Γενικές ειδήσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΟΠΥΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023 06:35

27/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον ΟΤΕ, την Πέμπτη 30/03/2023 για το χρονικό διάστημα μεταξύ 01:00 π.μ έως και 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο κύκλωμα του Data Center του Φορέα.

Ως εκ τούτου, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, οι εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ δεν θα είναι διαθέσιμες

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
ΕΟΠΥΥ: Νέα αναθεώρηση καταλόγου με ΦΥΚ που προεγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023 06:34

Ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την αναθεώρηση του καταλόγου φάρµακων υψηλού κόστους σοβαρών παθήσεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 που προεγκρίνονται µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης.

Επισύναπτεται ο κατάλογος με τα φάρμακα.

 

pdf Αρχείο: 9d59d65d-0fe5-465e-9e0d-fe36dd3f7a5f.pdf
 
Νέος πίνακας ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση αναλωσίμων Σ.Δ. ανά τύπο σακχαρώδους διαβήτη PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023 05:44

Αθήνα,  24 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1281

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Νέος πίνακας ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση αναλωσίμων Σ.Δ. ανά τύπο σακχαρώδους διαβήτη»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 89/16-01-23, η απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για προσάρτηση του παρακάτω Πίνακα ως Παράρτημα Ι «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» του άρθρου 47 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (Β’ 4898) ΚΥΑ με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», όπως αυτό έχει αντικατασταθεί πρόσφατα, με την παρ. 4 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/ 14-12-2022 (Β’ 6544) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749 14-12-2022 (Β’ 6544), «Δεν καταβάλουν συμμετοχή οι δικαιούχοι με Σακχαρώδη Διαβήτη για τα υλικά όπως ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα».

Ακολουθεί το Παράρτημα Ι ΑΡΘΡΟΥ 47, με τις ποσότητες αναλωσίμων Σακχαρώδη Διαβήτη οι οποίες χορηγούνται ανά τύπο διαβήτη :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΡΘΡΟΥ 47
“ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ”
της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1.11.2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/14-12-2022
(Β’ 6544) κοινή απόφαση.
 
Τα αναλώσιμα Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) χορηγούνται ως εξής:
 
I) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ
·         ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
·         ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ Η΄ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
·         ΣΔ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
 
1) έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
2) έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος
3) έως 200 σκαρφιστήρες/μήνα
4) έως 200 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 200 βελόνες
φυσιγγοσυρίγγων/μήνα.
 
Σε περίπτωση που ο ασθενής φέρει αντλία ινσουλίνης χορηγούνται έως 100 βελόνες για χορήγηση ινσουλίνης με πένα/έτος (σε περίπτωση εμπλοκής αντλίας ή πρόσθετης δόσης) ή έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/έτος.
 
5) α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούς καταγραφής και τα αναλώσιμα του.
 
ή
β. ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την
 
τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας μέτρησης.
 
Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας)
χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50
σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και σκαρφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα.
 
6) Αντλία ινσουλίνης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων
 
 
7) Αναλώσιμα αντλίας ινσουλίνης:
·         καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης έως 10 σε αντλίες τύπου patch ή έως 15 σε συμβατικές αντλίες (σετ καθετήρα και σωλήνα)/μήνα
·         έως 15 δεξαμενές για συμβατικές αντλίες/μήνα
·         έως 4 μπαταρίες για συμβατικές αντλίες/μήνα
 
II) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ
 
1) έως 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
2) έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος
3) έως 100 σκαρφιστήρες/μήνα
4) έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 100 βελόνες
φυσιγγοσυρίγγων/μήνα.
 
ΙΙI) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΣΚΙΑ
 
1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο
2) έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο
 
ΙV) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΕΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
 
1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο
2) έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο
3) έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/δίμηνο για τους ασθενείς που λαμβάνουν GLP-1
ανάλογα, τα οποία δεν φέρουν ενσωματωμένη βελόνα στην προγεμισμένη σύριγγα
 
V) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΤΑ
 
1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/τρίμηνο
2) έως 50 σκαρφιστήρες/τρίμηνο
 
VI) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ
 
1) έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
2) έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών
3) έως 150 σκαρφιστήρες/μήνα
4) έως 150 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 150 βελόνες
φυσιγγοσυρίγγων/μήνα
5) α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την
τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούς
καταγραφής και τα αναλώσιμα του.
 
ή
 
β. ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την
τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας  μέτρησης.
 
Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας) χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50 σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και

σκαριφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται  στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα.

Τα ανωτέρω συστήματα χορηγούνται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της κύησης.

Η τιμή αποζημίωσης των αναλωσίμων του Σακχαρώδη Διαβήτη και των συστημάτων συνεχούς καταγραφής ή στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης καθορίζονται με αποφάσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας. Για τον υπολογισμό των τιμών αποζημίωσης θα ληφθούν υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού τιμής αποζημίωσης και κριτήρια αξιολόγησης.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ενημέρωση για το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία σχετικά με τις παρατάσεις λόγω πανδημίας έως 30/06/2023 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023 07:07
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα,  24 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1270

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία σχετικά με τις παρατάσεις λόγω πανδημίας»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 69/18.03.2023) το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη -ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία μας, όπως σας είχαμε ενημερώσει και με την υπ΄αριθμ. 788/22.02.2023 επιστολή μας.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 63 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών- Παράγραφος 1

Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023, μόνο για τους εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Υπενθυμίζεται πως με την υπ΄αριθμ. 129/10.01.2023 επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προσδιορίζεται το καθεστώς επιστροφής των ανεμβολίαστων φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου προσωπικού φαρμακείου στην εργασία τους.

Άρθρο 75 Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράγραφος 5

Παρατείνεται η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί, έως την 30η.6.2023.

Άρθρο 93 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

❖ Δίδεται η δυνατότητα επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως την 30η.6.2023.

❖ Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 30η.6.2023.

❖ Για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 30η.6.2023, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π

Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πρόκειται να παραταθεί έως την 30η.6.2023.

Επίσης από την 1η Μαρτίου 2023 τέθηκε σε ισχύ η συνταγογράφηση των σκιαγραφικών σκευασμάτων από την ειδικότητα του Ακτινοδιαγνώστη. Επισημαίνουμε πως όσες συνταγές συνταγογραφούνται ή έχουν συνταγογραφηθεί εκτελούνται κανονικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία εφόσον η ΗΔΙΚΑ το επιτρέπει, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του συνταγογράφου ιατρού.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

Καθεστώς επιστροφής στην εργασία των ανεμβολίαστων φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου προσωπικού φαρμακείου μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021

Περισσότερα...
 
Ενημέρωση για την απόδοση ΚΑΕΦ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023 08:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα,  21 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1230

 Προς: Τους φαρμακοποιούς-δικαιούχους ΚΑΕΦ

Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 1130/14.03.2023 επιστολής μας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. η Αναλογιστική Μελέτη για το 2022 που αφορά όσους συναδέλφους αποχωρούν από το επάγγελμα για την απόδοση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Εξόδου Φαρμακοποιών (Κ.Α.Ε.Φ.)

Το ποσό που αναλογεί για κάθε έτος, ανέρχεται στα 746 ευρώ για τη φετινή χρονιά, δίδοντας μιας αύξηση της τάξης του 9% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. προχώρησε τάχιστα στην ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης μέσω εξειδικευμένου γραφείου σε συνεργασία με τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και την βιωσιμότητα του ΚΑΕΦ.

Παράλληλα δημιούργησε ένα μηχανογραφικό σύστημα που εκσυγχρονίζει την όλη διαδικασία με στόχο την ταχύτερη απόδοση του ποσού. Για να προχωρήσει λοιπόν η διαδικασία αποζημίωσής σας θα πρέπει να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  μέχρι τις 5 Απρίλιου τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Φωτοτυπία ταυτότητας

2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων, όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον δικαιούχο ΚΑΕΦ

3. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης

Για την αμεσότερη απάντηση σας ή διευκρινίσεις σε τυχόν ερωτήματα σας, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  αναγράφοντας το όνομα σας και το τηλέφωνό σας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Εξαίρεση των φαρμακείων από το μέτρο του πρόσκαιρου κλεισίματος μετά από φορολογικές παραβάσεις PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023 08:16

Αθήνα,  21 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1239

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το οποίο σας κοινοποιούμε, σχετικά με την αναστολή του μέτρου κλεισίματος φαρμακείου μετά από φορολογικές παραβάσεις  το οποίο έγινε αποδεκτό όπως αναφέρθηκε και στη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ, δημοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιου Πιτσιλή σύμφωνα με την οποία στα φαρμακεία δεν επιβάλλεται πλέον πρόσκαιρο κλείσιμο αλλά μόνο οικονομικές κυρώσεις.

Σας κοινοποιούμε τη σχετική απόφαση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου εις μνήμην των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023 13:17

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

18 Μαρτίου 2023

Όλοι οι φαρμακοποιοί συγκλονισμένοι παρακολουθήσαμε τα γεγονότα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, που στοίχισε την ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, ως επί το πλείστον νέους, και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων επιβατών.

Ως λειτουργοί της Υγείας, που ζούμε καθημερινά την αγωνία και τον πόνο των συνάνθρωπων μας, υπηρετώντας την φροντίδα της υγείας και την προστασία της ζωής, εκ της φύσεως του επαγγέλματός μας αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της αναντικατάστατης απώλειας.

Μας εξοργίζει και στηλιτεύουμε το γεγονός της διαφαινόμενης αδιαφορίας και των παραλείψεων στη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών, για όποια αιτία εν τέλει οφείλεται αυτή.

Μας κάνει όμως περήφανους η  δράση των ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπολοίπων σωμάτων ασφαλείας, των εργαζομένων σε υπηρεσίες και των απλών εθελοντών, που συνέδραμαν με αυταπάρνηση στις προσπάθειες διάσωσης και απεγκλωβισμού των επιβατών, και δυστυχώς της ανάσυρσης των θυμάτων της πρωτοφανούς τραγωδίας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

  • Την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος και την άμεση απόδοση ευθυνών σε όλους όσους ευθύνονται, όπου και αν βρίσκονται, όσο «ψηλά» και αν είναι.
  • Τον εκσυγχρονισμό και τη διασφάλιση των μεταφορών, με την αγορά και τοποθέτηση του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ασφαλή διέλευση των τραίνων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Το Σώμα της Γ.Σ. των φαρμακοποιών εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειές και τους οικείους των θυμάτων της τραγωδίας και τη συμπαράσταση του, στους τραυματίες και στις οικογένειές τους.

Ως ελάχιστη ένδειξη οδύνης, οι αντιπρόσωποι των Φαρμακευτικών Συλλόγων όλης της Χώρας τήρησαν ενός  λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

To Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στη συνεδρίαση του στις 13/3/2023 έλαβε την  απόφαση για δωρεά χρηματικού ποσού για την αγορά ειδικού εξοπλισμού  προς την ΕΜΑΚ, ως ελάχιστη αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς της σε καταστάσεις  έκτακτης ανάγκης.

Ευχόμαστε η χώρα μας να μην ξαναζήσει ποτέ ξανά ανάλογη πολύνεκρη  τραγωδία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ

 
Παρέμβαση ΠΦΣ σχετικά με τις περικοπές σε έντυπα διενέργειας εμβολιασμού από ορισμένες ΠΕΔΙ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023 13:16

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1231

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, κ. Γιώτα Λίτσα, που εστάλη στις 15 Μαρτίου 2023 μετά τα απαράδεκτα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις οι οποίες προέβαιναν στην επιβολή περικοπών για την «απώλεια φύλλου έκδοσης ιατρού» σε έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού, ενώ είχαν την υποχρέωση και να είναι εν γνώση τους η σχετική νομοθεσία και να έχουν λάβει γνώση της σχετικής εγκυκλίου που είχε αποσταλεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις από την Κεντρική Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται τέτοια περιστατικά, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων να ενημερώνουν είτε τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ,είτε τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου είτε το helpdesk του Π.Φ.Σ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ψηφίστηκε η κατάργηση υποχρέωσης rapid test για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023 13:14

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Νόμος 5034/2023-Α' 69/10.03.2023) η μη παράταση της υποχρέωσης για διενέργεια rapid test από τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εξαιρούνται οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε υγειονομικές δομές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 63 αναφέρεται ότι "η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130) περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιος και ιδιωτικό τομέα παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.06.2023 μόνο για τους εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων".

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ.

 
 
«Πρόληψη και Αυτοφροντίδα στο Σύγχρονο Φαρμακείο» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023 07:16

 

«Πρόληψη και Αυτοφροντίδα στο Σύγχρονο Φαρμακείο»
Εκπαιδευτική Ημερίδα σε 7 πόλεις της Ελλάδας

4η Διοργάνωση: Κυριακή 23/04/23, Θεσσαλονίκη
MediterraneanPalaceHotelΘεσσαλονίκης

Διοργάνωση: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Χαραμή ΑΕ, και το PHARMACYmanagement ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με την υποστήριξη των Φαρμακευτικών Συλλόγων και της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, παρουσιάζουν για πρώτη φορά, μία σειρά εκπαιδευτικών Ημερίδων μέσα στο 2023, με κεντρικό θέμα: «Πρόληψη & Αυτoφροντίδα στο Σύγχρονο Φαρμακείο»,σε 7 πόλεις της Ελλάδας: Τρίπολη, Ηράκλειο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ξάνθη, Ιωάννινα.

Η Ημερίδα, έχει ως στόχο να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο του φαρμακοποιού ως συμμάχου
του πολίτη στην πρόληψη, παροχή σωστής πληροφόρησης και πρόταση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και παραφαρμάκων, ενισχύοντας την αναφορά του Φαρμακείου ως ένα σημαντικό σημείο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η τέταρτη διοργάνωση του RoadShowτων Ημερίδων, θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 23 Απριλίου 2023, υπό τη διοργάνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,από τις 09:45 π.μ. έως τις 15:40 μ.μ., στο Mediterranean Palace Hotel Θεσσαλονίκης.

Το Πρόγραμμα Ομιλιών, το οποίο απευθύνεται σε Φαρμακοποιούς και Βοηθούς Φαρμακείων,
θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στους τομείς της πρόληψης, παροχής συμβουλών, υπηρεσιών, αλλά και διαχείριση της αυτοφροντίδας στο φαρμακείο του σήμερα.

Η διεξαγωγή της Ημερίδας υπό τη διοργάνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στοχεύει στην προσέλκυση των Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου όλης της Μακεδονίας, τους οποίους καλούμε να συμμετάσχουν!


«Γιατί ο δρόμος για μία πιο υγιή ζωή, περνά μέσα από το Φαρμακείο»

Σας περιμένουμε!

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 9 από 201