμή των φαρμάκων.

            Από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ δόθηκαν οι εξής διαβεβαιώσεις :

            1.- Η ροή πληρωμής των αναλωσίμων θα είναι συνεχής, με την πληρωμή του Ιανουαρίου να ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες.

            2.- Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα πραγματοποιούν την συλλογή και  αποστολή προς τον ΕΟΠΥΥ,  των ενστάσεων των φαρμακοποιών που δεν θα αποδεχθούν τις περικοπές για τις οποίες θα ενημερωθούν από τις ΠΕΔΙ. Από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ δόθηκε η διαβεβαίωση, πώς οι ενστάσεις για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, θα εξεταστούν άμεσα με σκοπό να διεκπεραιωθούν γρήγορα οι πληρωμές. Για την διαδικασία των ενστάσεων και τι θα αφορούν αυτές, θα ενημερωθείτε άμεσα και αναλυτικά από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

            Επίσης συζητήθηκαν και  δόθηκαν λύσεις στα θέματα:

  • Αποστολή αρχείων σε διανεμητικούς λογαριασμούς
    • Αποστολή εμβασμάτων πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ

            Όσον αφορά στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δόθηκε η διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και την Οικονομική Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, πώς από την στιγμή που ξεπεράστηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει μεταξύ ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ, τις επόμενες ημέρες θα σταλεί στην Επίτροπο το σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις οποίες οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων έχουν υπογράψει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

            Για το θέμα της αλλαγής του τρόπου αποστολής των συνταγών φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ Αθήνας, ο οποίος επρόκειτο να αλλάξει από 1/7/2017 και να πραγματοποιείται με χρέωση των φαρμακοποιών, στη συζήτηση που έγινε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ μας ενημέρωσε για την πρόθεση του Οργανισμού να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.

            Επειδή υποσχέσεις έχουμε δεχθεί και στο παρελθόν, αλλά έχουμε διδαχθεί ότι πολλές φορές η γραφειοκρατία είναι ικανή να καταστρέψει κάθε καλή διάθεση για συνεργασία, επιφυλασσόμαστε, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα να προσφύγουμε στις Γενικές μας Συνελεύσεις ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις μας. 

Για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

Αττικής

ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Λουράντος

Θεσσαλονίκης

ο Αντιπρόεδρος

Αργυρόπουλος Αργύρης

Πειραιά

ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κούβαρης

 Αχαϊας

ο Πρόεδρος

 Ανδρέας Σοφιανόπουλος

 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017 10:06
Στο κομμάτι των τωρινών ηλεκτρονικών ιδιαίτερη βάση πρέπει να δίνεται σε
1) Υπογραφές - Σφραγίδες ιατρού και ασθενούς
2) Αν δικαιολογείται το διάστημα από την προηγούμενη χορήγηση. Ο ΕΟΠΥΥ είναι ελαστικός σε κάποια θέματα , πχ αν ασθενής πήρε 1 του μήνα και ξαναπάρει στις 28, η συνταγή δεν περικόπτεται αν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η β εκτέλεση αφορά τον επόμενο μήνα , οπότε η συνολική ποσότητα που θα πάρει εντός διμήνου, να είναι βάσει κανονισμού
3) Συστήνουμε να ελέγχετε τα βιβλιάρια των ασθενών και να τα σφραγίζετε, όταν δε η αγωγή δεν είναι περασμένη, να την περνάτε.
4) Κουπόνια που δεν αναγράφουν το είδος. πχ solus
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Δίνεται μεγάλη σημασία στην ύπαρξη υπογραφής παραλήπτη, που είναι ο μόνος τρόπος πιστοποίησης ότι το προϊόν που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ, το έχει παραλάβει ο ασθενής. Ακριβώς το ίδιο δηλαδή με αυτό που γίνεται στις συνταγές φαρμάκων. Επίσης είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο τύπος Διαβήτη του ασφαλισμένου για να υπολογίζεται η ποσότητα αναλωσίμων που δικαιούται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος του παραπεμπτικού και το σωστό ποσοστό συμμετοχής.

Μας δόθηκαν οι οδηγίες που έχουν λάβει από την Αθήνα οι ελεγκτές (μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ) ώστε να ενημερωθείτε για αυτά που πρέπει να γνωρίζετε ώστε να μην έχετε περικοπές.
 
ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2017 17:25
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΝΠΔΔ

 

ΑΘΗΝΑ 21.6.2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Την παράκαμψη των γραφειοκρατικών εμποδίων που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της δρομολόγησης της πληρωμής των ληξιπροθέσμων από τον ΕΟΠΥΥ είχε ως αντικείμενο η συνάντηση του διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη ,του υποδιοικητή κ. Δημήτριο Τσακίρη, με τον πρόεδρο του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνο Λουράντο και το μέλος του ΔΣ του ΠΦΣ και πρόεδρο του Φ.Σ. Πειραιά κ. Κωνσταντίνο Κούβαρη .

Στην συνάντηση έγινε απευθείας επικοινωνία με την οικονομική διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, όπου διαπιστώθηκε η εμμονική γραφειοκρατική αντίληψη που επικρατεί. Ο πρόεδρος του ΕΦΚΑ στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΕΟΠΥΥ τόνισε πως εφόσον τα πρωτότυπα τιμολόγια βρίσκονται στην ΚΜΕΣ, ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να πληρώσει τους φαρμακοποιούς χωρίς οποιαδήποτε επιβεβαίωση από τον ΕΦΚΑ , όπως ισχυρίζεται ο ΕΟΠΥΥ.

Προκειμένου μάλιστα να ξεπερασθούν αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να επισπευθεί η πληρωμή των ληξιπροθέσμων, θα αποσταλεί άμεσα σχετικό έγγραφο από τον ΕΦΚΑ προς τον ΕΟΠΥΥ τονίζοντας πως ο ΕΦΚΑ δεν έχει καμιά αρμοδιότητα και ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να προχωρήσει στην εξόφληση βάσει των πρωτοτύπων τιμολογίων που υπάρχουν στην ΚΜΕΣ

Βεβαιώσεις Εισφορών

Στην συνάντηση τέθηκε και το θέμα των λανθασμένων βεβαιώσεων εισφορών που είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του ΤΣΑΥ και ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ανέφερε πως μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου θα είναι αναρτημένες οι σωστές βεβαιώσεις στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

 
ΠΦΣ: ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2017 11:08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Πρωτ.2078/21-6-2017

ΝΠΔΔ

 

Προς

Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

 

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από Προέδρους Φαρμακευτικών Συλλόγων ότι λαμβάνουν ενημέρωση από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για περικοπές συνταγών που αφορούν τον Ιανουάριο 2017 λόγω λαθών που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο.

Όμως αυτό είναι απαράδεκτο, δεδομένου ότι στις συζητήσεις μας συμφωνήσαμε να μην γίνει καμιά περικοπή για τους πρώτους μήνες εφαρμογής της συμβάσεως, δεδομένου ότι δεν λειτουργούσε την περίοδο εκείνη το e-dapy προμηθευτών.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση συνέχιση της διαδικασίας πληρωμής, χωρίς την περικοπή οποιαδήποτε συνταγής αναλωσίμων που αφορά σε πρώτη φάση τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Σε αντίθετη περίπτωση σας δηλώνουμε ότι ο Π.Φ.Σ. θα προβεί άμεσα στην καταγγελία της από 02.01.2017 μεταξύ μας συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. iii αυτής λόγω παραβάσεως εκ μέρους σας των όρων της.

 

                                                            Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2017 06:09
Δημοσιεύθηκε νέος κατάλογος τιμών αποζημίωσης συμπληρωμάτων διατροφής από τον ΕΟΠΥΥ. Περιλαμβάνει και βρεφικά γάλατα και πολλές από τις τιμές είναι χαμηλότερες από τη ΧΤ του προϊόντος.
 
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 9 από 123