Γενικές ειδήσεις
Νέος τρόπος διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων – Προϊόντα δειγματισμού PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020 12:02

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 27/08/2020

Αρ. Πρωτ. 3278

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας


Θέμα: «Νέος Τρόπος Διάθεσης των Αντιβιοτικών Φαρμάκων – Προϊόντα Δειγματισμού»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Με το Άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 1ης Αυγούστου (ΦΕΚ Α 157) αντικαθίσταται το άρθρο 18 του Ν. 4675/2020 αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των αντιβιοτικών.
Συγκεκριμένα:


1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων , είναι ηλεκτρονική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγή.

Οι περιπτώσεις όπου μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφες συνταγές είναι στις εξής κατηγορίες ασθενών:
-Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
-Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)
-Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ
-Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).
-Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια
Επιπρόσθετα σε περίπτωση συνταγογράφησης από κτηνίατρο η συνταγή θα είναι χειρόγραφη.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην των προαναφερθέντων, η χειρόγραφη συνταγή θεωρείται άκυρη.

2. Μόνο οι χειρόγραφες συνταγές που περιέχουν αντιβιοτικό, φέρουσες την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας. Οι ηλεκτρονικές συνταγές φυλάσσονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ και δεν απαιτείται για αυτές πλέον εκτύπωση και φύλαξη.

3. «Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ’ γενεάς από του στόματος» είναι ηλεκτρονική και καταργείται πλέον η χειρόγραφη αιτιολογημένη συνταγή.

Προσοχή σας επισημαίνουμε ότι για τα σκευάσματα για τοπική οφθαλμική, ωτική και δερματολογική χρήση που περιέχουν κινολόνη ή κεφαλοσπορίνη Γ΄ γενεάς απαιτείται ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή.

Η ισχύς του άρθρου ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Προϊόντα δειγματισμού

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 της ΠΝΠ «Προϊόντα δειγματισμού» ορίζεται ότι:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Στην περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη χρήση ατομικών σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν επιστρέφονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον ίδιο χώρο».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με το Άρθρο 16 της ΠΝΠ επιλύθηκε το σημαντικότατο πρόβλημα που είχε προκύψει με τον Ν. 4675/2020 με την διάθεση και φύλαξη των συνταγών αντιβιοτικών, ενώ η κατάργηση του «κινολόχαρτου» επιλύει χρόνια γραφειοκρατικά προβλήματα.

Με εκτίμηση,

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο  ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Επισυνάπτονται τα άρθρα με τις παραπανω τροποποιήσεις της ΠΝΠ 10.08.20

 
ΠΦΣ: Επίλυση του προβλήματος σχετικά με την παράταση ληγμένων συνταγών PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020 12:02

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 25/08/2020

Αρ. Πρωτ. 3261

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
           της Χώρας


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 5555/06-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η ισχύς των συνταγών φαρμάκων που φέρουν ημερομηνία λήξης από 1η Αυγούστου 2020 και μετά παρατείνεται έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2020.

Ωστόσο, σήμερα 25.08.2020 παρατηρήθηκε πως το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εμφάνιζε τις συνταγές αυτές ληγμένες μ’ αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση τους.

Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου , η ΗΔΙΚΑ δεσμεύτηκε για την επίλυση του προβλήματος μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο  ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 
Οδηγίες Εκτέλεσης Άυλων Γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020 11:58

Αθήνα 21.08.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε εκ νέου την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Α/21/9932 / 6.04.2020 αναφορικά με την εκτέλεση  άυλων γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ,  τις οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς και το Έντυπο παραλαβής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εκ του ΠΦΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΗΣ ΠΝΠ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ eDAPY

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 
ΠΦΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΒΗΡΥΤΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 12 Αύγουστος 2020 06:11
 

Αθήνα, 11/8/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΝΠΔΔ

 

                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η τραγωδία της Βηρυτού μας συγκλονίζει αλλά και μας κινητοποιεί όλους για τη στήριξη των κατοίκων της που έχουν τόσο σοβαρά πληγεί. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στον δοκιμαζόμενο λαό της Βηρυτού.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνεπής διαχρονικά με τις αρχές της Αλληλεγγύης , με τη συνεργασία όλων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας συγκεντρώνει φάρμακα και υγειονομικό υλικό και οργανώνει την αποστολή τους στο Λίβανο. Η στήριξη όλων των φαρμακοποιών στην προσπάθεια αυτή είναι επιβεβλημένη. Η αλληλεγγύη δεν είναι υποχρέωση είναι καθήκον.

Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Απόστολος Βαλτάς , επικοινώνησε με την Πρέσβειρα του Λιβάνου στην Αθήνα κ. Dona Barakat.

Της μετέφερε τη θλίψη για τα πολλά θύματα αλλά κυρίως τη συμπαράσταση των Ελλήνων φαρμακοποιών στους δοκιμαζόμενους πολίτες της Βηρυτού και την ενημέρωσε ότι ο ΠΦΣ σε συνεργασία με όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας συγκεντρώνει φάρμακα και υγειονομικό υλικό και θα τα αποστείλει στη Βηρυτό μαζί με τις ευχές όλου του κλάδου για τη γρήγορη επούλωση των πληγών που άφησε πίσω της η φονική έκρηξη.

Η Πρέσβειρα του Λιβάνου ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του ΠΦΣ και όλους τους φαρμακοποιούς για τη συμπαράσταση και τη βοήθεια τους.

                                               Γραφειο Τύπου ΠΦΣ

 
ΗΔΙΚΑ: Παράταση ημερομηνίας λήξης ισχύος συνταγών φαρμάκων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 10 Αύγουστος 2020 06:58

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από οδηγία του Υπουργείου Υγείας (έγγραφο με ΑΠ 5555/06-08-2020), η ισχύς των συνταγών φαρμάκων με ημερομηνία λήξης από 1η Αυγούστου 2020 παρατείνεται έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2020.

 
 
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση μάσκας PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2020 06:54

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση μάσκας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 
ΕΟΠΥΥ: Σχετικά Με Την Χορήγηση ΦΥΚ Από Ιδιωτικά Φαρμακεία Για Το Χρονικό Διάστημα Που Θα Παραμείνουν Κλειστές Οι Φαρμακευτικές Εταιρείες PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 06:22

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ αναφορικά με την  την Χορήγηση ΦΥΚ Από Ιδιωτικά Φαρμακεία Για Το Χρονικό Διάστημα Που Θα Παραμείνουν Κλειστές Οι Φαρμακευτικές Εταιρείες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ

 
Αφίσα Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την χρήση μάσκας PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 06:15

Παρακαλούμε όπως εκτυπωθεί και αναρτηθεί στις προθήκες των φαρμακείων.

 

ΑΦΙΣΑ.pdf

 

 

 
Π.Φ.Σ. : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 12:47

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 2996

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

          

Θέμα: «Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα φαρμακεία»

Κατόπιν των ανακοινώσεων του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκου Χαρδαλιά περί υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από αύριο, τόσο από τους εργαζόμενους, όσο από το συναλασσόμενο κοινό και τους πελάτες στα καταστήματα λιανικής πώλησης, επικοινωνήσαμε με τον κ. Υφυπουργό, ο οποίος διευκρίνισε ότι το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και στα φαρμακεία.

Συνεπώς, από αύριο είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα φαρμακεία, τόσο για τους φαρμακοποιούς και τους εργαζόμενους στα φαρμακεία, όσο και για τους πολίτες που προσέρχονται στον χώρο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω ανακοινώσεις, η μη χρήση μάσκας όπου θα είναι από αύριο υποχρεωτική, συνεπάγεται πρόστιμο 150,00 Ευρώ.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

 

 
Νέα ΚΥΑ για τήρηση αποστάσεων στα φαρμακεία – Ισχύς από 27.07 έως 04.08 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2020 11:31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
 
Αθήνα 27.07.2020
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/26.07.2020 ΚΥΑ “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” ορίζεται ότι:
 
“Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:
 
Άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία όπως …φαρμακεία:
– Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ τους.
– Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.”
 
Σύμφωνα με το άρθρο 29 η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει από τις 27 Ιουλίου 2020 έως και τις 04 Αυγούστου 2020.
 
Εκ του ΠΦΣ
 
 
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 9 από 158