Γενικές ειδήσεις
Επιστολή ΠΦΣ σε Υπ. Οικονομικών για παράταση στην εφαρμογή μηδενικού ΦΠΑ σε in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατά της Covid-19 και συναφείς υπηρεσίες PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 09 Ιανουάριος 2023 10:16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 78

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: «Παράταση στην εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς υπηρεσίες»

κ. Υπουργέ,

Ως γνωρίζετε, δυνάμει του άρθρου 73 «Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς υπηρεσίες - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000 (Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλίου)» του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256) προστέθηκε μετά την παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α΄ 248), παρ. 1Α, ως εξής:

«1Α. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID- 19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου COVID-19, που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/ΕΚ (L 331) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 (L 117) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τη λοιπή ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία. Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου».

Με την δε παρ. 2 του άνω άρθρου ορίστηκε ότι οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται μέχρι και τις 31.12.2022.

Προφανώς όμως εκ παραδρομής, δεν προβλέφθηκε η παράταση της ισχύος περί μηδενικού συντελεστή φόρου μετά την 31η .12.2022, όπως προβλέφθηκε αντιστοίχως παράταση ανάλογων διατάξεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και δη με το Ν. 5007/2022 (Α΄ 241) και με το άρθρο 10 «Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α' και Β' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.» του Ν. 5000/2022 (Α΄ 226).

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον Π.Φ.Σ. σχετικά με την πρόθεσή σας να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει οι φαρμακοποιοί να προχωρήσουν σε ανακοστολόγηση των εν λόγω προϊόντων και της υπηρεσίας διενέργειας αυτών, γεγονός που θα προκαλέσει άνευ άλλο μείζον πρόβλημα στον εφοδιασμό, στη διαχείριση και στη λειτουργία των φαρμακείων, ιατρείων και των διαγνωστικών εργαστηρίων σχετικά με τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα για την covid-19.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το άμεσο ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων φαρμακείων χωρίς ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2023 09:55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 65

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για τα φαρμακεία τα οποία δεν έχουν πλέον ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω τροποποίησης της εταιρικής τους μορφής και δεν έχουν κάτι άλλο να υποβάλουν στο λογαριασμό τους στην πύλη ΚΜΕΣ, αυτά θα εκδώσουν τα πιστωτικά τιμολόγια παρακρατήσεων-περικοπών και θα τα αποστείλουν στους συλλόγους τους, με σκοπό να συγκεντρωθούν εκεί για να υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ σε ξεχωριστό φάκελο.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Περαιτέρω διευκρινίσεις για την ημερομηνία έκδοσης των πιστωτικών τιμολογίων PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022 15:14

Αθήνα,  30 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 5580

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα Πιστωτικά τιμολόγια δύνανται να εκδοθούν, βάσει της αναρτημένης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΚΜΕΣ, με ημερομηνία 30 ή 31 Δεκεμβρίου 2022 (οπότε, Ο ΦΠΑ καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τελευταίου τριμήνου) ή με ημερομηνία έκδοσης στις αρχές του επόμενου έτους 2023 (οπότε, Ο ΦΠΑ καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του Ιανουαρίου ή του πρώτου τριμήνου 2023).

Σε κάθε περίπτωση, θυμίζουμε, ότι βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, τα ποσά των παρακρατήσεων όπως περιγράφονται στο Πιστωτικό τιμολόγιο, αναγνωρίζονται και συνυπολογίζονται στο οικονομικό έτος το οποίο αφορούν, δηλαδή το 2022.

Βάσει όσων έχουν αποσταλεί ως οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ κατά το προηγούμενο διάστημα-  για την έκδοση τιμολογίων που αφορούσαν τα self tests και τα ραντεβού εμβολιασμού κατά της Covid-19-  για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση με τον Οργανισμό, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής εντός του έτους, σας ενημερώνουμε κατ’ αντιστοιχία, ότι τα Πιστωτικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη της ημερομηνίας διακοπής των εργασιών στην Εφορία, με βάση την αναρτημένη βεβαίωση στην πύλη ΚΜΕΣ.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λογιστές σας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ενημέρωση ΠΦΣ για διαδικασίες που αφορούν τα φαρμακεία στο τέλος του έτους PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022 15:10

Αθήνα,  29 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 5573

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Ενημέρωση ΠΦΣ για διαδικασίες που αφορούν τα φαρμακεία στο τέλος του έτους

 

 1. Για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς
 2. Για την έκδοση ενός Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2022 που θα συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ
 3. Για την υποβολή και πληρωμή των εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου
 4. Για το νέο νόμο 5007/22 (241 Α΄) του Υπ. Υγείας (παράταση μέτρων covid-19)
 5. Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών
 6. Παρακράτηση φόρου 4% κατά την προμήθεια αγαθών και 8% από την παροχή υπηρεσιών από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης
 7. Έκδοση των τιμολογίων σύμφωνα με το MyData
 8. Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες
 1. Για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υποβολή του μηνός Δεκεμβρίου στην πύλη της ΚΜΕΣ, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τις εγγραφές στον προσωπικό ιατρό, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 28/11ου έως και 27/12ου, κάνοντας χρήση των αναρτημένων δικαιωμάτων αποζημίωσης στην επιλογή «ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ» της πύλης ΚΜΕΣ.  (Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση των «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID-19»)

Για πρακτικούς λόγους και προς αποφυγή λαθών (ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην πληρωμή φαρμάκων, εμβολίων κλπ. μηνός Δεκεμβρίου), μετά το κλείσιμο της ηλεκτρονικής υποβολής του Δεκεμβρίου, θα γίνει δυνατή η υποβολή ξεχωριστών τιμολογίων των μηνών 9ου, 10ου, 11ου για τις εγγραφές στον προσωπικό ιατρό στο διάστημα 16 – 23/01/2023, με ξεχωριστές ηλεκτρονικές υποβολές και ΣΣΥ για έκαστο μήνα στο σύστημα της ΚΜΕΣ και αφού αναρτηθούν πρώτα στην πύλη ΚΜΕΣ οι συγκεκριμένες εγγραφές για κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που κάποιο φαρμακείο στο διάστημα που είναι ενεργή η ηλεκτρονική υποβολή για τον Δεκέμβριο, χρειαστεί να υποβάλει λογαριασμό για διορθώσεις υποβολών φαρμάκων, εμβολίων, κλπ. για τους μήνες 9ο, 10ο, 11ο, τότε η ηλεκτρονική υποβολή για τον προσωπικό ιατρό για τους μήνες 9ο, 10ο, 11ο δεν θα είναι δυνατή αλλά θα μπορέσει να διεξαχθεί εκ νέου από 1η/2/23 και μετά.

Οι αποστολές των ΣΣΥ-Τιμολογίων για τις υπηρεσίες εγγραφών των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, θα κατατεθούν σε ένα ξεχωριστό φάκελο και θα γίνουν για τα φαρμακεία που καταθέτουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αυτών των ΣΣΥ-τιμολογίων από τους Συλλόγους ή Διανεμητικούς Λογαριασμούς στην ΚΜΕΣ, θα είναι η 27η Ιανουαρίου.

Όλα τα τιμολόγια που αφορούν τις εγγραφές σε προσωπικό ιατρό, θα εκδοθούν τον Ιανουάριο και θα υποβληθούν καθένα από αυτά ξεχωριστά, στον μήνα αναφοράς στον οποίο αντιστοιχούν. Αυτό θα γίνει με είσοδο του φαρμακοποιού στη «ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» της πύλης ΚΜΕΣ, επιλέγοντας για την υποβολή ως μήνα αναφοράς, κάθε φορά , αυτόν στον οποίο αντιστοιχούν οι εγγραφές στον προσωπικό ιατρό που περιλαμβάνονται σε κάθε ξεχωριστό τιμολόγιο.

Με τον τρόπο αυτό τα φαρμακεία θα εκδώσουν ένα ΣΣΥ και ένα πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για κάθε μήνα εγγραφών (9ο , 10ο, 11ο) στον προσωπικό ιατρό και συγκεκριμένα:

για το Σεπτέμβριο (από 5 έως 27/9ου),

για τον Οκτώβριο (από 28/9ου έως 27/10ου),

για το Νοέμβριο (από 28/10ου έως 27/11ου)

Συνοπτικά όσον αφορά τα τιμολόγια εγγραφών στον προσωπικό ιατρό, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι:

 • Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν θα είναι παροχής υπηρεσιών
 • Το ποσό αποζημίωσης για κάθε εγγραφή σε προσωπικό ιατρό έχει οριστεί σε 3 ευρώ + ΦΠΑ 24% ή 17% για παραμεθόριες περιοχές
 • Θα εκδοθεί ένα τιμολόγιο ανά μήνα εγγραφών στο προσωπικό ιατρό
 • Τα τιμολόγια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά καθένα ξεχωριστά, στο μήνα αναφοράς στον οποίο αντιστοιχούν
 1. Για την έκδοση ενός Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2022 που θα συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ

       Το Πιστωτικό Τιμολόγιο παρακρατήσεων έτους 2022, θα υποβληθεί στο φάκελο συνοδευτικών εγγράφων μηνός Δεκεμβρίου αφού δηλωθεί στην πύλη της ΚΜΕΣ ως τύπου «5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο» και συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ.

 

Στη διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ θα αναρτηθεί η «ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ» που αφορά :

 1. τις συνολικές παρακρατήσεις του rebate (Ν.3918/11)
 2. τις εκπτώσεις επί των τιμολογίων για ποσά άνω των 35.000 ευρώ (Ν.4052/12)
 3. των πιθανών περικοπών σε συνταγές για το έτος 2022 και συγκεκριμένα για τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο από τον 12ο /21 έως και τον 5ο /22, και για τον τακτικό έλεγχο από τον 6ο /22 έως και τον 10ο /22 για το 95%, και από τον 6ο /22 έως και 9ο /22 για το 5%.  Έχει ζητηθεί επανειλημμένα από την ΚΜΕΣ να αναρτήσει την ανάλυση εκκαθάρισης και πληρωμής, αναλυτικά για κάθε μήνα στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου και ελπίζουμε αυτό να γίνει άμεσα.

        Κάθε φαρμακείο με βάση αυτή τη βεβαίωση, θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία 31.12.2022 ή μεταγενέστερη.  Στη βεβαίωση θα υπάρχει η ανάλυση των ποσών παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ, προκειμένου να μεταφερθούν αυτά αντίστοιχα στο μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχείρισης του φαρμακείου και να εκδοθούν τα πιστωτικά τιμολόγια μηχανογραφικά, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

        Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν μηχανογραφικό πρόγραμμα (ή δεν το χρησιμοποιούν για την έκδοση τιμολογίων) θα μπορούν από την πύλη της ΚΜΕΣ να εκδώσουν Πιστωτικό Τιμολόγιο χρησιμοποιώντας προσυμπληρωμένη φόρμα, η οποία θα συμπληρωθεί αυτόματα με τα ποσά των παρακρατήσεων και περικοπών.

Το πρωτότυπο πιστωτικό Τιμολόγιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στο Φάκελο υποβολής συνοδευτικών εγγράφων που αφορά την κατάθεση μηνός Δεκεμβρίου 2022 και το αντίγραφο αυτού κατατίθεται μαζί με τα έγγραφα που συνυποβάλλονται με το φυσικό αρχείο των συνταγών Δεκεμβρίου.

 1. Υποβολή και πληρωμή εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου

Προσοχή: Δεν θα υποβάλετε τα σχετικά έντυπα διενέργειας εμβολιασμού τα οποία έχετε εκδώσει, με την υποβολή συνταγών εμβολίων του Δεκεμβρίου. Ο λόγος είναι, ότι αυτό ζητήθηκε από τα μηχανογραφικά προγράμματα καθόσον δήλωσαν αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης τη εφαρμογής άντλησης των αριθμών των εντύπων διενέργειας, από την ΗΔΙΚΑ στα πρόγραμμα τους.

Προσοχή: Όσα προγράμματα τελικά υλοποίησαν την εφαρμογή, παρόλες τις αρχικές αντιρρήσεις που εξέφρασαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, δεν θα πρέπει να εντάξουν τα συγκεκριμένα έντυπα διενέργειας στην υποβολή «Εμβολίων ΕΠΕ» μηνός Δεκέμβριου, ούτε φυσικά στην υποβολή των «Εμβολίων ΕΠΕ» συνταγών Ιανουαρίου.  Όπως συμφωνήσαμε με την ΚΜΕΣ και τον ΕΟΠΥΥ θα δημιουργηθεί μια ξεχωριστή υποβολή για τα έντυπα διενέργειας του μηνός Δεκεμβρίου, και θα κατατεθούν ξεχωριστά στις αρχές Φεβρουάριου. Τονίζουμε να μην αποσταλούν εκ παραδρομής τα έντυπα της διενέργειας εμβολιασμού τώρα , ούτε ηλεκτρονικά, ούτε ως φυσικό αρχείο αλλά να τα κρατήσετε για αργότερα.

 1. Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών

        Σας υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος κάθε χρόνου θα πρέπει να γίνει απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του Ν.3459/2006  τις οποίες διαθέτουν τα φαρμακεία στις 31/12/2022.

Στις καταστάσεις αυτές οι οποίες δύναται να είναι μηχανογραφημένες (μέσω των προγραμμάτων) ή χειρόγραφες θα πρέπει να αναγράφεται:

 • η επωνυμία του Φαρμακείου,
 • τα αποθέματα των φαρμάκων του Ν.3459/2006 την 31η.12.2022,
 • η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία,
 • σφραγίδα Φαρμακείου και υπογραφή.

        Η κατάσταση απογραφής του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Το ένα διπλότυπο κατατίθεται στην Υπηρεσία ενώ το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται  στο  Φαρμακείο.

        Για την απογραφή των φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου (πεθιδίνες, μορφίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Βιβλιάριο Ετήσιων Καταστάσεων Ναρκωτικών Φαρμάκων που είναι τριπλότυπο και τα δύο πρώτα φύλλα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. Η υποβολή των καταστάσεων, για όσα φαρμακεία διαθέτουν το Βιβλιάριο (διαθέτουν ονομαστική πάγια εντολή πώλησης ναρκωτικών), είναι υποχρεωτική έστω και αν η κίνηση μέσα στο έτος ήταν μηδενική.

 1. Ενημέρωση για το νέο νόμο 5007/22 (241 Α΄) του Υπουργείου Υγείας: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». Συγκεκριμένα:
 • Mε τo άρθρο 35 (παρ. 5) που αναφέρεται στις «Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19»

Παρατείνεται η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί, έως την 31η.3.2023.

 • Με το Άρθρο 51 που αναφέρεται στην «Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας»:

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίων πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως την 31η.3.2023. Οι γνωματεύσεις  εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 31η.3.2023.

Επίσης, για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 31η.3.2023, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π..

Η λήξη συνταγών ΕΟΠΥΥ των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 31η.3.2023, με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ.

 1. Παρακράτηση φόρου 4% κατά την προμήθεια αγαθών και 8% από την παροχή υπηρεσιών από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης

Για την παρακράτηση φόρου 4% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια των υποβολών των  Ιατροτεχνολογικών  Προϊόντων και για τη «διάθεση των μέσων  αυτοδιαγνωστικής διαδικασίας COVID-19», όπως επίσης για την παρακράτηση φόρου 8% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια της «επιβεβαίωσης των Ραντεβού εμβολιασμών COVID-19», των «εγγραφών των πολιτών στον προσωπικό ιατρό» και τιμολογίων που αφορούν το eΔΑΠΥ, δεν εκδίδεται καμία βεβαίωση καθώς η παρακράτηση θα εμφανιστεί αυτόματα  στο σύστημα  του Τaxisnet και θα συμψηφιστεί με τις λοιπές φορολογικές μας υποχρεώσεις.

Πρόκειται για παρακράτηση φόρου που εμπίπτει στο γενικό κανόνα για τις “προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών” από Οργανισμούς και Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και αντιστοιχεί στην απόκλιση του ποσού που ο ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζει στους παρόχους και του ποσού το οποίο τελικά κατατίθεται στο λογαριασμό τους.

Το συνολικό άθροισμα των ποσών αυτών τα οποία παρακρατούνται για κάθε μήνα, θα το δει ο Λογιστής συγκεντρωτικά μέσα στο σύστημα του taxisnet ως “Εικόνα αποδοχών 2022” και θα πρέπει να το προσμετρήσει ως “Φόρος που παρακαρατήθηκε” από τον ετήσιο φόρο εισοδήματος.

 1. Έκδοση των τιμολογίων σύμφωνα με το MyData

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα και με την από 13.12.2021 γνωμοδότηση του οικονομικού και φορολογικού σύμβουλου κ. Γ. Κορομηλά:

 • Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν θα φέρουν την ημερομηνία στην οποία εκδίδονται καθόσον αυτό απαιτεί η σωστή διαβίβαση των δεδομένων στο myDATA.
 • Ο ΦΠΑ καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του μήνα ή του τριμήνου, στο οποίο εμπίπτει η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου,
 • Το έσοδο της παροχής της υπηρεσίας ή της πώλησης, η οποία περιγράφεται στο τιμολόγιο, αναγνωρίζεται και συνυπολογίζεται στο οικονομικό έτος το οποίο αφορά, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου.
 • Κατά αντιστοιχία, τα ανωτέρω ισχύουν και για τα πιστωτικά τιμολόγια τα οποία θα εκδώσουμε για το οικονομικό έτος 2022.
 1. Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες

        Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ A’ 226/09-12-2022) παρατείνεται έως και την 30/06/2023 η εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% και 6 %  αντίστοιχα, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία  οι μειωμένοι συντελεστές είχαν ισχύ ως και την 31-12-2022.

Άρθρο 10/Ν. 5000/2022

«3.Η παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., που εφαρμόζεται για κάποια αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας (μάσκες, γάντια, σαπούνια, αντισηπτικά μαντηλάκια και διαλύματα κλπ.), και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και τις 30.6.2023.».

4.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και τις 30.6.2023 και μετά την ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%).».

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων στους Ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ & την Εκτέλεση συνταγών Φαρμάκων τους PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022 09:55

Αθήνα,  29 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 5562

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων στους Ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ & την Εκτέλεση συνταγών Φαρμάκων τους»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

         Σύμφωνα με το υπ. αριθμόν Φ.758/17/596649 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζεται πως για την εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ ισχύουν τα κάτωθι:

 • Οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων των εν ενεργεία στρατιωτικών και των έμμεσα ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ μελών τους, εκτελούνται ηλεκτρονικά από όλα τα φαρμακεία, συμβεβλημένα με το ΥΠΕΘΑ ή όχι, ως εξής :
 • Ο ασφαλισμένος που απευθύνεται σε συμβεβλημένο με το ΥΠΕΘΑ φαρμακείο, εκτελεί τις συνταγές επί πιστώσει, επιβαρύνεται με τη συμμετοχή του και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια.
 • Ο ασφαλισμένος που απευθύνεται σε μη συμβεβλημένο με το ΥΠΕΘΑ φαρμακείο, πληρώνει ολόκληρη την αξία της συνταγής και παραλαμβάνει από τον φαρμακοποιό:
 1. Όταν πρόκειται για έντυπη ηλεκτρονική συνταγή:
 2. Την απόδειξη
 3. Το έντυπο της ηλεκτρονικής συνταγής &
 • Το έντυπο της ηλεκτρονικής εκτέλεσης
 1. Όταν πρόκειται για άυλη συνταγή:
 2. Την απόδειξη &
 3. Το έντυπο της ηλεκτρονικής εκτέλεσης

Το έντυπο της ηλεκτρονικής εκτέλεσης δίνεται στον ασφαλισμένο με επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας, υπογραφή και σφραγίδα φαρμακείου και υπογραφή παραλήπτη, προκειμένου να αιτηθεί αποζημίωσης από τον ασφαλιστικό του φορέα , μέσω έκθεσης γενομένης δαπάνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις υγειονομικές δαπάνες.

 • Επισημαίνεται επίσης ότι , συνταγή συνταγογραφημένη με μη προβλεπόμενο τρόπο σε άμεσα ασφαλισμένο (π.χ συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικό από ιδιώτη ιατρό χωρίς την απαιτούμενη αιτιολόγηση), δεν δύναται να αποζημιωθεί σύμφωνα με τα διαβαλόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 432/1983.

Στην περίπτωση που συμβεβλημένο φαρμακείο έχει εκτελέσει εκ παραδρομής παράτυπη συνταγή (και παρά του ότι κατά την ηλεκτρονική εκτέλεσή της εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα) έχει τη δυνατότητα είτε να ζητήσει από τον ασφαλισμένο τα αιτούμενα δικαιολογητικά είτε να ακυρώσει την εκτελεσμένη συνταγή.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
Οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τον τρόπο υποβολής των συνταγών ΕΟΠΥΥ λόγω του τακτικού ελέγχου PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022 09:53

Οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τον τρόπο υποβολής των συνταγών ΕΟΠΥΥ λόγω του τακτικού ελέγχου 

 
Ενημέρωση για τις βελτιώσεις της ΗΔΙΚΑ στην εφαρμογή καταχώρησης της διενέργειας εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022 11:32

Αθήνα,  22 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 5510

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Όπως σας είχαμε εγκαίρως επισημάνει, είχαμε ζητήσει αλλαγές και βελτιώσεις στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ όσο αφορά την καταχώρηση της διενέργειας του αντιγριπικού εμβολιασμού.

Η νέα έκδοση έχει ήδη αναρτηθεί και λειτουργεί στο www.eprescription.gr της ΗΔΙΚΑ και περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

 • Ενημερώνει άμεσα με μήνυμα το χρήστη φαρμακοποιό, αν το ΑΜΚΑ που πληκτρολογεί αφορά πολίτη κάτω των 18 ετών, για τον οποίο δεν δύναται να προχωρήσει η διαδικασία καταχώρησης, αφού η διενέργεια εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή στα φαρμακεία, αφορά μόνο ενήλικα άτομα.
 • Ενημερώνει άμεσα με μήνυμα το χρήστη φαρμακοποιό αν για το ΑΜΚΑ που πληκτρολογείται, έχει ήδη εκτελεστεί ηλεκτρονική συνταγή με αντιγριπικό εμβόλιο σε προγενέστερο χρόνο και δεν προχωρά στη διαδικασία καταχώρησης χωρίς ιατρική συνταγή. (Στην περίπτωση αυτή η διενέργεια και η καταχώρηση, μπορεί να γίνει από την επιλογή «+Νέα Διενέργεια Εμβολιασμού», που αφορά στην καταχώρηση της διενέργειας εμβολίων στο μητρώο αντιγριπικού εμβολιασμού, τα οποία έχουν ήδη συνταγογραφηθεί προηγουμένως με ιατρική συνταγή)
 • Ενημερώνει άμεσα με μήνυμα το χρήστη φαρμακοποιό αν για το ΑΜΚΑ που πληκτρολογείται, έχει ήδη διενεργηθεί και καταχωρηθεί στο μητρώο το αντιγριπικό εμβόλιο και δεν προχωρά στη διαδικασία καταχώρησης. (Για περιπτώσεις πολιτών όπου προβλέπεται χορήγηση δεύτερης δόσης αντιγριπικού εμβολίου, αυτή γίνεται μόνο με έκδοση ιατρικής συνταγής)
 • Στην περίπτωση που το ΑΜΚΑ ανήκει σε πολίτη άνω των 60 ετών το σύστημα το ανιχνεύει και κατευθύνει απευθείας στην επιλογή της περίπτωσης εμβολιασμού ομάδας υψηλού κινδύνου για «Άτομα 60 ετών και άνω».
 • Στο εκτυπωμένο έντυπο της Διενέργειας Εμβολιασμού αναγράφει πάνω αριστερά το ασφαλιστικό ταμείο του πολίτη το οποίο θα αποζημιώσει το αντιγριπικό εμβόλιο το οποίο διενεργείται. Για έντυπα Διενέργειας Εμβολιασμού τα οποία εκτυπώθηκαν τις πρώτες μέρες λειτουργίας της εφαρμογής, όπου το σύστημα δεν ήταν έτοιμο όσο αφορά  την κρίσιμη αυτή παράμετρο, ο φαρμακοποιός δύναται να επανεκτυπώσει από το «Ευρετήριο Διενέργειας Χωρίς Ιατρική Συνταγή» τις  συγκεκριμένες διενέργειες, ώστε να αναγράφεται πάνω αριστερά το Ταμείο ασφάλισης και να επισυνάψει τη νέα εκτύπωση στο πίσω μέρος της αρχικής, συρράπτοντας τα δύο φύλλα.
 • Εμπλουτίστηκε ο κατάλογος των «ομάδων αυξημένου κινδύνου κατά δήλωση του ασθενούς» με όλες τις δυνατές επιλογές όπως αυτές αναγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, διότι υπήρχαν περιπτώσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική έκδοση (πχ. «εργαζόμενοι σε χώρους υπηρεσιών υγείας, «έγκυες γυναίκες» , «θηλάζουσες» κλπ.)

Αναμένονται νεότερες οδηγίες για την κατάθεση των διενεργειών εμβολιασμού των ταμείων που ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ, όπως και του Λιμενικού (Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.) το οποίο εκκαθαρίζεται με τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ΕΟΠΥΥ. Οι συνταγές διενέργειας εμβολιασμού Δεκεμβρίου για τον ΕΟΠΥΥ (και Λιμενικό) θα υποβληθούν αργότερα μαζί με τις συνταγές Ιανουαρίου – πιθανώς με ξεχωριστή υποβολή – προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όλα τα προγράμματα φαρμακείου (όπως ζητήθηκε) να διασυνδεθούν μέσω API, να αντλήσουν αυτόματα από την ΗΔΙΚΑ και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ΚΜΕΣ, τα δεδομένα των έντυπων Διενέργειας Εμβολιασμού τα οποία τώρα εκτυπώνουμε.

Προσοχή:  Όσο αφορά τα υπόλοιπα ασφαλιστικά Ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ( πχ. ΤΥΠΕΤ, ΑΤΠΣΥΤΕ, ΕΔΟΕΑΠ κλπ.) τα έντυπα της Διενέργειας Εμβολιασμού θα κατατίθενται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές του μηνός Δεκεμβρίου, αφού συμπεριληφθούν χειρόγραφα από το φαρμακοποιό στις συγκεντρωτικές καταστάσεις και ενσωματωθούν στα τιμολόγια τα οποία θα εκδοθούν για το μήνα αυτό από τα προγράμματα φαρμακείου, εκτός από τα προγράμματα που υλοποίησαν ή θα υλοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή αυτόματης άντλησης και ενσωμάτωσης των συνταγών στο πρόγραμμα, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Σας τονίζουμε ξανά, ότι αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία εκτός του ΕΟΠΥΥ.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 
ΦΣ Ημαθίας: Καταστάσεις απογραφής ναρκωτικών PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022 09:32

Βέροια 22/12/2022

                                                                                                   Αρ. Πρωτ. :508

 

 

                                    Προς όλα τα μέλη του Φ.Σ. Ημαθίας      

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 2022

 

Σάς ενημερώνουμε ότι κάθε χρόνο οι καταστάσεις απογραφής ναρκωτικών πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τον νόμο έως 14 Ιανουαρίου στις αρμόδιες Περιφέρειες, αλλιώς επιβάλλονται οι σχετικές ποινές.

Ως εκ τούτου, εκτυπώστε την αίτηση (υπογραφή – σφραγίδα) και το βοηθητικό πίνακα που επισυνάπτονται και απογράψτε τα ναρκωτικά που έχετε στο φαρμακείο σας (31/12), ώστε έως 14 Ιανουαρίου 2023 να τα καταθέσετε στην αρμόδια

Περιφέρεια.

 

Ένα αντίγραφο κατατίθεται στην Περιφέρεια και ένα μένει στο φαρμακείο για να σημειωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου. Μην ξεχάσετε να απογράψετε και τα φάρμακα κρατικού μονοπωλίου (δεν απογράφονται αλλά υποβάλλονται με το βιβλίο ναρκωτικών (αφορά όσα φαρμακεία έχουν στο φαρμακείο τους ακόμη απόθεμα, δεδομένου ότι πλέον με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υποχρεούται το φαρμακείο να έχει απόθεμα. Το ληγμένο απόθεμα θα πρέπει να επιστραφεί.)

Η κατάθεση μπορεί να γίνει και στο διανεμητικό λογαριασμό μαζί με τις συνταγές Δεκεμβρίου.

 

Απογραφή ναρκωτικών πρέπει να κάνουν όλα τα φαρμακεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση που έχετε φάρμακα στο φαρμακείο σας, που όμως δεν αναφέρονται στην κατάσταση, παρακαλούμε να τα σημειώνετε στο τέλος του καταλόγου στις κενές θέσεις.

 

 

  Η Πρόεδρος                                         Η Γ.Γραμματέας

 

  Κατή Σοφία                                           Οικονομοπούλου Αικατερίνη

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ .doc & ΕΔΩ .pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ .doc και ΕΔΩ .pdf

 
Ξεκίνησε η εφαρμογή της διενέργειας και της καταχώρησης του αντιγριπικού εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή- Οδηγίες προς φαρμακοποιούς PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022 07:18

Αθήνα 19.12.2022

Ξεκίνησε η εφαρμογή της διενέργειας και της καταχώρησης του αντιγριπικού εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή. Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες.

Προσοχή η εφαρμογή δεν λειτουργεί ακόμη μέσω των μηχανογραφικων μας προγραμμάτων (διασύνδεση API)αλλά απαιτείται σύνδεση μέσω του Site της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης www.e-prescription.gr- Πλατφόρμα Μητρώο Ασθενών.

Οδηγίες προς φαρμακοποιούς 

 
Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Δεκ 2022 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022 12:10

Το παρόν Δελτίο ισχύει:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 19-12-2022
Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 20-01- 2023
Για τα φαρμακεία από 30-01- 2023

Οι τιμές δύνανται να αλλάξουν από ενστάσεις ή οικειοθελείς μειώσεις τιμών μέχρι την Τετάρτη 21/12, οπότε και θα επικαιροποιηθεί ο κατάλογος:

Κατάλογος τιμών φαρμάκων Δεκ 2022

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 9 από 196